ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ފިތުނައެއް އުފެއްދި މީހަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް (އިބުރާ) ބުނެފިއެވެ.

އިބުރާ މިގޮތަށް ބުނެފައި މިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އިބުރާ މިއަދު ކުރި ޓްވީޓުގައި ވަނީ، މި ފަހަކަށް އައިސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖޭގައި ފިތުނައެއް އުފެއްދި މީހަކު ހުންނާނެތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެ ޓްވީތުގައި އިބުރާ ބުނެފައިވަނީ، އެ ފިތުނައިގެ ނަތީޖާ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ.

"އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މިރާއްޖޭގައި ފިތުނައެއް އުފެއްދި މީހަކު މިފަހަކަށް އައިސް ހުންނާނެބާ؟ އެ ފިތުނައިގެ ނަތީޖާ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ އަހަރެމެން ރައްޔިތުން." އިބުރާގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

އިބުރާ އަކީ ދިރާސާގެ ނަމުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދީނުގެ އަސްލުތައް އޮޅުވާލުމަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ޖަމިއްޔާ، އެމްޑީއެންގެ ފައުނޑަރ ޝަހިންދާ އިސްލާއިލްގެ ބޭބެއެވެ.

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތަކުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން، މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މީގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދުމުން ޝަހިންދާ ބުނެފައިވަނީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަކީ ޤައުމުގެ ހަލާކު ކަމުގައި އާއި އެ މިނިސްޓްރީ އޮތްހާ ހިނދަކު ޤައުމު އަމާން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ޙހފ

  އިބުރާވެސް ހައްޔަރު ކުރަންވީ

  162
  1
 2. ދދ

  ހމ ކަލޭގެ ނަޒަރުގަ ދީން ހިމާޔަތްކުރުމމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ފިތުނަވެރިއެއް.

  162
  1
 3. ސަމީ

  މީނަގެ ކޮށްކޮ ދޔައީ މައަނެއްކާ އަނެއް މީހާ ދޯ މި ނިކުތީ ތީ މިތާ ފިތުނަ އުފއްދާ ބަޔަކީ

  135
  1
 4. ޖިންނި

  މިހިރަ ދަތް ޖާހިލު ކަލޭގެ ހައްޔަރު ކޮށްބަލަ ހެޔޮނުވާނެ !

  99
  1
 5. ރަދީފް

  އިބްރާއިމްބޭއަށް މަބުނަންތަ ވާހަކައެއް.ރާއްޖޭގަ ފިތަުނަ އުފައްދަނީ އިބްރާހިމްބެގެ ކޮއްކޮ ޝަހިންދާ.އެނގިޖެއްތަ.މަހަށް ދޭ ބަލަ. ، މަހަށް އިނގޭ.ވ.ވެދުން

  100
  2
  • ކުނބު

   މަބުނީ ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު މިމީހުންނަށް އެޕްލައި ނުވަނީ ކީއްވެތަ؟ މިމީހުންވެސް މުޖުތަމައު ފަސާދަކޮށް އަމަންނަގާލަން މިއުޅެނީ. ހަގީގަތުގަ މިފަދަ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުނީމަ ތިޔަބުނާ “ހައްދުފަހަނައެޅިމީހުން” އުފެދެނީ

   38
 6. ޒާ

  އިބްރާއަކީ ސަހިންދާގެ ބޭބެ. ދީނަށް ފުރައްސާރު ކުރިމީހެއް އިބުރާއަކީވެސް. މއ. ބޯގަންވިލާ އެއީ އެކަމުގެ އައްޑާ.

  128
  1
  • ކާއިނާތް

   އިބުރާ ހައްޔަރު ކުރޭ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   11
   1
 7. ޝާން

  ބޯގަންވިލާ ގަ މިތެބެނީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން ދޯ!

  123
 8. ސުދާ

  ބަޔަކުގޮވިޔަސް، ނުގޮވިޔަސް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރެވިގެެންނުވާނެ.

  43
 9. ޙަބީބު.

  އިބުރާ ހައްޔަރުކުރޭ ދީނައް ފާޅުގަ ފުރައްސާރަކުރާ މީހެއްމިވެސް ދުވަހަކުވެސް މިސްކިތަކުން ނުދެކެން ޖަލްސާ ތަކައްދެވޭ

  64
 10. މުޑޭ

  މުނާފިގުން ގަނޑު ފާޅުވެއްޖެ.

  55
 11. ބޮޑު ހަސްންބެ

  ސަހިންދާގެ ބޭބެ އަކީ އިބުރާ އެހެންވީމަ ބުނާނީ އެހެން . ދެބެންވެސް ބޭރުކުރަން ވީ ރާއްޖެއިން.

  52
 12. ޛޖ

  މީނަމާރުޅިއައްނަކަމެއް ބުރުގާއެޅުމަކީ!

  38
 13. މުހައްމަދުމޫސާ

  އިބުރާ ކަލޭ ﷲ އަށްބިރުވެތި ވެބަލަ
  ތިއާއިލާއިން މުޅިން ތިކުރާކަ މަކީ ﷲ އާއި ދެކޮޅަށް
  ހަނގުރާ މަކުރުން ވަރެއް ހުރިނަ މަ ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ދިފާޢު ކޮށްލެވުނީހެއްނު އެވަރުން ވެސް
  ތިފުއްޕަނީ

  51
 14. ޚާފޒ

  ޢިބުރާ ޙައްޔަރުކުރޭ...

  35
 15. ނަބުރު

  މަންދު ކޮލެޖު ބޮއިކޯޓް ކުރޭ

  31
 16. ޙައިޒަމް

  މިއީ ވެސް މި ޤައުމުން ބޭރުކުރަންވެގައި ހުރި އެއްޗެއއ

  23
 17. ޝޮކްތެރަޕީ

  ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަކީ މިކަހަލަ މީހުން. މަސްސަލައަކީ މިމީހުން ހޮވާތީ.

  26
 18. ބުރޯ

  ބަލަގަ ފިތުނަ އުފައްދާ މީހުންނަކީ ކީރިތި ގުރްއާނަށާ ﷲ ގެރަސޫލާ އަށާ ކީރިތި ގުރްއާނުގައިވާ އާޔަތްތައް ދޮގުކޮށް ތިމާގެ ދުލުން ނާއި ތިމާގެލިއުންތަކުންވިޔަސް އާންކޮށް އެހެންމީހުންލައްވާ އެކަންގަބޫލު ކުރުވަން އުޅޭ މީހާ. މިފަދަ މީހާ ހުންނަހުށީ އިސްލާމްދީނުންބޭރުވެފާ ކީރިތި ގުރްއާނުގައިވާގޮތުން އެފަދަ މީހާއަކީ ކާފަރެއް.ވީމާ ފިތުނަ އުފެއްދުނީ ކާކަށް.؟

  21
  1
 19. ހުކުރު

  އިއްޔެގެ ހުކުރު ޚުޠުބާ އޮޅިގެން ނަމަވެސް އަޑުއިވުނީއެވެ. މިފަހަރު ތިއޮތީ އަބޫޖަހުލަށް ވީގޮތް ވެފައެވެ.

  34
 20. ވިސްނަވާ

  މާތްﷲގެކުޅަދުންވަންތަކަން މިހުރިހާމުނާފިޤުންތައް ލަހެއްފަހެއްނެތިމިދަނީ ފަޅާއަރަމުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަހެއްނުވެ މިބައިގަނޑުގެކިބައިން މިޤައުމުސަލާމަތްވާނެ

  21
 21. ދިވެހިން ގަޅި ހެއްދީ

  ހަރުބީ ކާފަރުންނާއި ގުޅިގެން ދީނާއި ގައުމު ވިއްކާފަ އަމިއްލަ އެދުމަށް ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިތުނައެއް އުފެއްދީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ދިވެހިން ބައިބައިކުރުވި ވެރިކަމަށް ދަހިލަވާފައި ހުރި ކެރެފާ އާއި ސިއްކަ އާއިލާ އާއިވެސް ގުޅިފައިވާ ލާދީނީ ނަޝީދުމެން.

  18
  1
 22. ހައްލު

  މިލާދީނީކަލޭގެ ބެރުކުރޭ.

  18
  1
 23. އަލިފް

  ފިރުއޯނު ވެސް މަރުވި...........

  14
  1
 24. ރާޅު ބޯއީ

  ކޮއްކޮގެ ދިފާއުގަ ލާދީނީ ބޭބެ. މިލާދީނީ މޫތައް ގައު މުން އުފުރަން ޖެހޭ

  13
  1
 25. ސަގީފާ

  އަދިވެސް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ދޯ ފިތުނަ ހިންގަނީ.. މުސްލިމު ގައުމެއްގެ ޕަބްލިކުގަ މި ލިޔަނީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރީ އޮތްހާ ދުވަހަކު މިތަނެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނެޔޯ.. ދެން މި ބުނެވެނީ ކީކޭކަން ދިވެހިންނަކައް ނުއޮޅޭ.. ދިވެހިން ގަދަރުކުރާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރީއަށް ކަލޭމެން ތިބެ ދީނާއި ޖައްސާލައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ފިތުނައެއް ނުންކަމައް ފެންނާނީ ދީނުންބޭރުވެފަ ތިބި މުރުތައްދުންތަކަކައް އެކަނި.

  8
  1
 26. ފަޒީލާ

  ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ހުންނެވިނަމަ މިހުރިހާއެންމެން މިހާރު ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިއައްލިތާ ހަނދާންވެސް ނުހުންނާނެ. މި މީހުންނަކައް ނުވެސް ކެރޭނެ ދީނައް ފާޅުގަ ހަޖޫޖަހާކައް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގަ ހުންނެވިނަމަ.

  10
  1
 27. މުހައްމދު

  ޢެއްޗަކަށްފަހު އެއްޗެއް ދޯ މިނުކުންނަނީ ކިހާބޮޑު އާގާތެއް

  9
  1
 28. ކެރަފާހަކީމް

  ރާއްޖޭގަ އެންމެ ބޮޑު ފިތިނައެއް އެފެއްދީ މޑޕ. އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގަ ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގަ ބޮޑު ރެލީ އެއްބާވައިގެން އެންްމެން އެއްކޮއްގެން މަލާމަތްކޮއް ފިތުނައެފެއްދީ. މޑޕ ގެ ބޮޑުން ފަހަރަކުމީހަކު ޕޯޑިއަމްއައް އަރާ ދިވެހިންގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާންވީދި. އައްޑޫމީހުން އެންމެބޮޑައްތިބީ މީގެފަހަތުގަ. .

  29
  1
 29. ޟމ

  މއ. ބޯގަންވިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން މި ޤައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ފިތުނައެއް އުފެއްދީ

  9
  1
 30. ލީމާ

  ކަލޭމެން ދެން ކޮންއިރަކުންތަ ތި އަނގަގަނޑު ބަންދުކުރާނީ. ފަހަރަކު މީހަކު އެބަ ބެހޭ އިސްލާމްދީނާ. އަޅެފަހެ ކަލޭމެނަށް މާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބެނީތަ އިސްލާމްދީނާ ބެހިލުމުން. ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެކަމެއްތަ އަޅެ މީ.

 31. އަޙްމަދު

  އިބިލީސް ބުންޏަސް ތެދެއް ވާނީ ތެދަކަށޭ ބުނާފަދައިން މިފަހަރު އިބްރާހީމު އެބުނީ ތެދެއް. ސަކިންދާމެނާމެދު ފިޔަވަޅު ނާޅާ ދޫކޮށްގެން ހުރި މީހަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ. ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ފަސާދަ މިހާބޮޑު މިވީ. ވީމާ އިބްރާހީމަށް ތާއީދު.

 32. ހަމަހަމަ

  މިހާރުގެ އިސްލާ މިކް މިނިސްޓަރަކީ އިލް މީ އަދި ހެޔޮއަހުލާގެއްގެ ބޭފުޅެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެ. ޢަދި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ބޭފުޅެއް.

  ޢަދި މިސްޓަރ އިބުރާ އަކީ އެއްވެސް އަހުލާގެއްނެތް، ދީނީއިލް މެއްނެތް، މީގެ ކުރިންވެސް ދީނާ ދުރު ބަސްތައް ބުނެފައިވާ މީހެއް. ޜިޔާސީ އިންތިހާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައިވެސް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭބުނެފައިވާ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ މީހެއް.

  ޢިބުރާ މިހާރުވެސް ތި އުޅެނީ ކޮއްކޮ ސަހިންދާގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ފިތުނަ އުފައްދަން.

 33. ކޮރުޖިންނި

  މި ޝައިތާނައް ފަންސާސް މިލިއަންދިނީ އިސްލާމްދީނާ ދޮކޮޅައް މަސައްކަތްކުރަން. މި އެންޓި އިސްލާމް ބައިގަނޑު މިގައުމުން ބޭރުކުރޭ.. އަދި މި ލާދީނީ ވެރިކަން ހުއްޓުވުކައް ގެނޭ...

 34. ދޮން ބަބުރު ސޮރު

  ސަހިންދާ ދައެތަ އަށް ބުނެލަން އޮތީ ކާފަރު ކަމުން ހައްދު ފަހަނަޅާ ދިއުމުން ތިއުޅެނީ މިތަން ހަލާކު ކުރަން ހޭ؟

 35. އަކަފޫޓު

  މިޤައުމުގަ އެންމެ ބޮޑު ފިތުނައެއް އުފެއްދީ އެމް ޑީ ޕީ އާއި އެމް ޑީ ޕީ އައްވާގިވެރިވާ މީހުން، މއ ބޯގަންވިލާ މީހުން، ،