މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަމަލާދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުންނެވެ.

ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ، ޝުއޫރުތައް ފާޅު ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ.

މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލައިގައި ޙުކުމް އިއްވަން ބާއްވާ ޝަރީޢަތެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. މުރާސިލް

  ތިޔަފެންނަނީ މިސަރުކާރުން ގޭންގުތައް ފޮނުވައިގެން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެވެ. ﷲ ރައީސް ޔާމީނަށް ނަސްރާއި ކާމިޔާބާއި ފަލާހް މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ.

  108
  12
 2. އައިނު

  މީ މ.ޑ.ޕގެ ވެރިކަމުގަ އަބަދުވެސް ފެންނަކަމެއް، އިދިކޮޅުން ކަމެއް ކުރަންޔާ ޖަގަހައިން ގުނޑާއިން ފޮނުވުން.

  60
  5
 3. Anonymous

  ޖުޑީޝަރީ އަކީ ލާދީނީ އެމްޑީޕީގެ ގޮތްޕެއް

  35
  2
 4. ޙަަރުން

  ކީއްވެ މީނަ ކަންތައް އެތަނުން އެތަނަށް ނުނިންމީ...ހަވަރަށް ދިންނަމަ...

  12
  3
 5. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ލޭ ބޮނޑިބަތް ކޭމީހަކު އުމުރަށް ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. މީ ފެންނަމުންދާ ހަގީގަތް.

  15
 6. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާ ދުރަށްދޭ

  ޔާﷲޖާހިލްނަސީދާ ޖައްބާރުސާލިދާ އޭނަގެލާދީނީއައުވާނުން ނިކަމ މެތިކުރައްވާދޭ އާ މީން

 7. އައި

  މި އުދުހޭ ބުޅާ މަކުނުދޫ ޓިންޓިން.....