މާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކެފޭއެއްގެ ބަދިގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ވަނީ އަލިފާން ނިއްވާލާފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ ރޯޅި ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށާއި އެމްއެންޑީއެފް ގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. މިއަދު

    ތިއަލިފާންނިވަލަފައިވާނީ އެހޮޓަލުގެ މުއައްޒަފުންނާއި އެވަގުތު ހޮޓަލުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުން ޑިގުތިޖެހީ އެމްއެންޑީއެފް

    22
    2