ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ މުހައްމަދު ހައިލަމްގެ ގައިގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގާޒީ ހައިލްމްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގައި ބަގާވާތް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ކަރުގައި ޗޭނު ޖަހައި ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ދަމާފައި ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ތަސްވީރެއް ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ އެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީީޕީގެ މެންބަރުން ދަނީ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ގާޒީ ހައިލަމްގެ އެ އަމަލައި ގުޅިގެން މައްސަލަ ބެލުމަސް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އެކޮމިޝަނުން މިހާރު ވަނީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމައިފައެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ ހައިލަމް ކުރެއްވީ ޝަރުއީގޮތުންނާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ގާޒީއެއް ކަމުގެ ޝަރުތު ގެއލޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެފަދަ އަމަލުތަކުން ސާބިތުވަނީ ބޭއިންސާފުވާ މިންވަރުކަަން ކަމަށެވެ.

ހައިލަމް އެތަސްވީރު ފޮނުވާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ވައިބަރ ގުރޫޕަށެވެ. އެފޮޓޯ ފޮނުވުމާއި އެކު އޭގެ ސްކްރީން ސޮޓް ނަގައި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުކޮށްލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ޖިންނި

  ކާފަރު ޑިމޮކްރަސީ މާ ރަނގަޅު ކުރާ މީހަކު ދިވެހި އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މަޖިލިސްގަ ހުންނާކަށް ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

  33
  • ދދދދދދ

   އެހެން ދޯ؟ އެންގްރީބާރޑަށް ބޮޑަށް އެނގޭނީ. އަދީބު އަތުން ބޯކޮށް ކައިގެން ވޯޓު ވިއްކި ވަގުން ވިއްޔަތީ.

   13
   1
  • ދދދދދދ

   އެހެން ދޯ؟ އެންގްރީބާރޑަށް ބޮޑަށް އެނގޭނީ. އަދީބު އަތުން ބޯކޮށް ކައިގެން ވޯޓު ވިއްކި ވަގުން ވިއްޔަތީ

   7
   1
 2. ހަަށޯގްޖީ

  ފުރީޑަމް އޮފް އެކްސްޕުރެސް

  17
 3. ފާދިގު މަކުނު

  ކަލޯ ގިންތީ ކީބޫ ވެރިކަމުގާ ހުރުމުގެޝަރުތު ހަމައެއް ނުވޭ !!!!!

  25
 4. ޛސޖސހ

  ކަލޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭބަރ

  23
 5. ޟމ

  ޔާމީން އަށް މިމީހުން ބުނާ ހުކުމެއްތަ ކުރަންމިޖެހެނީ، ހުކުމް ކުރުމަކީ ޤާޒީގެ ކަމެއް ނޫންތޯ؟ މީތޯ ޖްޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރުމަކީ، މިމީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރަންޏާ ޖްޑިޝަރީ އެއޮތީ ފައްކާވެފަ، ރައްޔިތުންނޭ ހޭލާ، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރި ވާކަށް ނުވާނެ

  24
  1
 6. 2023 ޔާމީން

  ޔާން

  13
  1
 7. Anonymous

  މިއީ އަޅޭ ދޮޅުރޯނާއެއްތަ. ވާނުވާ ނޭގަނަސް ބޮޑުވަރު. ކަލޭ ކުފޫ ހަމައެއް ނުވޭ ތި ގާނޫނު ހަދާ ބަކަރި ކޮއްޓައްވެސް

  14
 8. އިބޫ

  މިއޮތީ މިސަރުކަރުގެ ނުބައިނުލަފާކަން ފެންނަން ޔަހޫދީީ ދައުލަތެއް މީ

  12
  1
 9. ޢަބްދުއްލާ

  މިހާރު ހައިލަމްގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމައެއް ނުވޭ - އިންތި

  5 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ނޮވެމްބަރު 4, 2019 )

  މީކޯއްޗެއް ހަމަވާ އެއްޗެއްބާ .

  ބަލަ މީނާއަށް އެނގެނި ކާފަރު ޑިމޮކްރެސީނު. އިސްލާމީ ޑިމޮކްރެސީ އެއް ނޭގެ އެއްނު.

  11
 10. އަބޯ

  ކަލެ އަކަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ސަރުތު ފުރިހަމަވޭތަ ؟ ދައްތ ަ ގިފިލީގަ އުޅެނިކޮށް ކިތައްދުވަހު ގިފިލިބެލިފަހުން ފުލުހުންނަށް އަތުލައިގަނެވުނީ މިއީ މިކަލޭގެ ފެންވަރަކީ

  7
  1
  • އެންގުރީ ބާރޑް

   ތީ ތެދެއްތަ ހަމަ????

 11. ދިވެހި

  ތިހެންވިއްޔާ އިންތި އިންްސާާނެެއްްގެެ ޝަރުތު ފުރިހަމައެއް ނޫން. އިންސާނުންނަކީ ﷲ ބުއްދީީގެެ ނިޢުމަތް ދެއްވާފައިވާ މަަޚްލޫޤުންތަކެއް. އެނިއުމަތަށް ފައިން އަރާފަ ހުރެގެން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ އިންސާނުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ.