ގިރިފުށީ ޓްރޭނިންގް ސެންޓަރުގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިސްވް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވިދާޅުވީ، ގިރިފުށި ޓްރޭނިންގް ސެންޓަރުގައި ތަމްރީނު ހަދަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވީ ސިފައިންގެ ސްޓާފްސާޖެންޓް، އަލީ ރިޔާޒް ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، އަލީ ރިޔާޒް ނިޔާވީ "ބަނޑަށް ވައިގެ އުނދަގޫތަކެއް ވާކަމަށް ކައިރީގައި ހުރި ދަރިވަރަކު ކައިރީގައި ބުނިތަނާހެން ގައިން ވަރުދޫވެގެން" ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

އަލީ ރިޔާޒް ނިޔާވީ އިމަޖެންސީގައި މާލެ ގެނެވި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ޢަލީ ރިޔާޒް ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ބީއެފްޓީ ޓެސްޓެއް ވެސް ޖަހާފައެވެ. އަލީ ރިޔާޒްގެ ހާލު ގޯސްވީ އެއަށްފަހު އެނބުރި ގިރިފުއްޓަށް ގޮސް ހުއްޓައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ރިޔާޒަކީ، އެމްއެންޑީއެފްގެ މެރިން ޑިޕްލޮއިމަންޓް ޔުނިޓް (އެމްޑީޔޫ) 2 ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. އަބޫ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  45
  2
 2. Anonymous

  ‪إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‬

  34
  1
 3. ދިވެހި

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  36
 4. އައްޑޫސިޓީ

  އިންނާ ލިﷲ ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިޢޫން. މަރުޙޫމުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި، އާމީން.

  61
 5. ޕިންކީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  30
  1
 6. އިއްބެ..

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‬

  31
  1
 7. ާއަޙްމަދު

  ބީއެފްޓީ ޓެސްޓް "ޖަހާ" ގޮތް ބުނެލަދޭނެ ކުއްޖަކު އެބަހުރިތޯ؟

  13
  2
  • Anonymous

   ޕުސްއަޕުސް، ސިޓަޕުސް، 2 މެއިލް ދުވުން

   17
   2
 8. ާދލ

  ‪إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  19
  1
 9. RA އަތޮޅު

  إنا لله وإنا إليه راجعون?

  21
 10. ޢަބުﷲ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  18
 11. Anonymous

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

  19
 12. ޟަމު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  18
 13. ސާރކް

  إنا لله وإنا إليه راجعون

  16
  1
 14. ނަޖާ

  ބީއެފްޓީ އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ. ބީއެފްޓީގެ ސަބަބުން ކުރިންވެސް މިކަހަލަ ކިތަން މެ ކޭހެއް ކުރި މަތިވެފަ އެބަހުރި.

  26
  2
  • ޢަނިލް

   ބީ.އެފް.ޓީ ގައި ހިނގުމާއި ފެތުންވެސް އޮވޭ...
   މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްވެސް އޮވޭ...

 15. އަހްމަދު

  އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއް ނުހިނގާ ހަފްތާއެއްވެސްނުވޭ. ލަފާކުރެވެނީ މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށްސުންޕާ ވެރިކަމެއްހެން.

  28
  7
  • ޙ

   ތިކަހަލަ ވާނުވާ ނޭންގޭ މީހުން ގިނަ ކަމުން!

   3
   5
 16. ????

  އަޅޭ ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާ. ޔާﷲ އަޅަމެންގެ މިދިވެހި ޤައުމަކީ މިފަދަ ކުއްލި މަރުތަކާ ހިތާމަވެރި އެކިއެކި ޙާދިޘާތަކުން ސަމާމަތްތެރި ޤައުމެއް ކަމުގައި ލައްވާށި.

  29
 17. މަހާ

  انا لله وانا اليه راجعون ، ޓްރޭނިންގ ހަދާއިރު އެންމެ ޒުވާން ކުދިންނާ އެއްހަމައެއްގަ ފައިތިލަ ސާބިތު ނުކުރެވޭނެކަން ޓްރޭން މާސްޓަރއަށް މި ފުރުޞަތުގައި ވިސްނާލަދެން! ޢުމުރުން ދުވަސްވެފަ ތިބި ސިފައިންނަށް ޓްރޭނިންގ ދޭއިރު ލެވެލް ތަފާތުކުރުން މުހިންމު! މިއީ އެފަދަ ބޭކަލެއްގެ ޝަކުވާ އެއްކަމަށް ހީކޮށްލައްވާ! ވ.ސަލާމް

  7
  1
 18. ޢާޝޯހު

  ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ ކުޑަހުވަދޫގެ ފަޚުރުވެރި ދަރިއެެއް. މަރުހޫމުގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ، އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި. ޢާމީން

  14
 19. ލައްޗޭ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ މަރުޙޫމުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި، އާމީން.

 20. އދ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  ޑރ ހުރޭތޯ ތިތަނުގައި ޓްރޭނިންތައް ކުރިޔައްދާއިރު
  ޟަރުހޫމްގެ ފުރާނައައް ސުވަރުގެ މިނަވަރު ކުރައްވާށިއެވެ

 21. މާ އެނގE

  ބީ އެފް ޓީ އެއްނުން މައްސަލަޔަކީ
  ގިނަ ސިފައިން ފަރުވާކުޑައީ
  ފިޓްނަސް ޖައްސަނީ ބޮލައް ދުނަ އެރީމަ
  މަރަކީ ލިޔެވި ނިމިފައިވާ ކަމެއް

 22. ހަސަން

  އަލީ ރިޔާޒް އާއިއެކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި އަދި މިއަދާއި ހަމަޔަށް އެކުވެރި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނެލަން، ހިނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނޫނީ މުއައްސަސާގެ، ތަމްރީނެއްގެ ނޫނީ އުސޫލެއްގެ ދޯދިޔާ ކަމުން ފަރުވާކުޑަކަމުން ހިނގި ކަމެއްނޫން. އަދި ބީއެފްޓީ އަކީ އަލީ ރިޔާޒަށް މަގުމަތީ ހިނގާފައި އުޅުންފަދަ ފަސޭހަ ކަމެއް. އޭނައަކީ މީހުންތަމްރީނު ކުރުމުގައި ތަފާތު އެކި ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ގާބިލު އަދި ކުޅަދާނަ މީހެއް. ކޮންމެ މީހެއްގެ ނިމުންވެސް އައިސް ވަގުތު ޖެހުމުން އެމީހާ ދާނެ. ގިރިފުށިގައި ހުއްޓަސް، ރިސޯޓެއްގައި ހުއްޓަސް އަދި ގޭގެ އެނދުގަެި އޮތަސް. މިހިތާމަވެރި ވަގުތު ފާޑުފާޑުގެ ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ނުފަތުރާ އެފުރާނައަށް ހެޔޮދުއާކޮށްދިނުމް މާރަނގަޅު.

  21