އިންޑިއާގެ މުމްބާއި ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ ކެނެބިސް ފެނިގެން، ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުންނެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ވިދާޅުވީި، އެ މީހައަކީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އައި މީހެއް ކަމަށާއި، އެ މީހާގެ އަތުން ފެނުނު މަސްތުވަތާކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 17 ގްރާމް ހުރި ކަމަށެވެ.

އަދި މި ތަކެތީގެ އަގު 13،600 ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަަަސްޓަމްސް އިން ވަނީ އެ މީހާއާއި، އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ވަނީ އެ މައްސަަލަ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ހުސޭނުބޭ

    އޯޑަރަށް ގެނެސްފައި ހުރި ގަންޖާ!

  2. މުހައްމަދު

    ތި މީހާވެސް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތިގެ މާލެތެރެއަށް ދޫކޮށްލާނީ ދޯ. ބިދޭސީން މަދުކުރަން ރަނގަޅު ގޮތެއް މީ