ރ. އަތޮޅު ގައި ފީނަން އުޅެނިކޮށް ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާގެ ފައި ގުޅުވެން ނެތިގެން ކަކުލުހުޅުން ތިރިން ބުރިކޮށްލައިފިއެވެ.

އަބްދުﷲ ހަލީމް ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނާގެ ގައިގައި ޖެހުނީ އެ އަތޮޅުގައި ހަދާ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ކޮއްޓަފަރުގައި ދުއްވާ ޑިންގީއެކެވެ.

ބުރަފަތިން ޖެހި ހަލީމްގެ ވާތު ފައިގެ ކުޑަހުޅުގެ މަތިން ބޮޑުބައެއް ބުރިވި އެވެ. ފައި ވަކި ނުވެ ހަރުލާފައި އޮތީ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅަކުންނެވެ.

ހަލީމްގެ އާއިލާ އިން މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު ހަލީމްގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް ފައި ބުރިކޮށްލީ ކަކުލު ހުޅުން ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ތިރިން ކަމަށެވެ. އެހާ ހިސާބުން ފައި ބުރިކޮށްލުމުން ފައެއް ޖަހައިގެން ހިނގޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ދީފައި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުންޏެވެ.

ހަލީމަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނީ އައިސީޔޫގައެވެ. އޭނާގެ ހާލު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެ އެވެ.

ބުރަފަތިން ޖެހި އޭނާގެ ފައިގެ އިތުރު ތަނެއް ވެސް ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެތަނަށް މާސީރިއަސް ޒަހަމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަލީމް މާލެ ގެނެސްފައި ފަރުވާދޭން ފެށީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ޤައްސާން

  ޓްރީޓޮޕް އަށް ގެންދިޔަނަމަ ޚިދުމަޔް މާ ރަނގަޅުވިސް... ފައި ބުރިކޮށްލާން ނުޖެހުނިސް..

  8
  17
 2. އާމިނަ

  އަވަސް ޝިފާ މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން.

  51
 3. ހުސެން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
  ކެތްތެރިކަން މިނަވަރުކުރައްވާށި

  41
  1
  • ފައިބުރި

   ލަންކާގެ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 6 ގަޑިިރުތެރޭގައި ގެންގޮސްފިއްޔާ ގުޅުވައިދޭ ވާހަކަ އަޑު އެހިން، ބުރިވިބައި ކޮތަޅަކަށް ލާށޯ، ދެން އެ ކޮތަޅު ލާށޯ އެހެން ކޮތަޅަކަށް ގަނޑުފެން އަޅާފަ

   11
   1
 4. Anonymous

  އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާށި އާމީން

  61
  1
 5. Anonymous

  އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާށި އާމީން

  44
 6. ަރަށު ކުއްޖާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
  ކެތްތެރިކަން މިނަވަރުކުރައްވާށި.

  24
  2
 7. ސަރަކަ

  ޢަވަސް ޝިފާ އެއް ދެއްވާށި

  17
 8. ނޫސްކިޔާކުއްޖާ

  ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ މިކަހަލަ އެކްސިޑެންޓު ތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކާ އެޅޭނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިބާ؟ އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުގައި ހިނގި މިކަހަލަ ފުރަތަމަ އެކްސިޑެންޓު ގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ފައިވެސް ޖެހުނީ ބުރިކޮށްލަން. އެއީ މީގެ 35ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން. މިއަދަކީ އެދުވަސްވަރާ ބަލާފަ ހޮސްޕިޓާތަކުން ވަރުވަރުގެ ފަރުވާ ލިބެންހުރި ޒަމާނެއް. ނަމަވެސް އެއިރުވެސް ފައިބުރިކޮށްލަންޖެހުނީ. މިފަހަރުވެސް އެފަދައިން ވާންޖެހުމުން އެގެނީ މިފަދަޙާދިސާތަކުން ދިވެހިންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ތަކަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލު ވެފައިވާ މިންވަރު.

  7
  4
 9. ޕޮގުބާ

  ދެބު ރިވަކިން އޮތީ މާލެ ގެނައިއި ރުވެސް

 10. މިއަދު

  މިއީ އަހަރެމެންކަހަލަ އިންސާނެއް ދިވެހި ޒުވާނެއް ދިމާވި މައްސަލައަކީ ހިތާމަވެރި ބޮޑު ވވ ދެރަވަރު މައްސަލައެއް ނަމަވެސް ކޮމަންޓް ކުރި ބައެއް ފަރާތްކަށް މިކަންމިވަނީ މަޖަލަކަށް ޖޯކަކަށް އަދި އުފަލަކަށް އަލްމުސްލިމް އަޚުލް މުސްލިމް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މިއާޔުން ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަވާ

  10
  1
 11. ގަދަބެ

  އަވަސްސިފާއެއް ދެއްވާށީ އާމީން މިހާ