މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓިފައި ވަނީ ބިދޭސީއެކެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފަރީދީ މަގުގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިގެން މިއަދު ހެނދުނު 9:52 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަށް މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  މާވެޔޮ މަގުގައި؟

  10
  1
  • ހުސްމަދު

   ބޭފުޅާ! ފަރީދީ މަގޭ ޖަހާފައިނީ މި ޙަބަރު ކިޔާލިއިރު. ބޭފުޅާ މި ކިޔާލާފަތޯ ކޮމެންޓް ލިޔަން ފެށީ؟

   3
   2
 2. އަދާލަތު

  ޤާނޫނާއި، ޤަވަޢިދުގައިވާގޮތަށް ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް މަސައްކަތްކުރުވާ ކޮންޓެކްޓް ކުންފުނިތައް މަދުވެގެން އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖުރުމާނާކޮށް، އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހައި މުވައްސަސާޔަކަށް ގޮވާލަން.

  4
  1
  • ޢއއ

   އޭރުންދެން އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ

 3. ރަނގަަޅު

  ލިޔުމާ ސުރުހީޔާ ގުޅޭތަ؟

 4. ޢަލް

  ތިޔަ ކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވާނެ ގަވައިދާ ގާނޫނުން ބޭރުގައި އެކަންކުރަން އޮންނަ އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރަންޏާ ކީކޭތޯ