ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގޮވާލައިފިއެވެ.

ދިވެހި ފިރިހެނަކު މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނަނީ މިހާރު މިއޮތީ ޑިމޮކްރަސީ އައިސްފައި ކަމަށާއި މިހާރު ބުރުގާ އަޅަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބުރުގާ އަޅާ މީހުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން އޭނާ ބުނީ ބުރުގާ އެޅުމުން މީހުންގެ ގައިން ދުވަނީ ނުބައި ވަހެއް ކަމަށެވެ.

ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް ޞާލިހަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ވެސް އޭނާގެ ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގަ ދައްޖާލެއް ފާޅުވެއްޖެ??

Dikirim oleh Rappə Əy Məə pada Senin, 07 Oktober 2019

މިއީ ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ދިވެއްސަކު މިހައި ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ގޮވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ގޮވާލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކޮށް އަދި ޤާނޫނީ އަދަބު ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތު ބުނާ ގޮތުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މީހުންގެ މެދުގައި ދީނީގޮތުން ބައިބައިވުން އުފެދޭ ބާވަތުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޖިނާޢީ ކުށެކެވެ.

ބުރުގާ އަޅާ ދިވެހިން ހައްޔަރު ކުރަން ދިވެއްސަކު ގޮވާލާފައި މިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ހިލާފަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

84 ކޮމެންޓް

 1. ތުނިޔަ

  ތީ ރަނޑެއް!' ކަލޭ ފުރަތަމަ ހެދުން ބާލައިގެން އުޅެންވީނު!

  226
  2
  • އަމްމަޑޭ މާމިގިލީ

   ރަނޑެއް ނޫން ބޮޓެއް. ތީ ހަމަ ބޮޓެއް.

   62
   3
 2. ސމީ

  ލާފަ ހުރި ހެދުމުގެ ކުލައންވެސް އިނގޭ ތީ ކޮންބއެއްގެ ކަމެއްކަަން

  177
  11
  • ޕީޕީއެމް

   އެއީ އަހަރެމެން ޕާޓީ މީހެއް

   22
   55
   • އެމްޑީޕީ

    އެއީ އަހަރެމެން ޕާޓީ މީހެއް.

    32
    16
  • ރައީސް ނަޝީދު

   އެއީ މަގޭ މީހެއް!

   19
 3. ޜަނާ

  ބުރުގާ އެޅިޔަސް ނުދުވާނެ ނުބަ އިވަހެ އް ބުރުގާ ނާޅާ ބާރު ޖީންސާ ޓިޝާޓްލަ އި ގެން އުޅޭ މީހުން ގަ އިން ވެސް ނުބަ އި ވަސް ދުވާ ސާފު ތާހިރު ނުވާނަމަ ކޮން މެ ފަަދަ ހެދުމެ އް އެޅިޔަސް ނުބަ އި ވަސް ދުވާނެ އެއއ އީ ބުރުގާ އިންވާ ކަމެ އްނޫން

  294
  7
  • ނިންނި

   މިކަލޭގެ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ލޮބުވެތި ރައީސަށް ދަންނަވަން

   43
   2
 4. ހައިރާން

  މީ ނުބައި ކަމެއް ދެއްވާފައި ހުރި މީހެއް.

  243
  5
 5. ކަލޭގެ ދެލޯ ދެ ނިއްކުރި ކަޓް

  ކަލޭ ދެން ފީވަކާޅި ކާކުތީ ކަޓް ކިޔަން. ބަލަ ސީޒަން ޕެރަޑައިސް އިން ޕޫލް ވިއްކީ ބުރުގާ ނަގައިން ޕޫލްއަށް އެރެކަށް ނޫނޭ. އެހެން ވީމާ ބުރުގާވެސް އަޅައިގެން ޕޫލަށް އެރޭނީ. ކަލެއަށް އަސަރެއް ކުރާނީ އަހަރެމެން ބުރުގާ އަޅާ ނިވާކުރީމަ. ނުޖެހޭ އިސްތަށިގަނޑު ކަލެއަށް ދައްކާކަށް. އަންހެންކުދިންގެ އަގުހުރި ހަށިގަނޑު އެއްވެސް އަގެއްނެތި ނީލަންކިޔަން ކަލޭ ތީ ކާކު. އަތުގަ 2 ރުފިޔާ އޮތީމަ ތިހުރީ މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އެރިފަ. ދޭބަަލަ ރަޖާލާން.

  247
  4
  • ތަގަރިފާތުމަ ހަހަހަ

   ދެން އެހެންނޫނަސް މޮޔައެއްހެން ހުރި މީހަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ކީއްކުރަން ކަނޑާލާފަ އެއްލާލާތަނުން ނިޔަފައްޗެއްވެސް ދައްކަން ބޭނުންވާނެތަ މީހަކު. ހީވަނީ ބޮނގަރަ ތެއްޔެއް ބޮކިޖަހާ ކެކޭހެން ވިއްޔަ. ކަކަކަކަކެކެކެހަހަހަ އައްދޯއި

   73
   1
 6. ރީނދޫ ސަމާލު

  މިހާރު މިބައިގަނޑުގެ މަގުސަދަކަށް ހަދައިގެން މިއުޅެނީ ދިވެހިންގެ ލޭކައްކުވައިގެން ދިވެހިން ލައްވާ އަތުންފައިން ގޯސް ހައްދުވަން. ހުރިހާ ދިވެހިން ސަމާލުވޭ! ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރު.

  238
  4
 7. ށ

  ނަޝީދުގެ ނުބައިކަން މީއީ. ޢެނާ ހުޓައި މިޤައުމެއް ސަލާމަތެއް ނުވާނެ.

  241
  19
  • އަލިބެ

   + އޭނާގެ ޕަޕެޓު ލަތީފުވެސް

   70
   1
 8. ހުދުހުދު

  މިހާރު މިތާ އުޅޭ މުރުތައްދުން ފާޅު ވަމުން އެދަނީ. ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ސީދާ ކުފުރު.

  225
  5
 9. މިސްބާހު

  ޖަޕާނުގައި އުޅޭ މީހެއް. މުޅިގައިގަ ޓެޓޫ ޖަހާފަ ހުންނަނީ.

  158
  3
  • Bookworm

   އަސްލުވެސްތަ؟

   122
   4
 10. ބައެއް

  މި އަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި. އެގޮތަށް ވާން ނެތްނަމަ މިއުންމަތުން ނުބައިގޮތަކަށް ނެތިކުރައްވާށި.
  އާމީން.

  86
  2
 11. ރިއަލީ

  ކަލޯ ދޭބަލަ ބުރުގާ ނާޅާ ކުދިނކައިރިޔަށް ތިހާ ބުރުގާޔާ ދެކޮޅިއްޔާ.އުޅޭނއ ބިކިނީ ލައިގެންއުޅޭ ކުދިން..ކޮންމެހެން ދިވެހިކުދިންނާ ނުފޮށުނަސް ވާނެ..ކަލޭ ބުރުގާ އާބެހޭއިރު ކަލޭގެ ބާރުފޯރާ މީހުންތިބީ ހަމަ އެބުރުގާއަޅައިގެންނޫންތަ.

  56
  1
 12. ބަހުރުވަ

  ކަލެއަށް އިނގޭތަ ޑިމޮކްރެސީގެ މާ ނަ ފުރަތަމަ

  50
  1
  • ހޭބަލި

   ރިމޮކްރަސީގެ މާނަ އަކީ ކުރުފު

   19
 13. ނާނަ

  ބޮޑު މޮޔައެއް ކޮ ސް ގޮވަނީ ދޯ، އަހަރެމެންގެ ރީތި ހަށިގަޑަކީ ތިކަހަލަ މޮޔަ ކޮ ސް ގޮވާ ހިލޭފިރިހެނުންނަށް ދައްކަން އޮތް އެެއްޗެއް ނޫން އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށް އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ އައުރަނިވާލޮށްގެން ތިބެ ސުވަރުގެ ވަންތަ ވެތިންނަށްވާން އަހަންނަށް ރަގަޅީ ތިކަހަލަ ޖައްބާރުން އަހަރެމެންގެ ދަރިންނާ ދުހަހަކުވެ ސް ނުބެލިއްޔާ -އާމީން-

  66
  3
 14. Anonymous

  މޮޔަ

  34
  1
 15. ކޭޑީ

  މީނާގެ ސިކުޑީގައި އުނިކަމެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓް ތަކެއް ހެދުމަށް ފެނޭ........

  52
  3
 16. ށިށީ

  ބޯގޯސް..

  41
  1
 17. ޝީޝާ

  އިބޫއަށް ގޮވަލާ އިރު އިބޫއަށް ނެގޭނީ ހަމައެކަނި އިބޫ އަންހެނުންގެ ބުރުގާ އެހެންވެ ނަގަން ޖެހިދަނެތީ އެހުންނަނީ ބުރުގާ ނާޅުވާ ބަހައްޓާފަ
  ހޭބައްޔާ ފުރަތަމަ ސޮނި ފޮތިކޮޅެއް ހޮދައިގެން ސޮނި ފެހެވޭތޯ ބަލާބަލަ ލަދު ކުޑަ ފުރޭތަ ހިތުން ވަރަށް ރީތި މީހަކަށް ހެދިގެން އަރާ މި އިންނަނީ ހީވަނީ ފުރޭތައެއްހެން އަންހެން ކުދިން ބިރު ގަންނާނެ މިކަލޭގެ ފެނުނަސް ދެން ކިހިނެއް އަންހެން ކުދިންގެ އިސްތަށިގަނޑު މި ފުރޭތައަށް ދައްކާނީ

  56
  3
  • ޝިމް

   ޢަސްލުވެސް ވަރަށް ބިރުގަނޭ މިބޭ ފެނުނަސް

   11
   1
 18. ފފ

  މިކަހަލަ އެއްޗެހި ވައިރަލް ނުކުރައްވާ. އެއީ އެމީހުންގެ މަގުސަދު. މިއީ ސީދާ ނަޝީދު ބުނެގެން ކުރި ކަމެއް

  60
  4
 19. ސަލާހު

  ކޮންކުލައެއްގެ މީހެއްކަން ވަރަށް ސާފް.

  45
  3
 20. ދޮގެއް؟

  ޖަޕާނު އަންހެނަކާބާ މީތި އިނދެގެން އުޅެނީ. އެމްވީކްރައިސިސްގަ އެހެން އޮތީމަ އަހާލީ މިމީހާ ރިހަކަމުން. ހީވަނީ އަމައްޔާއިއެއްހެން ވިއްޔަ.

  50
  2
  • ފާ

   އާނ... ޖަޕާނު އަންހެނަކާ އިދެގެން އުޅެނީވެސް

   22
   1
 21. ހެހެހެ

  އަންހެންކުދިން މީރުވަސް ދުއްވާ ރީތިކަން ދައްކާހިތްވާނީވެސް ރީތި ފިރިހެނެއް ވިއްޔާތާ. ތިހިރީ ތަ ހުރިގޮތް. ކާކު ދެއްކެން އުޅޭނީ ތިއަށް؟ މިއުޅޭ ލާދީނީން ތެރޭވެސް އަނގައިން ބުނެލާނެ ދިވެހި ކުއްޖަކު ނުލިބި މީހަކު ހޯދަން ހިޖުރަ ކުރަން ވިއްޔަ ޖެހުނީ ދެން ހަމްދަރުދީވެދޭންވީތަ؟

  49
  2
 22. ޖަޒީރާ

  ޢޭނަ ފޭސްބުކްގަ ލައިވް ވާތާއެތައްއަހަރެއް ބަޔަކު އަޅާނުލީމަ މުޅިހަށިގަނޑުގަ ޓެޓޫޖެހީމަވެސް ކަންފަތުގަބޮޅުލީމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ދެއްކީމަވެސް މިހާރު އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަންލޯދަން ކުރާކަމެއްތީ ކުރީގަ ގިނަބައެކައްނޭގޭ ކާކުކަން ހާބުގޮވާލަނީ ތަރުބީޢަތުނެތިބޮޑެތިވަނީ

  30
  1
 23. އަޝްރަފް

  މީ ހާދަ ދެރަކަމެކޭ. ކޮންމެ މީހަކު ކުފުރުގެ ކޮންމެ ބަހެއް ބުނާއިރަށް ކީއްވެތަ ރ. ނަޝީދު އާއި އެ ޖެހިގަންނަނީ. ގައިމު ހުކުރަށްދޭ. ނަމާދަށް މިސްކިތަށް އަރާތަން ފެނޭ. ރ. ޔާމީން ކިތަށް ހުކުރު މިސްކިތުން ފެނުނުބާ. ނަމާދަށް ސަޖިދަޖަހަން މިސްކިތުގައި ހުއްޓައި ފެނުނުބާ. އެހެން ވީމާ ލާދީނީ ކިޔަންވި މީހާ އޮޅިއްޖެ މިހާރު.

  19
  51
  • Anonymous

   ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދީނަން ފުރައްސާރަ ކުރަނީ ކާކުބާ. ޢެހެންވެ އޮޅިގެނެއް ނޫޅެއް.

   35
   1
 24. އައިސީ

  ﷲ މީނަގެ ކިބައިން މި އުއްމަތް ސަލާމަތްކުރައްވާށި! މީނަ ފުރަތަމަ ދަތް އުނގުޅަން ވެއްޖެޔެއްނު. މީނަ ވާހަކަދައްކާއިރު އަނަގައިގަ ވާދެމޭތަންވެސް އެބަފެނޭ !!!!! ހަހަހަހަހަހަ! އެއީ ޑިމޮކްރަސީ އައީމަ ވާގޮތްބާ؟ ހަހަހަހަހ. ހީހީ ހަލާކު!

  47
  1
 25. ހަޔާތް ކުޑަ

  އަންހެން ކުދިންގެ ރީތިކަން ދައްކާނީ މީހަކާ އިނދެވުނީމަ އޭނަގެ ހަލާލް ފިރިމީހާއަށް.. ބީތާޔާ... އެއީ އަހަރުމެންދެ މާތް އިސްލާމް ދީނުގަ އޮއްނަގޮތް.. ...

  56
  1
 26. Anonymous

  ކުލަޔެލޯ އެއް މިއީވެސް.

  32
  4
 27. ކައުންސެލަރު

  އިޔާޒް އަދި އިލްޔާސް މެންފަދަ ބޭފުޅުނަށް އެނގި ފެނިލައްވާތޯ؟

  33
  1
 28. ލާދީނިއްޔާތުން

  މިސޮރު އުޅެނީ ޖަޕާނު މަންޖެއަކާ އިނދެގެން. މިއީ މާގައްޑާވާން އުޅޭ ސޮރެއް. ސޭކު ގޮތެއްވެސް ހުންނާނެ. މިނަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަރަންޖީވާން ހަދައިގެން ތޯއްޗެއް.

  41
  1
 29. އަބްދުއްލާ

  ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ދިވެއްސަކު ގޮވާލައިފި

  3 ގަޑިއިރު ކުރިން ( އޮކްޓޯބަރ 7, 2019 )

  ކަލޭދެން މުޅިއާއިލާ އެއްކޮށް އޮރިޔާމުން އުޅެބަލަ

  40
  1
 30. ނޯން

  ތިހެން ބުނިމީހާ ހައްޔަރުކުރޭ

  30
  2
 31. ޒީ

  މިތަން ހަލާކުކޮއްފި މިވެރިކަމެއް އައިފަހުން!
  ވެރިކަމަކީ މާތް ރަސްކަލާންގެ ހަވާލު ކުރައްވާ އަމާނާތެއް!
  އެޔައް ހިޔާނާތް ތިވެވެނީ!
  ޖާހިލުންގެތެރޭ އަޅަމެން ނުލައްވާންދޭވެ.

  35
  1
 32. ޞީޓާ

  ކަލޭ ފެނުނީމަވެސް ދުވާ ފާޑެއްގެ ނުބައި ވަހެއް

  49
  1
  • މަބުނީ

   ޢަސްލުވެސް. ޙޮޑު ލަވަނީ

   35
   1
 33. އަޙްމަދު

  ޗަކޫ ޢޮރިއައިމާ ޢުޅޭން ވީނޫތޭ ޢެއިރުން މާ ކޫލް ވާނެ

  32
  1
 34. ޚާފަ

  ކަލޭ އެކަތިމަތިން އަނެކތިލައިގެން އުޅޭތީ ހާދަހީވެޔޭ ނުބައިވަސް ދުވާހެން.

  38
  1
 35. ާަާމަ

  މިނުލަފާ މުރުތައްދު ކަލޭގެ ދުލުގެ ނުބައިކަމުން ދިވެހިން ސަލާމަތްް ކުރައްވާށި. އާމީން.

  44
  1
 36. ޖާހިލު

  އޭ ތިޖާހިލްކަލޭގެޔައްއެނގޭތަ ބުރުގާއެޅުމައްﷲއަންގަވާފައޮތްކަން

  37
  1
 37. އެނޯއި

  ގައިން ނުބައިވަސް ދުވުން ބުރުގާ އެޅުމާ ނޭޅުމާ ގުޅުމެއްނެތް. އެއީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް. ތިބޭފުޅާ އަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި. އާމީން!

  38
  2
 38. އަލީ

  މިސަރުކާރު އައި ފަހުން ހާދަ ވަރަކަށް އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު މީހުން ހާދަ ފޯރި ގަދައޭ ދޯ...ގަބޫލު ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް މީތެދު ހަގީގަތް.

  34
  1
 39. މަރިޔަމް

  ހީހީފާ މިމުރުތައްދު މިހެެން ކިޔާއިރު ހީވަނީ މާތާހިރު އެއްޗެއް ކިޔޭހިންތަ.ބަލަ މީހަކު ބުނެގެން ނޫނީ މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއްނޫނޭ އަހަރެމެން ބުރުގާ އަޅައިގެން މިއުޅެނީ.އަހަރެމެންނަށް ބުރުގާ އެޅީމަ މާރީތިވީމަ އަދި އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި އިލާހު މާތްﷲ އެގޮތަށް އަންގަވާފައި އޮތީމަ.ދެން ކަލޭމެން ކަހަލަގެ ކާފަރުވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދައްކާށޭ ކިޔާފަ ބުރުގާއެއްނުނެގޭނެ.

  27
  1
 40. ޖޫން

  ކަލޭ ކިތަންމެ ބަލާހިއްވިޔަސް ތިހެންހުންނަންޖެހޭނީ. މީ އެކަކަށްވެސް ބޭލޭނެ އެއްޗެއް ނޫން.

  31
  1
 41. ބަކުރުބެ

  ހާދަ ރަޑޭ

  24
  1
 42. އިބްރާހީމް

  މީ ނަޝީދުގެ ރޭވުން މި ސަރުކާރާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފައްދައި، އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތްކޮށް ހެދުމަކީ، މި ޤައުމުގައި ޢާއްމުކަމަކަށް ހަދަން އެ އުޅެނީ، އޭރަށް އެފަދަ ވާހަކަތައް ގިނަގިނައިން ދައްކާކަމަށްވާނަމަ، ދިވެހިންވެސް ދެން އެކަމަށް ހޭނިދާނެ ދެން ފައްޅިޔާއި، އެހެނިހެން ދީންތައް ތަޢާރަފްކުރަން ރޭވިގެން ސިލްސިލާކޮށްހިންގާ ކަމެއް މީ ނަޝީދުއާއި މި ބައިގަނޑު ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްގެންނޫނީ މިކަން ނުހުއްޓޭނެ.

  21
  1
 43. ޙައުލާ

  މިދެން ނުވާކަމަކީ.ބުރުގާ އެއީ ރީއްޗައް އަޅާ އެއް ޗެއް ނޫން.އެއީ އައުރަ ނިވާ ކުރަން އަޅާ އެއްޗެއް

  20
  2
 44. ރޮވިއްޖެ

  ނަޝީދުގެ ރޭވުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ! ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑު ކަމާއެވެ. ގައުމެއްގެ އެތެރޭގައި، އެހެން ބައެއްގެ އެޖެންޓަކު ހުރެގެން އެމީހުން ހަލާކުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ، އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު! މިކަން މަދީނާގައިވެސް ކުރި... ނަމަވެސް ރަސޫލުﷲގެފާނު މިކަން ނާކާމިޔާބު ކުރެއްވި

  25
  1
 45. ބޮޑު ހަސްންބެ

  ކަލޯ އާގުބޯޓެއް ވައްދަން ކަނޑާފައިން ނެރެއްތަ އެފެނަނަނީ.

  29
  1
 46. ބިބީ

  ރަނޑާލިކަމުންވެސް އިންތިހާ ?

  23
  1
 47. Anonymous

  ކަލޭ ތީ ކާކު ބުރުގާއެޅުން މަނާކުރަން ގޮވަން. ކަލޭ އޮރިޔާމުން އުޅެބަލަ ތިހާ ހޫނު ވަންޏާ.

  22
  1
 48. އޯގާ

  ﷲ ތަޢާލާ އޭނަޔާށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާ ހެޔޮވިސޮނުން ދެއްވާށި، ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވި މަތިވެރި ދުލުން އެއިލާހު މަތިވެރިކުރާ އަޅެއްކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ.
  ވިސްނަވާ:.. ތިމާގެ މަސްގަނޑު މިދުނިޔޭގަވާ އެންމެ ފަހުދުވަހު ފެންވަރުވާ، އަތަރުލާ، ހެދުން އަޅުވާ ބުރުގާވެސް އަޅުވާ ނަމާދުވެސް ކޮށްފަ ވަޅުލާނީ.

  25
  1
 49. ޙަރީބު

  މިއީ މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން އުފަންކުރުވި ލާދީނީ ފިކުރުގެ މުނާފިގެއް

  12
  9
 50. ހަސަންޑި

  މިއީ ސީދާ މއ.ބޯގަންވިލާ ސްޕޮންސަރއެއް.

  21
  2
 51. އީން

  މީނަ މީ މޮޔަގޮލަ އެއްތަ؟
  މީނަ ހިފާ ބަންދު ކުރަންވީ މިހާރުން މިހާރައް???

  19
  1
 52. ބުރުގާ

  ޑިމޮކްރަސީއަކީ އެއްމެ މީހަކު ބޭނުންވާގޮތެއް އެހެން މީހުން ހެދުމެއް ނޫން..... ބޯ ސަކަރާތް ވެފަތިހިރީ.......

  17
  1
 53. ކިޔާ

  ހަހަ...މަ ހީކުރީ އިންޑިޔާގެ ހާމުދުރެއްކަމަށް..

  21
 54. ކަނބާ

  މިވެރިކަން އައުމުން މި ލާދީނީ މީހުން ހީވަނީ ޢީދެއް އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކަލޭމެންގެ ތިޢީދު ނިމުމަކަށް އަހަރެމެން ގެންނާނަމެވެ. މިކަލޭގެ މޫނުމަތިން ފެންނަގޮތުގައި މީ މޯލެކެވެ.

  14
  1
 55. ފޭރު

  ތީހާދަނުބައި ނުލަފާމީހެކޭދޯ

  18
  1
 56. ސެންޓޭ

  ތީ ވެލިޖިންނި ފިރިހެން ވައްތަރު..

  19
  1
 57. ހުސޭނުބެ

  އެހެންތަ.. ކަލެއަށް ހަލާކުހުރި! ކަލޭ ހީކުރީތަ ޤިޔާމަތް ނުވާނެކަމަށް؟ ކަލެއާ ސުވާލު ނުވެވޭނެ ކަމަށް؟ އެދުވަހުން ކަލޭ ކޮންތާކަށް ވަންނާނި؟ ހީކުރީތަ ތިހެން ފޮނި ކެނޑޭނެކަމަަށް؟

  17
  1
 58. ސޮނިފުހޭ

  ތި މިހަކު ދެކެ ސައިތަަަާނުވެސް ލޯބިނުވާނެ ކަލޭގެ ހުރި ނުބައި ކަމާ

  11
  1
 59. ހަސަން

  މީނަ ދައްކާ ވާހަކަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ. މީނަ ބުނަނީ މިހާރު މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީ ކަމަށާއި، ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަ ތަންތާ ބުރުގާ އަޅަން ނުޖެހޭ ކަމަށް. އެ މީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނަމަ ޑިމޮކްރަސީ އަކަށް ވަނީ ކިހިނެއް؟ މީ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ރޯނު އެދުރެއް. އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތައް ޓަކައި މީނަ ގެންގޮސް ހިލިހިލާ ޖަހާފަ ގުރާދޫ ކޮށްޓަށް ލާން ފެނޭ.

  10
  1
 60. Anonymous

  ކަލޭ ގެންގުޅޭ މީހުން ބުރުގާ ބާލުވަން ވީނުން.ކަލޭ ގައިން ވެސް ނުބައިވަސް އަރާކަހަލަ!

  13
  1
 61. ކޮކާ

  ކަލޭ ގައިންވެސް ނުބައިވަސް އަރާކަހަލަ!

  12
  1
 62. އަޙްމަދު

  ކޮން ބުރުގާއެކޭ ކިޔާކަށް. ހެދުން ބާލާފައި ކަލޭ އޮރިޔާމުން އުޅެންވީ އެއްނޫން. އޭރުން ކާލޭގައި ދުވާނޭ ގޮމަކަސް ތޫރިވަސް. ބުރުގާ ނާޅާ ބަޔަކު ދަދީ އިހަކަށް ދުވަހު ފަނޑިޔަރުކަމަށްވެސް އިސްކުރެވުނު. އެމީހުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ފެނިފައި އެތައް ފަހަރަކު ހޮޑުލެވުނު. އެވެސް ނޫސްތަކުން ފެނިފައި. ހަމަ ލޮލަށް ފެނުނުނަމަ ކިހާވަރެއްވީސް!

  9
  1
 63. ހައްޖަ

  ބަލަ ވަކިބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައީމަ ބަޔަކު ބުނެގެން ނޫނޭ އަހަރުމެން ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅެނީ. އެއީ އަހަރުމެން ބޭނުންވާ ގޮތް. ކޮންމެ ވެރިޔަކު ހުއްޓަސް އަހަރުމެން ތަބާ ވަނީ ވެރިމީހާ އަކަށް ނޫން. އެހެންވީމަ ބުރުގާ ނާޅަން ގާނޫނުގަ އޮތަސް އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ

  10
  1
 64. ދަތު ޑީޑީ

  ފިކްސް ޔޯރ ޓީތް ފަސްޓް

  13
  2
 65. XD

  ބުރުގާ ނޭޅިއަސް މަ ރީއްޗެއް ނުވާނެ. ހަހަހަހަހަހަ ލޮލް..

  11
 66. ބޮޑު ހަސްންބެ

  މަށައްޔަގީން ކަލޯގެ އަނގައިން ދުވާނީ ކުނި ބޮލި ނުވަތަ ފަރު ހިކި ވަސްކަން. ދޭބަ ދަތް އުނގުޅަން.

  12
  1
 67. ޟަ

  މިގޮލާ އަނެއްކާ ބުރުގާ އަޅައިގެންބާ އުޅުނީ. އަންހެކަން ނުވާ ވަރު މީނަ އަށް އެބަވޭ

  11
  1
 68. ބުރުގާ

  ރާއްޖޭގަ ހުރިހާ އަންހެނުން ބުރުގާ އަޅާ ގާނޫނެއް ފާސް ކުރަންވީ! މިހާރު މިހާރު އަންހެނުން އުޅޭނީ މާ ނިވާކަން ކުޑް ހެދުން ލައިގެން. ގާނޫނުން ފާސްވީމަ ދެގޮތުންވެސް ފަރުޟު ކަމަކަށް ވީ. ހެއްދިވިފަރާތާއި ވެރިޔާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ގޮތުން. އޭރުން މުޖުތަމައުއިން ނުބައިކަންތައްވެސް މަދުވާނެ.

  13
  1
 69. ގުރޭ

  އަންހެނަކައްވެހުރެ މި ބުނަނީ ކަލޭމެން ކިތައްމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް އަހަރެމެން ނުބާލާނު ބުރުގާ އެއް... ކަލޭ އައް މީރުވަސް ދުއްވާކައް ނޫޅެމޭ އަހަރެމެންނެއް....... އަހަރެމެން ބޭ ނުމެއް ނޫން މި ދުނިޔެ މަތީގަ އޮރިޔާމުން އުޅޭކައް... ކަލޭމެން ކިތައްމެ ވަރެއް ވިޔަސް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން މި ގައުމު މި އިސްލާމް ގައުމެއްގެ ގޮތުގަ އޮއްނާނީ.... އަދި ބުރުގާ އެޅުން މަނާވެސް ނުކުރެވޭނެ...

  13
  1
 70. ދޮނާ

  އަނގަ ފެނުނީމަވެސް ހޮޑުލަވައްޖެ.......

  5
  1
 71. ޟީމް

  tިމީހާ ހީވަނީ ހިދުކޮޅު އައިސްފާހެން??

  3
  1