ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި މިއަދު ހަވީރު ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗް ބަލަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަހަތްޕުުޅުން މެންބަރުން ފައިމަގުގައި ހިންގަވާފައި ދަނޑަށް ވަގައިގަތީ ފޯރީގައެެވެ. އިސްވެ ކުރީސަފުގައި ބެރުޖެއްސެވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވި އިރު ގައުމީ ދިދައާއި އެކު ގައުމީ ރޫހުގައި ކަށިގަނޑު ފުމެމުން މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވީ ވަރަށް ފޯރީގައެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑަށް މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވަޑައިގަތް ހުރިހާ މެންބަރުން އަދި ރައީސް ނަޝީދުވެސް ހުންނެވީ ގައުމީ ޖޯޒީ ގައެވެ.

ނަޝީދު އާއި މަޖިލީސް މެންބަރުން ފޯރީގައި ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ މަޖިލީސް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ގަޑި ކިޔައި އެއްވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާއަށެވެ. އަދި އެތަނުން ފެށިގެން ފައިމަގުގައި ފޯރި ނަގަމުން ދެން ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ގަލޮޅު ދަނޑަށެވެ.

ނަޝީދު އާއި މަޖިލީސް މެންބަރުން ފޯރީގައި ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ މަޖިލީސް

މިއަދުގެ މެޗަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަތީ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ދަނޑަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހާއްސަ ދައުވަތެއް އަރުވާފައެވެ.

މި މެޗު ބެލުމަށް ދާ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކުރުމަށް ވަނީ "މަވެސް ދާނަން" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ސިޔާން

  ދެން ލިޔޭ ނަސީދު މެޗުބަލަން ވަނުމުގެ ސަބަބުން ޓީމް ބަލިވެންޖެޔޭ

  34
  3
 2. ބޮޑުކައްކާ

  އެކޮޅުކޮޅުން ކޮޅުންޖަހަމުން ނަސީދު ދިޔައީ މޮޅުވެއްޖެތަ ހެހެހެހެ އެއޮތީ މޮޅުވެފަ ދެން ފަކާސް

  22
  2
 3. ބޮޑުކައްކާބޭ

  އެކޮޅުކޮޅުން ކޮޅުންޖަހަމުން ނަސީދު ދިޔައީ މޮޅުވެއްޖެތަ ހެހެހެހެ އެއޮތީ މޮޅުވެފަ ދެން ފަކާ

  13
  2
 4. ާއަފްލާ

  މިރައީސް ވ ތަފާތުވާނެ މީ ކެނެރީގެ ރައީސް

  8
  22
 5. ޚޮލި

  ތި ބޮލިރޮދިކެޑި ފަތިބި ބައިގަޑެ

  41
  1
 6. ބޮޑުބެ

  ހެހެހެހެ އެއޮތީ މޮޅުވެފަ ކަލޭދަނޑައް ދިޔައީމަ ވަރައްމޯޅު

  21
  1
 7. ޢަފްލާ

  ރޮއިލާ ރޮއިލާ އޮވެދާނަން އަނދިރީގާ

  16
  2
 8. ގޯލީ

  މޮޅުވީސް ޕޯޗްގީޒުން ފައްސާނުލިނަމަ

  12
  1
 9. ހަންހާރަ

  އެހެރީ ހިދުކޮޅުގަ..

  19
  1
 10. ކގފނބގވ

  މިންވެސް މީޑިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ކަންކުރާމީހެއް.. ޒުވާނުން ވާވައްދަން ނިކަންއެގޭ.. ކިހާއަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ދަނޑަށްވަންތަ؟؟ބެރުދުންމާރީގެ އަޑަށް މީހުން ހުއްޓުނުވަރާ ގާތަށްވެސް ބަޔަކު ދަނޑަށްވަންތަ؟؟ޒުވާނުން އެއަށްވުރެ ބިޒީވެފަތިބީ.. ދޮށީއުމުރުގެ މީހުން ނަޝީދުގެ ބެރަށް ނުނަށާނެ.. އެމީހުންނައިގޭ ތިއީ ޑެންމާކާ އެނޫންވެސް ތަންތަނުގަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރިމީހެއްކަން.. ޒުވާނުން ނަށަން ނަޝީދު ބެރުޖެހުމުން.. އެވެސް ތަރައްގީ ދެކަކޫ ބިންދައިގެން ހޯދާމީހުން ދެލޯމެރިފަތިބޭ..

  23
 11. ގަރޭ

  އެއްކަލަ ކާޓޫނު. މިހާރަކު ތިއެއް ނުހިނގާނެ. މީހަކު ނޫޅޭ މޮޔަވެގެނެއް ތީކާކުން ނޭނގިގެން. ވަރަށް ސަޕޯޓް ބޭނުންދޯ ހެހެހެހެ

  27
 12. ތެދު

  ﷲއާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮއްފަ...މިހާރު ސަޕޯޓްހޯދަންވެގެން ރައްޔިތުން މޮޔަހައްދަންވެގެން...

  29
 13. ކުނބު

  ފުޓުބޯޅައަށް ގެއްލިފައިވާ ތަރުހީބު އަދިތިޔަވަރަކުން އިޔާދައެއްނުވާނެ. ހަގީގަތުގަ ތިޔަ ސިޔާސީ ގްރޫޕްތައްތީ ރާއްޖޭގައި ހިނގަހިނގާހުރި ބައިވަރު ރަގަޅު ކަންކަން ހުއްޓުވި ގްރޫޕްތައް، އެއީ ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ބެލިޔަސް އަދި ދީނީގޮތުން (މިސާލަކަށް ދަންވަރު ކިޔެވި މުނާޖާ ކިޔެވުން ހުއްޓުނީ 2008ގެ ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން) ބެލިޔަސް.

  19
 14. މާމަ

  އެހެންވެތަ މޮޅުވީ

 15. ފެންނަގޮތް

  އެހެންވެ ރާއްޖެ ބަލިވީ

  12
 16. އާދަނު

  ދެއްކުންތެރިކަން ކިހާބޮޑު ވަބާއެއްމީ މިޤައުމަށް ޖެހިފައޮތް

  19
 17. ސަމީ

  މީނާ ގެ ފަހަތުން ބައެއް މީހުން ގުނބޯ ހެދިގެން ދުވަނީ، މުޅި ތަނުގެ އަގު ވައްޓާލައިފި، ރީތި ސިފައެއް އޮތިއްޔާ އެކަމެއް ނެތިކޮށްލަން އުޅޭ ބައިގަޑެއް މީ

  19
 18. Anonymous

  ޢަންނީ ގުރޫޕަކީ ނައަރާ ގުރުޕެއް، ލާދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ވަރަށް ފަރިތަވާނެ.

  20
 19. ހސހސހ

  ބޮލުރޮދި ކެޑިފަ ހުރި ގޮލައެއް ތީ

  24
  1
 20. ހަރުބީ

  ސުންޕާ މީހަކު އައުވާނުން ފަހަތުލައިގެން ބެރުދުންމާރީގަ ދަނޑަށްވަނީމަ ވާނެ އެތި އެވީ.
  މިދެން ބޮޑުވެއްޖެ ވަބާއެއްނު.

 21. ޖޮބޭ

  ރާކަނިމަސް ކެވިއްޖެނޫންތަ.އަދިވެސް ސުންޕާ ގޮތަކަށް ދަނޑަށް ވަދޭ.
  ޢެކްޓަރުން

 22. Anonymous

  މިކުނި ބައިގަނޑު މިއަދު ދަނޑަށް ވަނުމުން ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ކަޑަވި، އަދި ޕާފޯމްކުރުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ދައްވި. މިއީ މަޖުލީގައިތިބި ނަޖިސްތަކެއް.