މާލޭގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑުނު މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓް ކެނޑުނު ހިސާބުތަކަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށާފައި ވާ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓް ދެވުނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 16:56 ގައި ކަމަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ބިޖޫ

  ކަރަންޓް ދިޔައީކީނޫން ނަމާދުވަގުތާދިމާކޮއް ކަރަންޓް ކަޑާލީ ޔާމީން ކަރަންޓް ޔަގީންކުރީމަ ހަޖަމްނުވެގެން ކަންޑާލީ މިސަރުކާރުން ޔާމީންދިން ކަރަންޓް ކޮޅުވެސް ފޭރެނީ ފޭރޭނެ އެއްޗެއް ނުފެނިގެން ސާބަސް ބޮޑުވަރު ބަރުނަގޫ އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އޮތީ ޕެރަލައިޒްވެފަ ބަރުނަގޫ ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި. ޢިސްތިއުފާ ކަޑަ މިސަރުކާރު

 2. ×

  އާތުއަވާރ ފާހަގަކުރީ.

  4
  2
 3. މޮޔަސަރުކާރު

  ކިހާ ބޮޑު ޖެއްސުމެއް ކުރާ ބައެއް ކޮން ކަމެއް ކުރެވޭ ބައެއް މީ އަހަރެމެން މިހެން ހޫނުގަ ތިބޭތާ ކިހާ އިރެެއް މިވަނީ

  4
  4
 4. Anonymous

  ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓް ދެވުނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 16:56 ގައި ކަމަށެވެ.. ކޮންދޮގެއް؟ މިހާރު ފަސްގަޑި ބައިވެއްޖެ. އަދިވެސް އިސްކަންދަރުސްކޫލް ސަރަހައްދު ގެތަކުގަ ކަރަންޓެއްނެތް.

  3
  3
 5. މޮނކޮ

  މާއުގޫދޫ ކަރަންޓު ކެނޑޭ ނުފެނޭ