ވަގު ޕާސްޕޯޓަކާއި އެކު ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކާއި އިތުރު މީހަކު އިމިގްރޭޝަނުން ހިފާއްޓައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އިމިގްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޕާސްޕޯޓުގެ ބައެއް ނަކަލު ކުރުމަށް ފަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކާއި، އެކަމުގައި އެ އަންހެން މީހާ އަށް އެހީތެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-