ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ އިލްމުވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ބަސް އަހާ ވެރިއެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް އިލްޔާސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ. އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ލާދީނީ އަނދިރި ފަރާތްތަކުގެ އިންޒާރެއް ބެލުމެއްނެތި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ރަސްމީކޮށް އުވާލުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ އިލްމުވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ބަސް އަހާ ވެރިއެއް ކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެ، ޓްވިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓް ނެރުނު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކު އުވާލާފައިވާކަން ރަސްމީކޮށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެޖަމިއްޔާ އުވާލިކަން އިއުލާނުކޮށް އިއްޔެ ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެޖަމިއްޔާ އުވާލުމަށް ރެޖިސްޓަރ އޮފް އެންޖީއޯސް ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ޖަމިއްޔާތަކާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ޖަމިއްޔާގެ މުދަލާއި، ދަރަންޏާއި އަދި ޖަމިއްޔާއާ ގުޅޭ އެންމެހާ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރު ފަހަކުން ފެށިގެން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ދީފައުވާ 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހިމަވިއިރުވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެން އުވާލިއިރު، އެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރުނު "ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފުލުހުންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަށްވެސް ކަށަވަރުވެ، އެކަން ވަނީ އަންގާފައެެވެ.

އެހެންވެ އެ ޖަމިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާ އެކަން އިއުލާނު ކުރިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލިއިރު، އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލާފައި ވަނީ، އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިންދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ސަޅިކަން

  ހެޔޮނުވާނެ އިލިޔާސް ފަރައް ދޭބަލަ!

  112
  2
  • ރޮނޑާ

   އާނ ލައްބައޭ ތިބޭފުޅާ އާއިލާއާއެކު މެލޭޝިއާގަ އިއްޒަތާއެކު އުޅެން ދިވެހި މާލިއްޔާއިން ޚަރަދު ކުރަނީ ދިވެހިންގެ ބަސް އަހާތީއޭ. އާނއެކޭ އާނއެކޭ. ކާކުތަ ބުނީ ނޫނެކޭ..

   23
 2. ާވަތުބަތާނަ

  ހުސް ދިގު، އޭނާއަކީ އަޑީގައި ހުންނަމީހަކީ، އެހެން މޫނެއް ދައްކައިގެން ތިމީހުން ހައްލާލައިގެން އެއުޅެނީ

  97
  3
 3. Anonymous

  އިލްޔާސް ތި ދައްކަނީ ދެއުޅިއަށް ނުވާވާހަކަ، ދުނިޔޭގެ އެ ދުމަށް ދަހިވެތި މީހަކުވާނީ ތިހާވަރަށް، ބަލަ އެމީހުން މިހާރުވެސް ހަޅޭއްލަވަމުން އެ ދަނީ، މަސައްކަތް ކުރިޔައް ގެން ދާނެވާހަކަ، ކޮންތާކު މިޖެހެނީ

  96
  2
 4. ޕުއްޕު ހާނަާ

  ތިއުޅޭ ޝޭހު އިލިޔާސް އަކާ ހެދި މަމިހިރީ ކޮސްވެފަ އަޅެފަހެ އެބީތާއަކަށް ނޭގެޭތަ އިބޫ އާ އަންނިއަކީ އެކައްޗެއް ކަން އެކަކީ ރައިސް ސޯ އަނެކަކަކީ ހިތުން ބޮޑު ވަޒީރޯ އެދެ މީހުންގެ އޮތީ ހިތާހިތުގެ ގުޅުމެކޯ އެ ދެމީހުންގެ ލާދިީނީ ކަން 90000 މީހުނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދަނޭ ސޯލިހު ނޭގިގެން އުޅެނީ އިލިޔާސް އާ އިޔާޒައް އެކަނި . ދެން ބާކީތިބި ހުރިހާ އެންމެން ރީނދޫ ހުންޖެހުނީ ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރާހިތުން އިލިޔާސޫ ތީ ފުކެއްބޮޑުވަރުއިގޭ އެއާއިލާގައި ޝޭހުޒަކަރިއްޔަާ ގެ އާއިލަާ ނޫނީ ދީންވެރި ހުލްގު ރަގަޅު ބަޔަކު ނުތިބޭނެ ދިވެހިން ހޭލާ އިލިޔާސް ބުންޏަސް ދޮގެއްވާނީ ދޮގަކަށް ގަބޫލުނުކުރާތި އެއީ ހަމަ ލަަާދީނީ ބައެއް

  95
  1
  • ދދދދދދ

   އަހަރުމެން ކޮހެއްނުވޭ. އަހަރުންނަށް އެނގޭ ކަންނެލިއޮޑިއަށް ވިކޭ ބީތާއެއްކަން.

   19
 5. ގޮރުނަދޯރު

  ޝޭހު އިލިޔާސް ހެޔޮނުވާނެ ތިހާ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވަާކަށް ދިވެހިންނަށް އޮޅުވާނުލާ އެމްޑީއެން އަކީ އެއާއިލަާ ކުދިން ހިންގާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަން މުޅި ރާއްޖެ އެންމެން ދަންނާނެ އަންނި އަބަދު ހަމައިގާ ނުހުރެވޭތީ ސީދާ ސީދާ ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަ އެސޮރަށް ދެއްކެނީ އެކަމަކު އިޒްރާއީލީ ވިސްނުން ވަރުގަދަވެފަ މަކަރުވެރިވިީމަ ތިޝޭހަށް ނޭގިގެންތިއުޅެނީ އަސްލު ސޯލިހުގެ ގޮތް ތިބޭފުޅުން ފަދަ މީހުން މައިތިރި ކުރާނެ ހިޔަޅު ވިސްނުން މަކަރު ސޯލިހަށް އެގެޔެޭ

  76
  3
 6. insaanu

  Mihaaru dhenfudhijje

  58
 7. ވަޅޯ

  އެކަމަކުވާ ތިޔަސިކުނޑިން ތިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ވިސްނައި ބެލީމުހެއްޔެވެ. ކުޑަކުދިންޖަކަށްވެސް އެނގޭނެ ތިއީ ސަރުކާރުން ޖަހާސަކަރާތެއްކަން.

  68
  2
 8. މާކުންބެ

  އާ ތިވާހަކަ މޑނ އިން މިއަ ދު ބަޔާންނެރުނީ.އަސްލު ލާ ދީނީ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނައެގުނީ މޑނ ގެ ރިޕޯޓާއެކު އިލްމުވެރިކަމުގެ ތާކިހާއަޅާފަތިބި 4މީހުންގެ ސަބަބުން...ސޯލިހު އިލްމުވެރި މޑނ އިލްމުވެރި މޯޑީ އިލްމުވެރި ޔަހޫ ދީ ފައްޅިތަކުން ބުނާގޮތަށް ކަންކުރާތީ ރައްޔިތުންނަ އެގިއްޖެ ކިހާ ސޯލިހު މީހެއްކަން...މިހާރު ރައްޔިތުންނަ ސާފުވެއްޖެ މިސަރުކާރުން ސަލަފް ޖަމިއްޔާއާ އެހެން އިލްމުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބިރު ދައްކާ އިންޒާރުދީ ހަ ދަމުން ދަނީ އިލްޔާސްމެން ބުނެގެންކަން...ގިޔާމަތް ދުވަހުވެސް ތިގޮތަށް ދިފާއުކުރަން ހުންނައްޗޭ....

  44
 9. ކާކު

  ދެއުޅިއެއް ވާ ވާހަކަ ދައްކަނީ ކާކުތޯ؟

  33
  1
 10. ސަމީ

  އިޔާޒަށް ވިސްނުނު ިރުވެސް މި އިއިލިޔާސް އަށް ނުވިސްނުނު. ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި

  49
  1
 11. މޫސުންބަހާރު

  މިއިލްޔާސް މިހިރީ ރަނގަޅަށް އެމްޑީޕީ މީހުން ގުބޯ ހައްދާފައި. ސާބަހޭ ނޫނޭވާ ސޯލިޙު ރައީސެއް މިޤައުމަށް ލިބިފައި މިހިރީ.
  އިލްޔާސް ކަހަލަ ދީނީ އިލްމުވެރިން ގަޅިހައްދާލިއޭ ސޯލިޙް މެން.

  48
  1
 12. ާަާަަައަސްލު

  ތިޔައީ މުނާފިގު ސިފަތަކުގެ ސޭހެއް...ރައްޔިތުން ގުނބޯނުހައްދާ

  45
  4
 13. ގުއިދައިތަ

  މަހީކުރީ މީ ވަރަށް ވިސްނޭ މީހެއް ކަމަށް. އެކަމު މިހާރު އިނގިއްޖެ މީނަގެ ވެސް އިންނަނީ އިބޫގެ އިންނަ ކަހަލަ މީދާކޭ އުނބެއްކަން. ދީނޭ ކިޔައިގެން އަނގަ ހުޅުވަން ކަލޭ ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ. ގޮސް ކަންނެލި އޮޑީގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯރޓް ހިފައިގެން އޮވޭ އިބޫއަށް ސަނާ ކިޔަކިޔާ. މިފަދަ ނުބައި ނުލަފާ މުނާފިޤުންގެ ކިބައިން މިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. އާމީން

  48
  1
 14. ރަދީފް ހުސެން

  ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތާޖު އަޅައިގެންތިބެ ރައްޔިތުންނައް ތިއޮޅުވާލަނީ ކޮން އަމިއްލަ މުހުތާދެއް ފުއްދަންބާއޭ ހިތައްއަރަ؟ ތިކަނކުރި އެންމެނައް ހިމާޔަތްދީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސްފައިސާއިން ބޮޑުމުސާރަދީފަ ހަރަދުކުރާއިރު މިވެސް ހަމަ އިހްލާސްތެރިކަންތޯ؟؟؟ އިސްލްޔާސް ހިތުން ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވާނުވާނޭގޭ ހަމައެކަނި ބަޔަކު ފަތުރާ ހަބަރެއް އަޑުއަހައިގެން އަތްޖަހާ މީހުންކަމައް ހީކުރުމަކީ އަދި ގޯހެއް.

  35
  1
 15. އަހްމަދު

  އަދިވެސް މިކަލޭގެ އެޕާސްޕޯޓުގެބޭނުމުގައި އައްޑަނަ ހިފަހައްޓައިގެން މިހިރީދޯ މީހަކުއަޅެ އަޖާބުނުވާނެތަ މިވެސް ހަމަ ދީނީޢިލްމުވެރިއެއްބާ

  37
  1
 16. ކީއްކުރާނީ

  ދިރިފުކު މެޓާ ކުޑަ ކުދިންނަށް އަޅާހެންތޯ؟

  30
 17. ރަސްގެފާނު

  އަޅެފަހެ ބަޔަކު ހޭބަލި ވެ ދާނެ އެއްނު ، ޝޭހު އިލްޔާސް އަށް ހަމަ ނުފެންނަނީތަ ރައީސް އޮފީހުގަ އަ ދި އެހެން މުއައްސަސާ ތަކުގަ އެމްޑީއެން ގެ ވެރިން ވަޒީފާގަ ތިބި ތަން. އިލްޔާސް ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ފެނޭ!!!

  33
  1
 18. އަހުމަދު

  އިލްޔާސް މަހަކު -/35000 ރުފިޔާ ލިބޭ އެހެންވީމަ ބޭނުން އެއްޗެއް ބުނާނެއެއް ނޫން

  29
  1
 19. ސަޓޯ

  އިބުރޭ ރަގަޅޭ.. އިބުރޭ އުޅޭ ގޮތޭ ކަމުނުދަނީ

  24
  2
 20. ރާޝިދު

  މަށަށް ހަމަ ވައްތަރީ މިކަލޭގެ ބްލެކްމެއިލްކޮށްފަ ހުރިހެން!

  26
  1
 21. ސުރައްޔާ

  ބްލެކްމެއިލްވެފަހުރިހެން ވަރަށް ހީވޭ! ކިތައް ކަންތައްބާ ޢިލްމުވެރިންނާ ރައްޔިތުންގެ ލަފާއާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފަ އެހުރީ؟ ސްޕްރީމްކޯޓަށް އަންހެނުން ލީއިރު މީނަ ކޮބައި؟ މީނަވެސް އެކަމާ ދެކޮޅަށް ލިޔެހެދި! ފިޤުހު ކޮމެޓީން އެކަން ނުކުރަން އާދޭސްކުރި! ޢިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން އެކަމާދެކޮޅަށް ސިޓީއެއްވެސް ފޮނުވި! ކޮބައިތޯ އެ ރިޕޯޓް ލިޔުނު މީހުންނާ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވެރިން؟ އެތިބީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި! އަނެއްކާ މި އުވާލީ ނަމެއްގައި ރޭވިގެން. އެބުނަނީ އުވާލިޔަސް ކުރިޔަށް ދާނެޔޭ! ކަލޭ ދެލޯފުޅާ ވީޑިޔޯ ލީކްކޮށްލަފާނޭތީ ގަންނަ ބިރު ، ﷲއަށް އޮތް ބިރަށްވުރެ މަތިތާ؟

  24
  1
 22. ސަންތިމަރިޔަބު

  ކަނާއަތުން އަންގަނީ އުވާލައިފީމޭ ވާތުން އަންގަނީ އުވާލިޔެއް ކަމަކު ކަލޭމެންގެ މަސައްކަތާއިގެން ކަލޭމެން ކުރިޔަށް ދާށޭ އަހަރެން މިހުރީކަލޭމެންގެ ފަހަތުގައޭ އަހަރެން މިހުރީ ސޭކުން ނަށް ނުފެންނަ ހެދުމެއް އަޅާއިގެންނޭ! މަޖިލިސްގެ އަންނަ ދައުރު ފެށުމުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮއް ކުލަބު ޖަމުއްޔާތައް ހިންގޭ ގޮތަށް ގާނޫން ބަދަލު ކޮށްލަދޭނަމޭ މަޖިލިސް އޮތީ އަހަރެމެންގެ ހިތަކަށް ލިބިފަޔޭ! ސޭކުގެ ބޮލަށް ހުރީ މީދާކޭ އުނބެއް ޖަހާފަޔޭ! އަހަރެމެން ދެމީހުންނަކީ އެކަށްޗެކޭ ތިމަން މަނިކުފާނު ފިސާރިމޮޅުވާނޭ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގާއި އަދުން އަޅުވަން ތިމަންގެ ޕާޓް ފިސާރި ކުޅަދާނަވާނޭ ނުވަތުފިޔާގެ ކުޅިގަޑަށް ސޭކުން ސަނާކިޔާލަކިޔާލާތިބޭށޭ އަހަރެންނާ ޕާޓް އާއި ދެ “ވެރިން” ވެގެން ކަޅެއް ދޮނެއް އައްޔެއް އަދިރިޔެއް ވަކިނުވާވަރު ކޮށްލާނަމޭ ކަަލޭމެން ވިސްނާތިބެއްޗޭ ތިސޭކުން ކުރީފަހަރު ގަތްގަޑު ހިލާމިފަހަރަކު ނުގަނެވޭނޭ! މީވަތަށް ވާހަކަ ބަލަންތިބޭ ކުރިޔަށް އޮތް 6 މަސްތެރޭގާއި ފިސާރިކުޅިފެންނާނެ
  ހަމަހިނިއަންނަނީ

  28
  1
 23. ބުނަން.....

  ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްއަހާ، ފަނޑިޔާރުގެއަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ވެސް ލައިދީފި! ހެހެ ބަސްއަހާ!

  29
  1
 24. ދިވެހި ދަރިއެއް

  މީ ސޭކު އިލްޔާސް، އޭނާ އަށް ނޭނގޭ ތަންދޮރު ވަކިކުރަން،

  16
  1
 25. ޢީސަ

  އަޅުގަނޑު ވަރަށްއިހްތިރާމް ކުރިމީހެއް ތި އިލްޔާސްއަކީ މިހާރު ވަރަށްފޫހިވެއްޖެ ދަރުސްވެސް އަޑުއަހާހިތެއްނުވޭ ، ބުއްޅަބެގެ އުނގަށް އެރުނީމަ

  18
  1
 26. އަޝްރަފް

  އެމް ޑީ އެން އުވާލީ، މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް އިބޫ އަކަށް ނުކެރޭނެ ސާބަހޭ މަހޭ

 27. ށ

  ޜައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކޮށް ކިހާވަރެއް ކުރިފަހުންތަ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ ވެރިއަކަށް ހުންންަ މީހަކު ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކޮބާ އެމީހުންނާ މެދު ގާނޫނު ގާ ވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅިތަ އަދިވެސް ސަހިންދާ އަށް ޖަލު ކޮމެޓި ގެ މުސާރަދޭ..40000 ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ

 28. ޖިންނި

  އިލިޔާސް އަކީ ބޮޑު މުނާފިގެއް

 29. ބަޑި އެދުރު

  ސިއްކަ މޮޑޭ ސަޓަނިގަނޑު ގެ ތެރެއަށް އިލިޔާސް އަތްބޭނުމަކީ ދިވެހިންނާ އިލިޔާސް ދެކޮޅުވެރިވުން ދީން ކިޔަވައިގެންހުރެ ފައިސާ އަށާ ޖާހަށް ވިކުނީ އޭތި ކަޑައޭ މަ ފަރަންޖީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހާ އަށްވުރެ ކަލޭ މާ ކަޑަ ބުނަންތަ އަންހެން ޝައިތާނަކާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވެދާނެތީ ދެލޯ މަރައިގެން ބެލުން ތިރިކޮށްގެން ދާމީހާވެސް ބަރަބޮލަށް ވަގުލޮލުން ބަލާލާލީމަ ބެލުން ތިރިކުރާ ގަޑީގައި ތިރީ ގައި ހުރިތަކެއްޗަށް ބަލާލީމަ ހޭލާ އެއްޗެއް ހޭލާ ބާރުބޮޑުވާ ނަމަ ތިމާގެ އަގީދާ އާ ދީންވެރިކަން ހުރި މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ހިތުގެ ތާހިރުކަމާ އެކު މައުސޫމް މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭހާ ހިނދަކު އިންސާނާ މަތިވެރިވެގެންދާނެ ދައްކާވަާހަކަޔަަާ ބަހާ އަމަލު ސީދާ ކުރަންޖެހޭ އޭރުން ޝައިތާނުވެސް ތިބާ ދެކެ ޖެހިލުންވާނެ އިބޫގެ ދިފާއުގައި ތެދުވާ މީހަކީ އިބޫ ބުރޭންޑްގެ މީހެއް ގަދަރުގެއްލި އިހްތިރާމްވެސް ގެއްލިއްޖެ

 30. ހުވަދޫ ޑޮކް

  އިލްޔާސް ތިޔަހުރީ އެއްޗެއް ބޮވިފަ ކަންނޭގެ !!

 31. ހުސައިނާ

  ކަލޭތީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ކަނޑުކޮހެއް