މިސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ފަހުން 42 މަޝްރޫޢު ނިންމައިފިކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު ހަވާލުވި ފަހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 42 މަޝްރޫޢެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އެމަޝްރޫޢުތަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 759 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމަޝްރޫޢުތަކަށް ދައުލަތުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު 136 މަޝްރޫޢެއް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 29 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މިހާރު އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެމަޝްރޫޢުތައް ފެށުމުން ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ވެސް އަދި ރަށްރަށުގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރައިގެން ދާނެ." މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަން ބަޖެޓް ކޮށްފައި ވާއިރު އަމާޒަކީ އެފައިސާގެ 80 އިންސައްތަ އާއި 90 އިންސައްތައިގެ އަދަދެއްގެ މަޝްރޫޢުތައް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރުން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާވަރު ލަސްކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢު ފަށާފައި ވަނީ މި ސަރުކާރުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

53 ކޮމެންޓް

 1. ފފފފ

  ދޮގުހަދާލަ ހަދާލާ ތިބޭ.. ދިވެހިންނަކީ މޮޔައިން ކަމެއް ބެލުމެއް ނޯންނާނެ. ބުނި ކުލައަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އެކަން ދޮގުކޮށް ތެދުކުރާނީ.

  145
  2
  • Anonymous

   ދިވެހިން ސަމާލުވެ މިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ނުކުންނަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ. ﷲ ތަޢާލާ އަމުރު ކުރައްވާފައިވަނީ. އެތަނެއްގެ ވެރިޔަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރު ނުދޭ އަދި އެދީން ފޮހެލަން ފާޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްނަމަ އެމީހަކުވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް.. ބަޣާވާތޭ ކިޔަސް ހެޔޮ. ﷲ ގެ އަމުރު ފުޅު ނެގެހެއްޓުމަކީ މުސްލިމުނަށް ވާޖިބު ކަމެއް. އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ އޭގެ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭނީވެސް އެބަޔަކު. ﷲ އަށް އިންސާނުންގެ ފަރާތުން އެއްކަމެއްވެސް ބޭނުންވެ ވޮޑިގެން ނުވާނެ. އެއީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ޙަކީމް ވަންތަ އިލާޙް.

   156
   3
 2. zayaan

  nun nun nun… ekkameh ves sarukaarun nukurey….

  76
  2
  • ހގދސ

   ދެންކޮއްފިތަ؟؟؟؟؟ކަމެކުރިތަން ފެނުނު ލޮލެ ކަންކުރުރި ރަށެއް ތަނެއް ކަމެއްކުރަންތިބި ބައެއް މިރާއްޖޭގަނެތް.. އިހައްދުވަހުއައި އިންޑިޔާ އާރމީ ބޭބެ ރެންޗެފޮއްޓެ ގެނައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެ ރޫޅަންތޯއްޗެ.. ދީން ރޫޅިފަމިއޮތީ...

   111
   2
 3. Anonymous

  ކޮން މަޝްރޫއެއް ކިޔާކަށް.. ކަލޭމެންގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ އިސްލާމްދީނަށް މަލާމަތްކުރުން. އޭގެ އެތައް ސަތޭކަ މަޝްރޫއެއް ނިންމައިފި. އަދި އެތައް ކަމެއް ފަށާ ކުރިއަށް އެބަގެންދޭ.. ވަކަރަށް ޖަހައިލަން ނެރުން ރިޕޯޓަކީ ދިރާސާއެއް. އޮބްޒާވަރުން ބުނަނީ އަދި ދިވެހި ގައުމުގައި އިސްލާމް ދީންނޫން ދީނަކަށް ޖާގަދިނުން އަވަސް ކަމަށް. އެކަމަކު ސިއްރިއްޔާތުގައި ނުވަތަ މަދުބަޔަކު ލައްވާ ރަނގަޅު މީހުންގެ ސިކުނޑިތަކާ ކުޅެން. އޭރުން 2020 ގައި އެކަން ފާޅުގައި ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިދާނެކަމަށް.

  121
  1
 4. މޮޔަބެ

  އެއްވެސް ބޮޑް މަޝްރޫއުއަކީ 10 މަސްދުވަހުން ނިމޭނެކަމެއްނޫނެވެ. ާަނިންމީ ރ.ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފަ ހުރި މަސައްކަތެވެ.... ދަޑިފަނުން ޖަޒީރާ ގެތައް އަޅާ ނިމިދާނެއެވެ.... ވ. ސަލާމް ... މެކުނު ފުމިއަސް ގާހަކަ ކީއްކުރާނީތޯ؛ ފުމެއްލަން އުޅުނަސް ދޯ

  141
  1
 5. ލކޖހގ

  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަދޭ، ޖަލު ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސާ ޝަހިންދާއާއި، ރައީސް ސޯލިހުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ނޫޝީން މިހާރުން މިހާރަށް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ގޮވާލަން. ސޯލިހުމެން އެންމެންވެގެން ކުރާ ކަމެއްކަން އަހަރެމެނަށް ނޭނގިގެނެއް ނޫޅެން. އެކަމަކު ތިމާ ހަލާކުވެދާނީ ތިހުރި ދައްޖާލު ކަމެއްގެ ސަބަބުންކަން ޔަގީންވޭ. އިންޝާﷲ މިވެރިކަން އަވަހަށް ނިންމަވައިދޭވެ. އާމީން.

  113
 6. Anonymous

  ކޮން ތަރައްޤީއެއް ކިޔާކަށް. ތިބުނި އަދަދަކީ ތި ލާދީނީ ބައިގަނޑަށް ދިން މުސާރަ. ދެން ތިބުނި މަޝްރޫޢުތަކަކީ، އިސްލާމް ދީން ހަލާކު ކުރުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުތަށް. އިތުރު ކަމެއް މިސަރުކާރުން އަދި ނުކުރޭ.

  97
  1
 7. ިުޔތ

  ކަލޭމެން ނިންމި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކީ، ﷲ އަށް މަލާމަތްކުރުމާއި، ރަސޫލާއަށް ހަޖޫ ޖެހުމާއި، މުސްލިމުންނަށް މަލާމަތް ކުރުން. މިކަން ކުރަން މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައާއި ވަސީލަތްތަކަށް ކުރި ޚަރަދު ތި ބުނެލީ.

  102
  1
 8. Anonymous

  ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ނިމިއްޖެ. އާނިޔާގެ މަޝްރޫޢު، އިބުރާގެ މަޝްރޫއު، މުޖޫ ނައީމުގެ މަޝްރޫއު، ނަދާ ސެލޫނުގެ މަޝްރޫޢު. މިހާރު މި ނުކުމެގެން އުޅޭ ލާދީނީ ރިޕޯޓަކީ އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކުރި އަދި އެންމެގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުވި މަޝްރޫޢު.

  104
  1
 9. ހުސޭނުބޭ

  މި ސަރުކާރު ދެތިން މަޝްެރޫއެއް ވަނީ ފަށާފައި! އެ ނިމޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް! ބަޖެޓް ވަނީ ހުސްވެފައި! ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަންޑުކޮށް ނިންމާފައިވާ 42 މަޝްރޫޢެއް ގެ ރިބަންފަށް މި ސަރުކާރުން ވަނޫ ކަނޑާފައި! އަދި އެއީ މި ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެކޭ ކިޔާފައި 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދިރުވާލާފައި! ތި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ އެންމެ ގިނަ ލާރި ކޭ އެކަކު!

  91
 10. ކޖހޖ

  ބޮޑު މަޝްރޫޢާ ދިވެހިން ދެކޮޅު ހެދުމުން ސްޓްރެޖީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަން އެނގުނީދޯ؟ ދެން މިފަށަނީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މަޝްރޫޢު. ޅަ ދަރިންގެ ސިކުންޑިތައް ދޮވެލަން އިސްލާމް ދީނުގެ އަސަރު އޭގައިނެތް ތަޢުލީމީ މަންހަޖުގެ މަޝްރޫޢު. ލައްކަ މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންވެސް އެބަދޭ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި. ދިއްދޫއަކީ މި ލާދީނީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައި މަރުކަޒެއް. ދެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ޑެންމާކް.

  75
  1
 11. ކާފަބޭ2019

  ތިޔަހުރިހާމަސްރޫއުތަކެއްހިންގަނީ ދުނިޔޭބޭރަށް ކިޔަވަންފޮނުވިކުދިންގެ ބެލުމުގެދަށުގައިތޯ؟

  76
  1
 12. Anonymous

  ފުދޭވަރަކަށް ލާދީނީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގިގެންދޯ، ފާޅުގައި ހެއްދެވި ފަރާތަށް "މޮކް" ކުރަން ކެރޭނީ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އިސްލާމް ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހާނީ. ކަލޭމެންގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ބިނާވެގެންވަނީ ލާދީނިއްޔަތުގެ މައްޗަށް. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަންޏާ ދައްޖާލު ނުކުތުމަށް މަގު ފަހި ކުރުމުގެ މައްޗަށް.

  70
  1
  • މިހާރު

   މިހާރު ފާވެފަ އެހުރި ދައްޖާލު (ބުއްޅަބޭ) މީސްތަކުން މަގު ފުރައްދާލެއް ވަކި މަދުތަ؟

   41
 13. Anonymous

  ބޮޑު މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބެއް ނުވިދޯ އެކަމަކު؟ އިބުރާގެ މަޝްރޫޢު އަވަހަށް ހިނދުނު. އެކަމަކު ފަހުން ޝަހިންދާއާއި ނޫޝީން ލައްވާ ނިންމި މަޝްރޫޢުން ގައުމު ހެލިލީމަ ޖެހިލުންވީދޯ؟ އިންޝާﷲ މިސަރުކާރު ދެމި ނޯންނާނެ ތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާކަށް.

  66
  1
 14. ދޮގެއް؟

  ހަމަ ހުވާތަ! ހަހަހަ ... ލަދުހަޔާތް ނެތިއްޔާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ކިޔާފާނެތާ. ސަރުކާރުގަ ތިބޭއިރު މިމީހުން މިތިބެނީ ޖޯކަރުންނަށް ވެގެން.

  57
  2
 15. Anonymous

  އަންނަނީ! އަންނަނީ!!! ދުވަނީ! ދުވަނީ!! ބޮނީ! ނިދަނީ!! ނަށާނީ!! ވައިޖެހެނީ!!! ދިވެހިން ރޭރުވަނީ! ދިވެހިން ރޭރުވަނީ!!

  48
  1
  • ގަމާރުންތަކާ

   1 ބިލިއަނުން ބަދަލުގެ ގޮތަގައޭ ކިޔާ ދަވާލައިފި. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް އޯ މައި ފުޓް. މިއަދު ނެތެއްނުން މިވާހަކައިގަ އަނގައިން ބުނެލާނެ މީހަކުވެސް. އެމްއެމްޕީއާރުސީ ނުވޭ ކަހެރުވަކަކަށްވެސް މި ދަވާލުމާ ޖެހި. ރައްޔިތުން ނިކުމެ މިފައިސާ ހޯދަން އަނބުރާ އުޅޭ. ބޮޑުވަގު އިސްތިއުފާ އެބަދަލު މިބަދަލު އެފައިސާ މިފައިސާ ފައިސާ ފައިސާ ދެވަނަ އެއްޗެއް ނުކިޔާ. މިއޮއްގެން ދަވާލަނީ ރައްޔިތުނޭ ހޭއަރާބަލަ

   13
 16. ލަދުކޮބައި

  މީހަކު އަޅެފަހެ ޙައިރާނެއް ނުވާނެތަ؟
  1، މަސައްކަތްނިމި ތާހިރުކުރަމުންއައި ރިސޯޓުގެ ރިބަންކެނޑުުގެ 16 މަޝްރޫޢު
  2. މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގެ 5 މަޝްރޫޢު
  3. މަގުތަކުގެ މަގުހުރަސްކުރާ ތަނުގެ ކުލަ ބަދަލުކުރުމުގެ 10 މަޝްރޫޢު
  4. ރަސްރަނިބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ 1 މަޝްރޫޢު
  5. ހުޅުމާލޭ ޕާކިންޒޯންގެ ރިބަންކެޑުމުގެ 1 މަޝްރޫޢު
  6. ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލްފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްބުނެ ސޮއިކުރި 4 މަޝްރޫޢު
  7. ހުރަވީ ސުކޫލުގެ ރިބަންކެނޑުމުގެ 1 މަޝްރޫޢު
  8. ހެލްެމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރުކުރި 1 މަޝްރޫޢު
  9. ނަރުދަމާ ހަދާ ނިމިފައިވާ ތިންރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިންމި 3 މަޝްރޫޢު

  86
  1
  • ހަވަރު ތިނަދޫ ބިގަރު ކައުންސިލް

   ތީގެ އިތުރަށް ހަވަރު ތިނަދޫގަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓެއް ހަޅާ ނިންމާ ހުޅުވުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގދ. ކާޑެއްދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް އެތަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެޓާއި ތިނަދޫގައި އަޅާ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ނިމެމުންދާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރޮޖެޓްވެސް ހިމެނެއެވެ. ހަވަރު ތިނަދޫއަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަށް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ މަހު ހުޅުވުމުން މިސަރުކާރުން ހަވަރު ތިނަދުއަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަށް ފުދުނީއެވެ. ވައުދު ތަކުގެ ތެރޭގަ ނުހިމެނޭ ޕްރޮޖެޓްގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަނީ ރަށަށް އުދައަރާތީ ރަށުގަ ބޭރުތޮށިލުމައީ އައިސް ޕްލާޓްގެ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިމަސައްކަތްތަށް އަންނަ ހަފްތާގަ ނިމޭނެކަމަށް ބިގަރު ކައުންސިލުން އަނގަނީ. އަދި މިސަރުކާރުގަ އަޅާފަ ބޭރުގަ ޕިންކުކުލަ ލާފަ ހުރި ފުލެޓުތަށް ވެސް އަންނަމަހު ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދޭން މިންމާފަ އޮތް ޕޮރޮޖެޓްވެސް ހިމެނެއެވެ

 17. Anonymous

  ބޮޑު މަޝްރޫޢު އެޑިޔުކޭޝަނުގަ ހުރި ދައިތަ ލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ދިވެހި ޅަކުދިން އިސްލާމް ދީނުގެ ތަރަހައިންބޭރުން ތައުލީމުދީ ދީނާ ދުރު ޖީލެއް އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު. ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދަނީ. މިހާރު ނިމުމުގައި އުޅެނީ.

  60
  1
 18. ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާ

  ނިންމި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްޞީލެއް ދެވުނުތޯ؟ މަޝްރޫޢުތައް :
  1- ރޯނެއްދަމާފަ ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހުޅުވުން.
  2- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބަަންދުކޮށްފަ އޮތްސަރަހައްދު ތަޅާލާ މަގު ހުޅުވާލުން
  3- ޕާކްތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން.
  4- ސްޓިކާ ޖަހާފައިސާ ހޯދުން
  5 އެއްކޮޅުން ދުއްވާ މަގުތަށް ދެކޮޅުން ދުއްވޭގޮތަށް ހެދުން
  6- ކެނޑިނޭޅި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން.

  މިހެންގޮސް މިކަހަލަ ކިތަންމެ މަޝްރޫޢެއް . ވަރަށް ސަލާމް

  71
  2
 19. ގަމާރު ދިވެހިން

  ނިމުނު ތަނެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެލިނަމަ ރަގަޅު ވާނެ އަހަރުންމެންކަހަލަ ގަމާރު ދިވެހިންނައް އޭރުންތާ އިނގޭ ސަރުކާރުން ނިންމާ ކަންތައްތައް

  63
  1
 20. މުހައްމަދު

  ވެއްޓެނީ! ވެއްޓެނީ ! ވެއްޓެނީ ! އެކޮޅުކޮޅުން ވެއްޓެނީ...

  58
  1
 21. ސަލާމް

  ??????

  34
 22. ފަހުލަވާނު މޫސާދީދީ

  42 މަޝްރޫއު ލިސްތޫކޮށްލިަނަމަތާ ދޯ އިނގޭނީ. 1 ދެމަގެއް ވަންވޭ ކުރުން
  2- ތިން މަގު ކޮޅުބަދަލުކުރުން
  3- ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ތަޅުދަނޑިޖެހުން
  4- ކުނި ކޮށި ސާފުކުރުން
  5- ޒެބްރާކުރޮސްތަށް އިތުރުކޮށް ދަވާދުލުން
  -
  -

  43
  1
 23. ދެބޯ ގެރި

  މި ސަރުކާރުން ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމުގައިވާ އާރޓިފިސިލައް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔައްދާ ޕާރކް ހެދުމުގެ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްވެސް ނިމުމަކަކާ ހަމަޔައް އަތުވެއްޖެތާ...

  28
  1
  • ރައްޔިތުމީހާ

   އެއީ މިދިޔަ ރޯދަޔަށް ހުޅުވާނެކަމަށް ވައުދުވި ތަނެއް. އަންނަ ރޯދަޔަށް ހުޅުވުނަސް ރަނގަޅު.

   16
 24. ޙހހ

  ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަ ނަގައިގެން މަގާމު ދިފާއުކުރުމުން އެ ޒިއްމާ އަދާވީ، ބޯހުރިތާ ހުރީ އުބެއް!

  41
 25. އިކްލީލް

  ކަލޯ! މަޤާމުގައި ދެމިހުރުމަށް ދޮގުހަދައިގެންވެސް އެއްޗެކޭ ވީދޭތި. ނާޤާބިލް ވެރިން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭނީ އެމީހުންގެ ނާޤާބިލުކަން ފޮރުވައިދޭ މީހުންދެކެ. އަޅެ ކަލޭމެން ފަށާ ނިންމި މަޝްރޫޢެއް ބުނެބަލަ! ބޭޒާރުވީމާ މާ ހުތުރުވާނެ!

  34
 26. ވާރުތަގެ

  ރަގަޅު ތިވިދާޅުވަނީ ދިވެހިން ތިބީ ދެލޯ އަނދީރި ވެފައޭ ދެއްތޯ އަވަހައް ހުރިހާދިވެހިން ލޮލުގެ ޑރ ދައްކަންދާށޭ އެހެންދެއްތޯ އާ ގަދަޔައް ރީދޫކުލަ ޖެހިފަހުރި ކުދިންނައް ތިވެދާނެ 42 ކީއްކުރަ 42000 މަސްރޫއު އައްވެސް، ކުރާތަނެއްނުފެނެ. ބަޖެޓް ހުސްވެފަ. މަސްރޫއު ތަންދިންކަމެއް ނޭގެ ބިޑައް ހުޅުވާލި ކަމެއްނޭގެ މަސްރޫއުތައް ދިންބައެއްނޭގެ. ޢެކަމަކު މަސްރޫއުތައް ނިމިއްޖެ. 7 އަޖައިބުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާލަންފެނޭ

  37
 27. ނަމަ

  ޔަގީނޭ އެވާނީ ހުވަފެނުގަ ހިންގި މަޝްރޫޢު ތަކަކައް

  41
 28. ޥައުދު

  42 ސްޕީޑް ބްރޭކަރ ނެގި ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއު ތޯ؟

  38
 29. މުހައްމަދު

  ހަމަހުސްދޮގު ކުރިހާކަމަކީ ބޭރުދަތުރުތައް އެޅުމާ މިގައުމުގެ އިސްލާމްދީން ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާނެ ބައިގަނޑެއް ކުރީސަފުގަ އަތުރާލުމާ ކުރީގަ ހަދާފަ ހުރިތަންތަނުގެ ނަން ބޯޑްތައް ބަދަލުކުރުމާ މޮޔަމީހުންނަށް ބޮޑުމުސާރަދީގެން ބައިތުލްމާލް ހުސްކުރުން އެނޫންކަމެއް ނެތްކޮށްފައެއް ހެހެހޭ

  21
 30. Esoru

  Dhivehinnaky hama bodethi moya in...Sarukaarah onnaany dhogu hedhun olhuvaalun.

  13
 31. ކީއްކުރާނީ

  މިސަރުކާރުން 42 މަޝްރޫޢު ނިންމައިފި.
  ތި 42 މަޝްރޫޢު ތެރެއިން މިސަރުކާރުން ފެށީ ކިތައް މަޝްރޫޢު؟

  19
 32. ހުސޭނު

  42 ރިބަންފަށް ކަނޑައިފި..

  19
 33. ކޮޕީ

  1 މަގުމަތީ ދުއްވުން ބަދަލުކުރުން

  17
  1
 34. ދަންމާނު

  މިކަލޭގެ މިހުރީ މޮަޔަ ފުޅުވެފަތޯ؟؟؟؟؟ ގުރައިދޫ އާފެށުމަކުން ފަށަންވެއްޖެ މޮޔައިން ގިނަވެ!އެކަހެރި ކުރާޒާތުގެ ވަގު ބިޔަ ބޮޑުން ގިނަވެ އާންމު އުދަނގުލަކަށް ނުވަނީސް މިބައިގަނޑުގެ ފުށުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސަށްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރަން ލަސްވެއްޖެ ....

  22
 35. ފުވައްމުލައް

  މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލް ހާ މަކުރޭ. ތަފްސީލް ހޯދަން ވަގުތު އިން މަސައްކަތް ކޮށްދީބަލަ.

  8
  1
 36. މާޒީ

  ގިނަވާނެ ދޯ؟ ފަށާފަހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް އަމިއްލަފައިދާއަށް ކުޑަކޮށް ބަދަލުކޮށްލާފަ ސޮއި ކޮށްލީމަ އެވީ އަލަށް ފެށި މަޝްރޫޢަކަށް. ޔަގީން ތި ލިސްޓުގައި އޮންނާނެކަން ހުޅުލޭގަ ތަރައްޤީކުރާ އާ ޓަރމިނަލްގެ ވާހަކަވެސް.

 37. ނުރަބޯ

  ޕްލީޒް އައިނީޑް ޓު ސީ ދަ ލިސްޓް.

  16
 38. އިބްރާ

  42 މަޝްރޫއު ނިންމާފައިވަނީ ބިމުއަޑީގައިތޯ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ފެންނަންނެތީމާ.

  14
 39. އަލީ އިބްރާހިމް

  އެއީ ކޮން 42 މަޝްރޫޢު އެށް ރައްޔަތުން ނަކަށް ނުފެނޭ ތިޔަ ބުނާ ކަންތަކެއް

 40. ގުއި ޗޮންހެއި

  ހަމަ ހުސްދޮގު. ލާދީނީ މީހުން 42 ޕޯސްޓެއް ކުރީމަ އެވެދާނެ މިސަރުކާރުގެ ޕުރޮޖެކްޓުތަކެއް ކަމަށް. ލާދީނީ ޕޯސްޓުތަކާއި އެފަދަ އެންމެހާ ތަކެތި ލައިގެން ދޯ 42 ވަނީ. 29 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ވީގޮތެއް އަދިވެސް ނުބުނެދެވުނު.

  10
 41. ޢަލީ

  ހުރަވީ ބިލްޑިންގގެ ބަރަފޯސް ތަޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އަދި ނުނިމޭ،

 42. ހާސިން

  ވަރަށްބަރަށް މަސްރޫއުތަށް އެދަނި މިރާއްޖެގަ އޮތް މާތްވެންވާ އިސްލަާމްދީނަ ރަސުލާ ކީރިތި ގުރްއަނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މަސްރޫތަށް ހައްދުފަހަނަ އަޅާސްޮިޑްގަ ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމަލަނި މީ މި މިސަރުކާރު އާފަހުން ނިމުނު ބޮދެތި މސްރޫއުތަކަކި މީހަގީގތް އިސްލާނދީނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މަސްރޫތަށް އެކަނި ރައްޔިތުންގެ ޓެސްފައިސާއުން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ލަދެއްވެސްނުގަނޭ

 43. ހަވަރު ތިނަދޫ ބިގަރު ކައުންސިލް

  މިސަރުކާރުން ނިންމި 42 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރޭގައި ހަވަރު ތިނަދޫގަ ޔާމިން އެޅި ފުލެޓުތަށް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ހަވަރު ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ވިސްނުވާ ދީފަ އޮތީވެސް އެހެންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން އަވަހަށް މީހުންނަށް ފުލެޓުދީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ވައުދު ފުއްދާދެނީކަމަށެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ ތިމާގެ މީހުންނަށާއި ނުފޫޒުގަދަ ސިޔާސީ މީހުންނަށާއި ކައުންސިލަރުންގެ ގާތް ރައްޓެހިންނަށް ފުލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަ ނުވިޔަސް 42 ޕޮއިންޓްދީ މިހާރުވަނީ ފުލެޓު ކަށަވަރު ކޮއްދީފައެވެ. މިއީ ހަމަ އިދިކީލި ސަރުކާރެކެވެ

 44. ދޮންބެ

  އަންނަނީ! އަންނަނީ!!!ބޮޑުވަގުއަންނަނީ

  1
  1
 45. ޖާބިރު

  މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 އަހަރުތެރޭ 42 މަޝްރޫޢު އަށް ވުރެންވެސް ގިނައިން ނިންމައިފި.
  1. ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ސަލްޓަން ޕާރކްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުން.
  2. އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯރޓެއް ނެރުން.
  3. ޓްރެފިކް ކުރެހުންތަށް ހުދުކުލައިން ރީނދޫ ކުލައަށް ބަދަލުކުރުން.
  4. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިބަން ކެނޑުން.
  5. ބްރިޖުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ސްޕީޑް ބްރޭކަރތައް ނަގާއުކައިލުން.
  6. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޮޑު ބައެއް ބަންދުކުރުން.
  7. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރުފަރާތު ނަމާދުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ތަން ތަޅާލައި މަގަކަށް ބަދަލުކުރުން.
  8. އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ މިސްކިތް ބަންދުކުރުން.
  9. ހުކުރު މިސްކިތް ބަންދުކުރުން.
  10. އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގުތަށް ދެކޮޅަށް ބަދަލުކުރުން.
  11. ފިލްމް ސްޓާރުންނާއިއެކު ސެލްފީނެގުން.
  12. ސެލްފީ ނެގުމުގެ ރެކޯޑު ޕްރެޒިޑެންޓަކު ހެދުން.
  13. ރަސްފަންނުގައި އަޅަމުން ދިޔަ 3 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުން.
  14. މިހާތަނަށް ފާސްކުރި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް އަހަރު ދެބައި ނުވަނިސް ދަވައިލުން.
  15. އިންޑިޔާއަށް ރާއްޖެ 400 މިލިއަން އަށް ވިއްކައިލުން.
  16. ދަޢުލަތުގެ ރިޒާވް ދަވައިލުން.
  17. ލާދީނިއްތަ ފަތުރައި އާންމު ކުރުން.
  ....... މިހެންގޮސް ކިތަންމެ ކަމެއް ލިޔެވިދާނެ އުމުރު ހުސްވަންދެންވެސް.

 46. ސުޢޫދު

  ޙަގީގީ ވާހަކައެއް އެއީތްރީޑީ މަޝްރޫޢުތައް ވަރައްގާތުން ފެއްނާނީ މިސާލަކައް އެތަނުގަ ހުރިފުލެޓް ތަކުގެމައްޗައް އަރާހުއްނައިރުވެސްނޭގޭ ކުރިއައް ހުރިގިނަ މަޝްޜުޢު ތަކަކީ ކުޑަކުދިން އުމުރުން ދުވަސް ވީމީހުން ގެއްލުން ނުވާގޮތައް މަގުތަކާ ބުރިޖާ އިމާރާއްތައް ތުރީޑީކޮއް އާސަންދައައްވެސް ހަރަދުކުޑަވާނެގޮތަކައް ގެންދާމަޝްޜޫއުތަކެއް.

 47. ރަސްގެފާނު

  ރައްޔިތުންނަށް ނުފެންނަ މަސްރޫއު ދޯ!!!