ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި މިހާރު ފުލުހުންނާއި، އާއްމުންނާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ހަމަލާދީފައި ވަނީވެސް އަންހެން ފުލުހަކަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުން ދަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ކުއްލިއަކަށް އަރައިގަތުމުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާއި، އާއްމުންނާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކެއް - ވަގުތު އިމެޖްސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ދަނީ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ހުރަސް އަޅާ އަނިޔާވާގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ، ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވަން އުޅޭ ހުކުމަކީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ފަހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. ޢަޒްރާ ޢަލީ

  ޝޭކް ޢިމްރާން އިސްތިއުފާ ދީފަ ގެއައް ދޭ އެހެންނޫނީ

  79
  14
 2. ފިރިހެން ކުއްޖާ

  ފިރިހެން ފުލުހަކު ފިރިހެން މީހަކަށް އަނިޔާކުރި ތަނެއް ނުފެނޭ ތަ؟

  68
  4
 3. ކިނވޫފެކްޝަން

  ހާދަބިރަކުން ތެޅެނީ؟ އެއްވެއުޅުން މަނައެއް ނޫން އެކަމަކު އެއްވެގެން ނުވާނެ. ބައްޔެއްނު.

  76
  6
 4. ސަޓޯ

  ހާދަނުނައި ސުލަފާ ލާދީނީ ސަރުކާރެޭ މިއީ

  74
  8
 5. ހޮޅިބުރި

  ތަފާތު. ފުލުހުންނަކާ ނުކުޅެވޭނެ

  41
  49
 6. ސަގަރު

  މީ އެކަލަ މޮޔާ ރެހެންދި ގެ ސަޕޯޓަރުން ދޯ

  17
  61
  • ހައްވާ ރިޒާ.

   ތި އެއްކަލަ ގްރޫޕް ކުއްޖެއް.މެޑަމް ގްރޫޕް.

   9
   37
 7. ބުލްބުލް

  Mee madam kaireega ulhunu golaeh dho ... hahaha
  Haadha majaa photo ekey dho mee

  10
  45
 8. އަސްތައަސްތާ

  ބަލަ އިހަކަށް ދުވަހު ކުޑަކުދިން ނެރެގެން މަނާ ސަރަހައްދުގައި ތިމާވޮށްޓޭ ކިޔާ މުޒާހަރާއެއް ކުރި. ގާނޫނާ ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ކުރި. ފުލުހުން ނުނުކުމޭ މަނާކުރާކަށް. މިހާރު މިވަނީ ކިހިނެތް؟ އެއްބަޔަކު ކުރީމާ ރަނގަޅު. އަނެއް ބަޔަކު ކުރީމާ ގޯސް. މީ އަރަތެއް؟

  81
  5
 9. އާމިނަތު ރިޒާ

  ހެހެހެހެހެހެހެ ވަރަށް ރަނގަޅު.މިފަހަރު ފުލުހުން ތިހެދީ ރަނގަޅަށް.

  17
  37
  • ތިއްތި

   ކުރީގައި ކަލޭމެން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުން އަނިޔާކުރީއޭކިޔާވަ ކީކޭތަ ވީދުނީ.....

 10. ހެހެހެ

  މިހާރު ސައްކެއްނެތް މިންވަރަށް މިވަނީ ޔަޤީންވެފަ މިމީހުނަށް އާދެވުނުގޮތް. ޤާނޫނު ނުދަންނަ ކަމެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފްވާ މީހުން ހިމާޔަތް ކުރުން.

  35
  7
 11. ވަގުތު

  ސުލުހަވެރި މުޒާހަރާ ކުރެވޭތަ ކޯޓު ކައިރީގަ؟

  6
  26
 12. ޓިނު

  ތިޔަ ޔާމީންއޭ ކިއުނު ކަލޭގެ ވެރިކަމުގަ މުޒާހަރާ ކުރާމީހުނަށް މިރުސްފެނުން މަރްޙަބާދޯ ކީ

  10
  42
 13. ޢަޒްރާ ޢަލީ

  ރ ޔާމީން ކަމުނުގޮސް ގެންނޫންތަ ބޯގޯސް ރަނގަބީލެއް ވެރިކަމައް ގެނައީ ފަސް ހިއްސު ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ގެނައިނަމަ މިއައްވުރެ ރަނގަޅުވީސް ގްރޭޑް 8 ނިންމީމަ ވެރިކަން ވަގުވެރިކަން

  35
  6
 14. ދަތްދޫނި

  އެއްވެސް ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ބޮލަށް އެރިއަދީގެންނުވާނެ. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން. އަދި ކޮއްގެން ވާނެ ކަމެއްވެސް ނޫން.

  11
  26
 15. ސަމާއީލް

  މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރިން ފެނުނު މަންޒަރުތައް އަނެއް ފުށުން ފެންނަކަހަލަ

 16. ސަދީ

  ކެނެރީގޭ ގަންޖާ ގޮޅާ އެއްނު ގޮވީ ފުލުހުން ގައިގަ ތަޅާލާނެކުދިންކޮޅެއް ހޯދަން

 17. އާމިނަތު މަރަދޫ

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް، ފުލުހުން ތިހެދީ ރަނގަޅަށް.

  1
  2
 18. ޓޭސްޓް ޔޯ މެޑިސިން

  15 ދުވަސް ޖަހާ ޖަހާ ގޮޅިގަ ބާއްވާ.އެމްޑީޕީ 6ބޭސް.

  1
  2
 19. ާއަލީ

  ޢޭނަގެ ފަޔައް ފުލުސްމީހާގެ ބޫޓުން އެރުނީމަ އެނަގެފައިގެ އިގިލި ޗިސްވެފަ އިނީ އޭނަ އަށްވީތަދުން އަތްފޮޅަލަންއުޅެނިކޮށް ފުލުސްމީހާ ގައިގަ ޖެހުނީ