ރޭ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ އިން މާލޭ ޖަލު ކައިރީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ އާއި ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އުފައްދަވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް)ގެ ނައިބު ރައީސް، އާމިނަތު ނާދިރާގެ ފާޑުކިޔުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭ ޖަލު ހުންނަ ސަރަޙައްދަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނާދިރާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި، ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން، ރައީސް ޔާމީން މާލޭ ފަސްގަނޑުގައި ހުރެގެންވެސް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީތޯ ސުވާލު ކުރަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެއީ "އަޑިނުބައި ބައެއް" ކަމަށެވެ.

"އަޅެ މި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މިއުޅެނީ ޔާމީން މާލޭ ފަސްގަނޑުން ބަހައްޓާފަ ހުރެގެންވެސް ކަމުނުގޮސްގެންތަ؟ ހާދަ އަޑިނުބައި ބަޔެކޭ މީ އެކަމަކުވާ." ނާދިރާގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ޔާމީން 5 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު މިވަގުތު އެބޭފުޅާ ހުންނެވީ މާލެ ޖަލުގައެވެ. އެކަމާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފައެވެ. ރޭ އިދިކޮޅުން މާލެ ޖަލު ކުރިމަތީ އަޑުއުފިލި އިރު، ފުލުހުން ވަނީ އެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްއެޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފްގެ ކުންފުނިން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު އޭސީސީ އާއި ހަވާލު ނުކުރިކަމަށް ބުނެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން އެމަނިކުފާނަށް އިއްވަފައި ވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ. އަދި 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (77.1 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. ލަޔާން

  ކަލޭގެ ގޮހޮރޭ ކިޔާބަލަ ތުންފުއްސާ~

  112
  12
  • މީހެއް

   މި ކޮމެންޓް ވަރަށް ހަޑި ވަގުތުން މިކޮމެންޓް ޑިލީޓް ކޮއްދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.

   17
   65
   • ތުންބުރި ކާޅެ

    މާރިތި އެއްޗެހިކިޔާ މީހެއްތަ މީ.. މިއީ ހަމަ ތުންބުރި ކާޅެ.. ދިވެހިބަސް ބަލާބަލަ ތުންފުއްސާ ތުންބުރި ކާޅު ހަޑި ބަހަކަށްވޭތޯ.. ތުންބުރިކާޅެ މައުމޫނުގެ ބަސްއިއްވަން ގެންގުޅޭ..

    49
    2
   • ކިޔާމީހާ

    ަހަހަހަ މިހާރު ހަޑިއެއްޗިހި ވަކިވާން ފެށީތަ؟؟؟؟ލޮލް

    25
  • މައުބެ

   މަޢުމޫނުގެ ޕުރެޝަރުގަ ހުކުމްޖެހީ މަޢުމޫނަކީ އަބަދުވެސް ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަތްބާނާ މީހެއް.. ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށްވުރެއް މި ކަމުގަ މަޢުމޫނުގެ ޕުރެޝަރު ރައީސަށް ބޮޑުކަމަށް އަޑު އަހަނީ.. ނާދިރާ ޤައްޔޫމުމެން މަޢުމޫނު އިސްލާހުކޮށްބަލަ ފުރަތަމަ

   49
   1
 2. ބޭގަނޑު

  ބޭގަނޑު ޕާޓީ ނުހިގާތީ އެމް ޑީ ޕީ އާ ގުޅިގެން ހުރޭ ދެން ބާކީ ވެފައި. ނުހޮވުނީމަ ރައްޔަތުން ބަލއިނުގަތީމަ ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކާ. ތިއީ މިހާރު ޕާޓީއަކަށް ނުބަލާ. މުސްކުޅި ޕާޓީ ކިއަން ރަގަޅި ތިޕާޓީއަށް.

  99
  11
  • ހައްޤަށްނަސްރުލިބޭނެ

   އެމްޑީޕީއާ ކެނެރީގޭ މޮޔަ ކުއްޖާއަށްވުރެއް މަޢުމޫނާ އޭނާގެ އައުވާނުން އުފާ ފާޅުކުރުން 7 ދަރަޖަ ކުރީގަ އުޅެނީ ތަރައްޤީގެ ބާނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުމުން..ބޮނޑި ބަތްކެއުމުގަވެސް ލީޑުކުރީ މިމީހުން އެމްޑީޕީގެ އިސް މީހަކު ނޫޅޭ.. ދުވަސްކޮޅަކު މަޢުމޫނުމެން ތޮހެން ތިބެލާ އުފާ ފާޅުކުރުމުގަ އަދި އަތަށް ގޮވާ ފުނޑުފުންޑުވާނެ ތިޔަ ކޯލިޝަނު ލަހެއް ނުވެ.. ޗަބަބަކީ މަޢުމޫނަކީ އަމިއްލައެދުން ބޮޑު މީހަކަށްވުން..

   38
   1
 3. ސަޒާ

  ހާދަހާ ޔާމީނަށް ހެޔޮއެދިގެން ކަމަށް ހެދެން ތިއުޅެނީ. ތިބައިގަޑު ބޭނުންވާގިތް ވީނު. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އެބުރިއަންނާނެ

  103
  11
 4. ގޮތެއްނެތޭ

  މިދެންކާކު! ބަރަހަނަޔާ އިނދެގެން އަނގަތަޅަށް.. ލަދުގެކަންފުޅެއްވެސް ހުރިނަމަ ނުކެރޭނެ މިހާލަތުގަ ހުރެގެން މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާކަށް

  93
  6
 5. ހުސޭނުބޭ

  މި އަންހެމް މީހާއަށް އަރާނެ އުންޖެހި މަރަވަޅިއެއް ލިބެގެންތަ މިއުޅެނީ! ހާދަ އަނގަވެސް ހަޑިއޭ!

  83
  5
 6. ނީރާ

  ނާދިރާ ތީ ވާރަށް އަޑި ނުބައި މީހެއް

  89
  6
 7. ޚަރުން

  ނާދިރާ ކަލޭތީ ކާކު..ކޮންމެހެން މަޝްހޫރުވާން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް。。ގަޔަށް ގުއިރެވިފަ ތިހިރީ...

  81
  4
 8. އަލީ

  ނާދިރާ ތި އުޅެނީ ރައްޔަތުން އެމީހުންގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ބޭނުން ކުރީމާ ހަޖަމު ނުވެގެންތަ؟ ހާދަހާވާ އަޑިނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރު އަންހެނެކޭ ދޯމީ!

  76
  4
 9. ޢުންބެ

  ޢެމްއާ ރްއެމްގަ ދެންފުނާއަޅާ ޖެލްއުނގުޅާފަ ވެ ރިކަމެއްނުލިބޭނެ ދެނެއް ގޮނޑިއެއްވެސް

  67
  3
 10. ކަނަމަނަ

  ނާދިރާމެންކަހަލަ ތަނެއް ދޮރެެއް ނެއެގޭ މީހުންނައް މިވާނުވާވެސް ނެއެގޭނެ

  63
  4
 11. ޖަހާންގީރު

  އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީން އިސްލާމްދީން ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކު އެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ކަރަކު ނުހިފާނެ އެވެސް ނުޙައްގުން ބެއްޔާއަށް ހަލާކުހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ ރ ޔާމީން ޒިންދާބާދް !

  81
  4
 12. ޟަ

  ޝާދިރާ ބުނަން ކަލޭ ޔާމީނޭ ކިއަން ހަޔާތެއް ނެތެއްނު،،،،،

  67
  4
 13. ޢަލީ

  އާނ އެހާލުގަ އެތާ ބާއްވާނެކަމެއްނެތް، އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް ޖައްސާ ހާލެއްނޫން، ކުރިން އެފަދަބޭފުޅުންނަށް އެފަދަ އަނިޔާއެއް ދީފައެއްނުވޭ، ބަދަލުހިފިއަސް ތީ ބޮޑުވަރު، ބަލަ ކުރީގެ ރައީސުން ޖަލަށްލީ ނުވަތަ ބަންދުކުރީ އެބޭފުޅުން ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން، މިއީ ދެ ކުއްވެރިއެއްގެ ހެކިބަހަށް ރާއްޖެއަށް އެތައް ތަރައްޤީްއެއްގެނައި ރައީސަކަށް އިއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ހުކުމެއް.

  68
  4
 14. ސަލީމް

  މީނަ ދައްކާ ވާހަކަވެސް ނޫހަށް އަރާ ހިސާބަށް ދިޔާމަ ދެން މިވަނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށް.

  64
  3
 15. މާލެ ބޭބެ

  ތިއީ މެންބަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފެއިލްވެ ހުރި މީގެއް؛ ސިޔާސީގޮތުން ކާކުތޯ.....އެއްވެސް އޮށްޓަރެއްނެތް؛ މިހާރު ރ. މައުމޫނަކީ ސްޓޭޓްސްމަން އެއް... ރ. ޔާމިން ކުޑަގޮޅިއެއްގައި ބާއްވަން އާންމު މެންބަރުން ބޭނުމެއްނޫން... އެއްވެސް ލީޑަރޝިޕްއަކަށް މެންބަރުން ގޮބް ނެހެއްދޭނެ.

  51
  2
 16. ސިޔާސީބަޑި

  ކަލޭގެޕާޓީކުދިންބޭނުންވާގޮތިބުނީ

  49
  2
 17. ލަބީބު

  ކަލޭމެންގެ ރޫޙާނީ މީހާ ޖަލުގައި އޮތްއިރު އެމަޤާމު ހުސްވިހެއްޔެވެ؟ ހުސްގޮޑިއެއް ބަހައްޓައިގެން އެ ގޮނޑިޔާ މުޚާޠަބުކޮށް "އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު " ނުގޮވަންހެއްޔެވެ؟ މިއޮތީ އަނެއްކޮޅަށް އަނގަފޮކަން ޖެހިފަކަން ވިސްނާށެވެ.

  52
  3
 18. އެކަމަކުދޯ

  ނާދިރާ ކަލޭއަނގަޔައް ކޯއްޗެއްލިއްޔާތަ ކަލޭމައިތިރިވާނީ؟

  44
 19. ދެވަނަޗޮއްޕަޓު

  3000 ހަމަނުވާ ވަގު ބައިގަނޑެއް ވަގަށް ރަޖިސްޓްރީގަނޑެއް ހަދައިގެން ނައިބު ހެދިގެން ފުއްޕިޔަކަސް ދުންޔާއަކަށް ނުވެވޭނެ. މީނަ ހިތުން މީނަމީ ދުންޔާ.
  މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގަ އެމްޑީޕީ ދެބައިވާނެޔޯ އެއްބަޔަކު ތިމަންމެނާ ގުޅޭނެޔޯ. މީ މީނަ ކީ އެއްޗިހި. ކަލެއަށް ވަރަށް އެނގިއްޖެނު. މިވެސް މައުމޫނު މިމީހުން ބޮލަށް އަޅާފަ ހުރި އެއްޗިހި. މިގައުމަކު ނެތް ކަލޭމެނާ ވައިއެޅޭނެ ބަޔަކު ހުނ. އެއްބަޔަކުވެސް ގާތެއް ނުވާނެ. ގާސިމަށްވާވަރުވެސް ނުވާނެ. އިރުކޮޅަކުން ނައްޓާލަން ވަގުތުކޮޅަކަށްނަމަވެސް އޭނަ ގާތަށްވެސް އެބަދޭތާ. ތަފަކީރުންނާ ބަޔަކު ވަގުތުކޮޅަކަށްވެސް ގާތެއް ނުވާނެ. ލަދުހަޔާތް ނެތް މީހާ ކޮންމެފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ.

  40
 20. ދޮގެއް؟

  އިސް ރަށްވެހިންގެ ޕާޓީއަށް އިހްތިރާމު ކުރަން. ތިޕާޓީއަށް ވަްނާނެ މީހްކު ވޭތޯ އުޅެބަލަ އެހެން ކަންކަމާ ނޫޅެ.

  45
 21. މަހާރެހެންދި ފާތުމަ

  ކަދު ރާ، ބޮޑިބަތް އަދި ދޮންކެޔޮ ފަދަ އިއްޒެތް ތެ ރިން އަކީ ރައްޔިތުން ބަލއި ނުގެނެފައި ވާ ބައިގަޑެއް.

  26
  1
 22. Anonymous

  މިވެސް ސިޔާސީމީހެކޯ! އަހުން ކައިރިއަށް އަންނަނީ ހިނި.

  45
  • އަންނަނީ ހިނި

   ހަހަހަހަ ދޮގެއް ނޫން.

   29
   • ޏާޒިމާ

    ނަމާދު ނުކުރިއަސް ބޮލުގައި ފޮތިކޮޅެއް އޮޅާލީމާ އެއޮތީ އޮރިޔާން ނިވާ ވެފަދޯ؟

    14
    3
    • Anonymous

     އޮރިޔާމުން ހުރެ ނަމާދުކުރީމަ އޯކޭ؟ އައުރަނިވާ ނުކޮށް ނަމާދެއްނުކުރެވޭނެ. ހެޔޮގޮތުގައި ނަމާދުކުރާމީހަކު، ނާދިރާހާ ހަޔާްކުޑައެއްނުވާނެ.

 23. އައްޕަތި ފަތަރާސި

  އޭ މައުމޫނުގެ އަނގައައްޕަތީ ރުޅިއަރުވަންނޫޅެ ކަލޭ މައުމޫނާއެކު ބެލޭޑާންސްކުރަންހުރޭ... ހަރާމް ހުކުމެކޮށް ހަރާމް ޝަރީއަތެކޮށް ކަލޭ ހޭދެބައިވެގެން ތެޅެނީ ކޮންކަމެ ނުލިބިގެން.. ނިކަން މޑޕގެ އެއްމެ ދާއިރާއެއް މޑޕގެ އެެއްމެލީޑަރެ ކަލޭއަށް މައުމޫނަށް ވޯޓުހޯދަދޭން ނުކުމޭތޯ ޑާންސްކޮއްބަލަ.. ކަލޭމެން ހޭދެބައިވިޔަސް މޑޕ ދެކޮޅަށް އެއްމެ ވޯޓެދޭންތިބީވެސް ޕޕމގެ މެމްބަރުން.. އިންޝާﷲ ޕޕމ މެމްބަރުންނަ ރަގަޅަށް ހާމަވެއްޖެ ކަލޭމެންގެ ހަސީލަތާ މައްކާރުކަން.. މަޖުލިސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާވިސްނާ ކަލޭ ހަޅޭލެވީ ރޔާމީނާ ދެކޮޅަށް.. މޑޕއިންް ކަލެއަށް ޖާގައެއްދިންތަ.. ފާރިސްއަށްދިންތަ.. ހޭބުއްދިފިލައިގެން ހަޅޭލެވީމަވެސް ލިބުނުަމަދުވޯޓުގަވެސް ތިބީ ޕޕމގެ ނުވިސްނޭ މަދުބައެއް.. އެކަމަކު އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަބަޔަކަށް މިއަދު ކަލޭމެންގެ ރޭވުން ރަގަޅަށްއިގޭނެ.. ޕޕމ ވައިއެޅެން ނޫޅޭތި.. ޕޕމ ކުރިޔަށްދާނީ ރޔާމީންގެ ލަފަޔާއެކު އެމަނިކުފާނު ދެއްކި މަގަކުން...

  21
 24. ނާދީ

  މިއުޅެނި ނާދިރާ ޔާމީނުގެ ސިއްރުގުޅުން ބޭޒާރުވެއްޖެ. ނާދިރާ އާ ރައީސް ޔާމިނުގެ ދުވަސްވީ ލޯބި ބީވެގެން ދިއުމުން ނާދިރާ ބޭނުންވި ޔާމީން މާށީ ޖަލައް ބަދަލްކުރަން މިވެސް ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑެއް ނާދިރާ ފަސްޓު ލަވް ޔާމީން.

  16
  2
 25. މާކަނާ

  ކަލޭ ދެން މިކޮމެންޓްތައްކިޔާލައިގެން ހިންދިރުވާލައިގެންހުރޭ ލާދީނީބައިގަނޑު އަނގަފަޅައިފިދޯ މިއޮއްހުރިހާދުވަހު ތިބީ ތެރަސް އަޅާފަދޯ ތީކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެކަންތަކައް ގޮތްކިޔޭވަރުބައެއްނޫން

  24
 26. Anonymous

  ހިސާބަށްވުރެ ބޮޑަށް މުނާފިގުވެ މޑޕ އިން ފޮނުވައިގެން ބޭގަނޑު ޕާޓީއަށް ގޮސް ބޭގަނޑުގެ އެދުންތައް ތި ފުއްދަދެނީ. ހަޔާތްކުޑަ ކާޅެއް

  24
 27. ގޮޅާ

  ފު ރަތަމަ ތިމާމީހާގެ އައު ރަ ނިވާކޮއްބަލަ

 28. ާރަސީދު

  ތިކަނބުލޯއަށް އަމިއްލަ ތަނުގެ އަޑިވެސް ނޭގޭއިރު ކިހިނެއްތޯ އެހެން ބައެއްގެ އަޑިނުބާކަން އެގޭނީ

 29. ކާޅުބޭ

  ނާދިރާ! މިހާރުން މިހާރަށް އަނގަމަތީ ޓޭޕްއަޅާ ކަލެއަކަށްނެތް އަނގަތެޅޭކަށް! އަހަރެމެންދެ ދާއިރާއަށްގޮސް އަނގަފުޅާކުރީ ކަމަނާމެންނަށްވީކަމެއްޙަރާން ޖައްވައް ފަޒާަަަަަަަަަައަށް ބަނޑި ޖަހަން އެންގީ ދައިތާގަޑާ ޔާމީނާ ނުބެހޭތި

 30. މަކިނބޫ

  ބޭގަނޑު އަދިވެސް އުޅެނީ މުސްކުޅިވީ ދުނިޔޭގަ އަދި ވެސް ޕާޓީ އުފައްދައިގެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ވެ ރިކަމެއް ކު ރެވޭތޯ އަދިވެސް. އުމިރުން ވީ ދުވަސް ހިތައް އަރާފަ މުސައްލާ މަތީގަ ހުންނަން ޖެހޭ ދުވަސް ކޮޅުގަ އަޑި ނުބައި ވެގެން މިއުޅެނީ

 31. ޒާ

  ނާދިރާއެވެ. ކަލޭ ޔާމީނާ ކިތަންމެ އަޅައިގަނެގެން އުޅުނަސް ޔާމީނު ކަލެޔާ އިންނާނެހާ ކަލޭރީއްޗެއް ނޫނެ.

 32. މިއަދު

  ނާދިރާ އަމިއްލަޕާޓީއެއްއޮތްއިރު އަމިއްލަ ޓވ ޗެނަލެއް އުފައްދާހާ ހިއްވަރެއްނެއްދޯ ވ ފަޅު އެހެންބައެއްގެ ޗެނަލެއްގައިއިދެ އަމިއްލަޕާޓީ ޕްރްމޯޓްކުރަންއުޅޭތީ ޕ ޕ އެމަށް ވަޑައިގަންވާ

 33. ކައްބެ

  އެމްޑީޕީ މީހުންގެ މުޒާހަރާގެ އަންހެންވެރިން ފުލުހުންނާއި ދިމާލައް ގޮވި ހަޑިހުތުރުބަސްތަށް މިހާރު ފަރިއްސައްވީތޯ.މިއޮތީ ހިޓުލަރަށްވުރެ ނުބައި ސަރުކާރެއް ހިޓުލަރުވެސް ހައްޔަރުކުރަނީ ބަޑިން ހަމަލާދީނީނަ ބުނާބަހަކަށް ނޫން.

 34. ކޮތަރުބިސް

  އޭ ކަނބުލޮއި މާއަނގަ ފަޅާނެކަމެއްނެތް އަހަރެމެން ތިއަ ގަންޖާބޯއަކަށް ތާއީދެއް ދުވަހަކުވެސްނުކުރާނަން