އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫގައި ހުންނަ ދަމަނަވެށިން ވަގަށް ނެގި ވެކްސިން ޖެހިކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ފަޅުރަށަކުން ފެނިއްޖެއެވެ.

އެކަމާގުޅޭ މުހިންމު ލިޔެކިއުންތަކެއްގެ އިތުރުން ސީޕީޔޫއެއް ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ލައިވް އިން ބުނީ، އެ ތަތްގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައިރީގައި އޮންނަ މާފުށި ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގެ އުތުރުފަރާތު ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. އެ ތަތްގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ކަމަށްވެސް އެ ނޫހުގައި ވެއެވެ.

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، އެ ތައްގަނޑު ފެނުނު ހަބަރު ލިބުމުން ނަޑައްލާ ކައުންސިލަށް ގުޅާ އެ ތަތްގަނޑު ނަޑެއްލާ ސިއްހީމަރުކަޒާ ހަވާލުކުރަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ދަމަނަވެށިން ވަގަށް ގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި ތަތްގަނޑު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަމާގުޅޭ މުހިންމު ލިޔެކިއުންތަކެއްގެ އިތުރުން ސީޕީޔޫއެއްވެސް ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ދަމަނަވެށީގެ ވެކްސިން ތައްގަނޑު ވަގަށް ނެގިއިރު، ވެކްސިން ނުޖެހިޔަސް ކުދިން ވައްދާ ސްކޫލެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންްނަ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ޕޮރަޕެގަންޑާ
  އެޖެންޑާ 19

  11
 2. ނފ

  ނަޝީދު، ދިވެހީންނަކީ ޤަމާރުން ކަމަށް ހީނުކުރާތި

  7
  1
 3. ޢައިސަ

  ވެކަސިން ދެނީ ޑޮކްޓަރުތަ

 4. ހުސޭނުބޭ

  އެ ރަށަށް ދަރުހޮވަން ދާ މީހުންގެ ކުޑަސިޓީގައި ޖަހަންވެގެން ތައްގަނޑު ގެންދިޔައީ!

 5. ބުއްޅަ

  ތިތައްގަނޑު ނެގިބަޔަކު އަތުގަ ތިއޮތީވެސް
  ތި ހިފައިން އިގިރޭސި ވިލާތައް ނުދިޔަކަން މަށައްދެރަަައީ.... # އެޖެންޑާ ޑްރާމާ

  3
  1