އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު 08:20 ހާއިރު 46 އަހަރުގެ ސައުތު އެފްރިކާގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރު ކޮއްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ހައްޔަރި ކޮއްފައިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި، އަދި 18 އަހަރުން މަތީގެ ބަޔަކާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗް، އާސިފަކީ ޕާކިސްތާނާއި އެފްރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ޖަޒީރާ ބޯއީ

  ތިޔަމައުޅޫމާތު އެންގިހުރެ މިސަރުކާރުން އިންޑިޔާއާއި ގުޅިގެން މުޅި ކްރިކްޓް ބޯޑު ވަނީ ހިޝޯރުކޮސްފައި، އަދި މިފަހުން މުޅިންވެސް ގައުމީ ޓީމް ބޭނުންކުރީ އިންޑިޔާގެ ގައުމީ ދިދަ ޖަހާފައިހުރި ޖާޒީ. ކޯޗުގެ މިކުޅިގަނޑު އެނގިތިބެ އޭނާ އަވަހަށް ފުރުވާލުމަށް ބޯޑުން ވަނީ ރާވާފައި. އަދި އެކަން ކުރަންއުޅެނުކޮށް މިފަޅާއެރީ.

  28
  2
 2. ޕުޝްޕާ

  ހަހަހަ. އައި ޓޯލްޑްޔޫ ހީވޯސް ޑުއިން ދެޓް، ސީނައު

  25
 3. ޝާމިނު

  މައޭރުވެސް ބުނީން މީނާގޯހޭ އެކަމަކު ކުޑަ އަފޫއާއި ނިޔާގެ އެދުމުގެ މަތިން ބެހެއްތީ ތާހިރު ވެއްޖެއެންނުން.

  21
  3
 4. އިރު

  ބެލެނިވެރިން ދެންމާ ފުއްޕަނީ. ނުލާހިކު ވަރުން މިކަހަލަގެ ތަފާތު ކޯޗެއް މިހޯދުނީ. ގައިމުކޯޗު ސެޝަން ނަގާދޭ ހަވީރު ނައިބު ރައީސައްވެސް އެކަމަކު ތިޔަކަހަލަގެ ޝާޚޫޥައެއް އަދިނާދޭ.

  11
  7
 5. ސައްދާމް

  ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ވާނީ ހަމަ މިވަރު. ކުށެއްނެތް މީހަކު އަތުލާގަނެގެން ތަޅުވަފާނެ ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް. މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރަށްސާރަ ކޮށްހަދާ ބައިގަނޑު ގެނެސް ނިކަން ތަޅުވާލަބަލަ. ނުކެރޭނެ. މަވެސް އަޑުއެހިން ކޯޗުގެ ފީކަޅާ ވާހަކަ. އަދި އަންގަންޖެހޭ މީހާއަށް އެންގިން.

  20
  1
 6. އައި ނޯ

  ކްރިކެޓް ބޯޑުން މިކަން ފޮރުވައި އެ ކޯޗަށް ޓިކެޓް ނަގައިދީފަ ފެއަރވެލް ބާއްވާފަ ބެލެނިވެރިންނަށް ބިރު ދައްކާފަ ކޯޗް ފުރުވާލަން އުޅުނީ. އެމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ވާނެ

  24
  1
 7. ޢަހުމަދު

  ތިވަނީ ޕާކިސްތާން ެއިންޑިއާ ހަނގުރާމަޔަށް..

  13
 8. އަލީބާބާ

  މިއޮތީ އެންމެފަހުން ގޯސްވެފަ، ކޮބާތަ އަފޫ، އަދިވެސް މަހުލޫފު އެދޭހާކަމެއް ކުރަމުން އިންޑިޔާގެ އެހީހޯދަން ތެޅުނީމާ ވާނެ ހައެއްޗެއް މިފެންނަނީ. ޕޭރަންޓުން ޝަކުވާ ކުރަންފެށީމާ އަވަހަށް ކޯޗު ބޭރުކޮށްލެވޭތޯ ދޯ ތިބެލީ.

 9. ށަވިޔަނި

  ސައިތާނުސަހިންދާ ހިފާހައްޔަރުކުރުމައް ދިވެހިފުލުހުންނައް ގޮވާލަން!!!!!!!!! ނުވަންޏާ ސަލާމްބުނެފަ ގެއައްދޭ ހުވަޔާ ހިލާފުވެވުނީތީ!!!!!!

  47
 10. ދދދދދދ

  ނުކުރެވޭނެ ގައްޔަރެއް. ހޯރަކަލޭފާނު ދޫކޮށްލުމުން އެބައެނގޭ ކުޑަކުދިންނާ.ބެހުމަކީ ކުށެއް ނޫންކަމަށްނިންމާފަ އޮތްކަން