އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ވިހުރުވާލައިފިއެވެ.

މިއަދު ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއިލް ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދުގައި ކުރަމުންދާ މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރީންތަކެއް، މުޒާހަރާތެރެއިން ދިވެހި ދިދަ އުފުއްލާލާފައި ވަނީ ދިވެހީން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ތިބި ތިބުމާއިއެކު، އިސްރާއިލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ރާއްޖެއިން ރައްދުދެމުންދާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިއަދު ފަލަސްތީނުގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ފްރެންޑް އޮފް ފަލަސްތީން އިން މޯލްޑިވްސް (ފޭސްބުކް)

ފަލަސްތީނު މުޒާހަރާ ތެރެއިން ދިވެހި ދިދަ ވިހުރުވާލި މަންޒަރު ފެނިގެން މިދިޔައީ، ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ އިތުރުން މަޖިލީސް މެމްބަރުން، ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއް ނެތް ޢާންމުންނާއި މެދު އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުއްވެރިކޮށް ޝޫޢޫރު ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޣައްޒާ އާއި ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ހަނގުރާމަކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދައްކާފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ޣައްޒާ ރައްޔިތުން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލް ސިފައިން ބަޑިން ހަމަލާދީ 21 މީހަކު ވަނީ ޝަހީދު ކޮށްލާފައެވެ. އަދި އެ މުޒާހަރާގައި 1500 މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން މާރިޗު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އަޑު އުފުލަން ފެށީ "ބިމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރިޗު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަކީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުުރާ ދުވަހެވެ. މި އަހަރަކީ އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާތާ 42 އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި 35000 މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އިސްރާއިލް ސިފައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އިސްރާއިލް ސިފައިން ބުނިގޮތުގައި މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި 50000 މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. މުހައްމަދު

  لحَمْد لله، الله أكبر

 2. ހުދާ

  ﷲ އަކްބަރް

 3. ހުސޭނުބޭ

  ސަޅި. ދިވެހިން ތިބީ ފަލަސްޠީނާ އެކު.

 4. ެައަލީ

  ރައީސް ޔާމީންގެ ޒާމަތުގައި ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ މުޅިދުނިޔޭގައި ވިހުރެނީ

 5. މިންނާ

  ސާބަހޭ ރައީސް ޔާމީން

  • ނަފާ

   ރައީސް ޔާމީނަށް ނުވެސް އެނގޭ މިކަމެއް ވީކަންވެސް ވޯ ގޮތްވެސް މުއީ ދިވެހިންތަކެއްގެ އިސްނެގުމެއް

 6. ޖުޑީ

  އުފަލުން ރޮވިއްޖެ. ކިތައްމެ ދުރުގަ ތިއްބަސް އަބަދުވެސް ފީލްވަނީީ ތީީ އެއްލޭ ހިނގާ އެއްހަށިގަޑުފަދަ އަޙްންތަކެއްފަދަ ބަޔެއްގޮތަކަށް. ❤?

 7. ނަނާ

  ކެރެންޔާ އެމޑޕ ގެ ނަސީދު މިކަންކުއްވެރި ކޮށްލަބަލަ ނުކެރޭނެ ޔަހޫދީންގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭނެތީ ބޭނުންވަނީ އިސްލަމް ދީންދުއްވާލައިގެންވެސް މިގައުމުގެ ވެރިކަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައްވަނީ އމޑޕ އިން ހައިޖެކްކޮށް އަނގަގަ ތަޅު އަޅުވައިފަ ކޮބައި އަދާލަތު

 8. ތެދު

  މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށްއައިއިރު ލިބުނު އެންމެ ހިތްހަމަޖެހުނު ޚަބަރު.

 9. އަޅޭ.

  ސާބަހޭ ނުާގޮވާ އިހަށް ތިދިދައެއް އުފުލުމެ މަސައްކަތް ކުރީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލާބަލަ. އަޅެ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ދަރިން އެބަތިއްބޭ ފަލަސްޠީން މީހުންނަށް ލިބިފަ. ތިކަމަކާ ތިގޮވާ ސާބަހޭޔަކާ ހަމަ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވޭބާ. އިހަށް ތެޅިފޮޅި ނުގަނެ ތިކަމެއް ވީ ކިހިނެއް ކޮންބަޔެއް ކުރިކަމެއްތޯ ބަލާބަލަ

 10. ޟ

  ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި

 11. ހުސޭނުބެ

  އަޅުގަނޑު ވެސް ފަލަސްޠީނާއި އެކު، ފަލަސްޠީނުގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނަށް މާތްﷲ ނަސްރުދެއްވާށި، އާމީން

 12. ޙުސެން

  ﷲ އަކްބަރް

 13. ދިވެހި ދިދަ

  މަރުޙަބާ ދުނިޔޭގެ އެތަށްމިތާ ދިވެހި ދިދަ! ސަޅި.. ތަންކޮޅެއް ކުރިންވެސް ދެކުނިން އެލްޖީބީޓީ ޕެރޭޑެއްގަވެސް ދިވެހި ޒުވާނަކު ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން އުޅުނުތައް! މަރުޙަބާ!

 14. މަސްވެރިޔާ

  މިއީ ވަރަށްއުފާވެރި ފެނިލުމެއް، ދިވެހިންނަކީ ޤައުމުކުޑަނަމަވެސް އިސްލާމީ އުއްމަތަށްދިމާވާ ބޮޑެތިކަންތަކުގައި ވަރަށްކެރި ސާބިތުކަމާއެކީ ހައްޤުބަސްބުނާބަޔެއް . ފަލަސްތީނުގެ މަށްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދުނިޔެ ނުކުޅެދި އޮންނަތާ60 އަހަރުވެއްޖެ.

 15. ސައުދާ

  ކޮބާ! ހުރިހާކުދިން ވޯޓުލާން ތައްޔާރުވޭ ދީނީ ސަރުކާރަށް.

  • ރުމާލު 10

   ދިދަ ހިފައިގެން ތިބިބަޔަކަށް ނޭގެ އެއީ ކޮން ދިިދައެއްކަމެއް. މީހަކު ނިދީމަ ހިފައިގެން އެތިބީ

 16. ދަތްދޫނި

  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ފޭކް ފޮޓޯ އެއް. ލިއުމެއްގެ ބަދަޅުގައި ދިވެހި ދިދަ ހަދާފައި .

 17. ރީތި މޫސަ

  ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް މާތްﷲ ނަސްރުދެއްވާށި

 18. މުހައްމަދު

  ބަލާ އެއްނުތަ މިކަމައް ސިޔާސީ ނުވައްދަބަ

 19. އިނާ

  ﷲއަކުބަރު އަލުހަމުދުލިއްލާހި

 20. ވިސްނާ

  އަލުހަމުދުލިއްލާހި....މީމުސްލިމުންގެ ސިފަޔަކީ....އަހަރުމެން އަބަދުވެސް މިތިބީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކާ އެއްކޮޅަށް

 21. 3ނިރު

  ސާބަސް ޔާމީން

 22. ނަސްރު

  ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން އެއުރެންނަށް ނަސްރު ދެއްވާދޭވެ، އާމީން.........

 23. ކެރީ

  ﷲ އަކްބަރ ސާބަހޭ ދަރިންނޭ ތިޔައީ ދަރިންނަކީ

 24. ބަވަނަ/މާލެ

  ކޮބާތަ އަދާލަތު މިޕާޓީގެ ނަން ދީލާލިތާ ޕާޓީގެނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލަން.

 25. އެކޮޅުގެ މުހައްމަދު

  ސަހުސު އޮޅުވާ ލަނީ ދޯ

 26. ހަރުކަށީންނާއިދެކޮޅު

  ކޮންމެހެން އެކުގައިވާކަން ދައްކަން ބަޔަކުލައްވާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރުވާކަށް ނުޖެހޭ ސިޔާސީ ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް.
  މިހުރިހާ ދުވަހަކު ވެސް އަހަރެމެން ދިވެހިން މިތިބީ ނިކަމެތި ފަލަސްތީން މީހުނާއިއެކު

 27. އަޒުމް

  ޤައުމީ ފެންވަރުގަ ޖުމްހުރީމައިދާންގަ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާގެން ތިކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭނެ ވަރައްކުލަގަދަކޮއް!

 28. ޜ.ޔާމިންގެ ފޭން

  ޢަލްހަމްދުލިއްލާހި

 29. މައިސާން

  ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ފަހުރުވެރިވަން

 30. ފެޓްޒް

  މިހަހަލަ ކަންތަައް ސިޔާސީ ނުކޮއްބަލަ

 31. ދަންތުރަ

  "އަޅޭ"، "ނަފާ" ހަޖަމްކޮށްބަލަ. އެމް. ޑީ. ޕީ ލާދީނީ ގްރޫޕްތަ ދިދަ ހިފައިގެން ތިބީ؟ މިއީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުން އިސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ޔޫ. އެން ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުވަމުންދާ ގޮތުގެ އަގު ވަޒަންކުރަމުން، ފަލަޞްޠީނުގެ ދަރިން ދައްކައިދިން ޝުކުރުވެރިކަމުގެ ނިޝާނެއް. ކޮއްކޮމެން ފޮނުވިގޮލާ އެއުޅެނީ ޒުވާނުންނަށް ޑިސްކޯ ބާއްވަން ފަންޑު ހޯދަން ހަރުބީ ކާފަރުން ކައިރީ ސަލާންޖަހަން.