ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ކެމްޕޭންތައް ކުރަމުން އަންނައިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މިހާރު މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ނަށާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށް، މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ އެއީ ޝިފާ ތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޝިފާ އެ ޓްވީޓް ރީޓްވީޓް ކުރައްވަމުން ވިދާުޅުވީ، އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށާއި، އެއީ އެމްޑީޕީން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އުފާ ފާޅުކުރީ ކަމަށެވެ.

ޝިފާ އެ ޕޯސްޓަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ކޮމެންޓް ކުރަމުންނެވެ. އެއްބަޔަކު ޝިފާއަކީ ނަށަން އިނގޭ މީހެއްކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ މޭޔަރުކަން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ނުށުމައިގެން އުޅުމަށެވެ.

ޝިފާގެ މޭޔަރުކަމުގައި މިހާރު ދެ ދައުރު ގޮސްފައިވާއިރު، މާލެ ސިޓީއަށ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ނާންނަ ވާހަކަ އެތައް ބަޔަކު ދައްކަމުން ދެއެވެ. އަދި މިފަހަރު ޝިފާ މޭޔަރުކަމަށް ނުގެނައުމަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުންދާ މިހުންވެސް އެބަ ތިއްބެއެވެ.

މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާނެ ކަން މިހާތަނަށް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މިހާރު ތަމްސީލް ކުރައްވާ އަހުމަދު ނިޔާޒާއި އަހްމަދު ރަޝީދު (ބްރޯ) ގެ އިތުރުން ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީއާ ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ޝިހާމާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ނާނު

  ބަލަ އެއ އީ އާއ އްމު ކަމެ އްނު މާރިޔާ އަންނި ޝިފާ މިމީސް މީހުންނަކީ ޕާޓީތަކުގަޔާ ރިސޯޓް ތަކުގަ ގަދަޔަށް ނަށާ މީހުން އެމީހުން އަޅާފަ ތިބޭ ހެދުމުން ވެސް އެކަން ދޭހަވޭ ނޫންތޯ

  53
  3
 2. 🤪ޖާބިރު.

  ނަޝާމީހުންގެ ހިންދީ ދިވެހި ފިލްމު ނުބަލާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި އުޅޭތަ؟ ދެންކޮންވާހަކަ އެއްތަ؟

  5
  35
 3. ވަހީދުބެ

  ދިވެހި ފިލްމެއްގެ ނެށުމުގެ މަންޒަރެއްގައި ބައިވެރިކޮއްލަން ރަނގަޅު ދޯ.

  29
 4. ހަފާ

  ކުރިމަތިލާނިކަމެއްނެތް މުޅިއުމުރައް މޭޔަރުކަމުގަ ބަގުޑިބައްދައިގެންހުރޭ މިއޮއްހުރިހާދުވަސް މާލޭގެ މޭޔަރުކަމުގަ ހުރިއިރުވެސް މާލެއައް ކޮއްދެވުނުކަމެއްނެތް

  31
  1
 5. Anonymous

  ލާދީނީ

  17
 6. ޚިޔާލު

  ހިލޭ ފިރެހެނުން ކުރިމަތީ ނެށުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟؟؟؟؟

  18
 7. ޖާހު

  ނެޝުމަކީ ގޯސް ކަމެއްތޯ؟؟؟؟؟

 8. މަންޖެ

  ޝިފާ ތިއީ ފެއިލްވެފައި ހުރި މީހެއް. ކޮންކަމެއް ކުރެވުނީ؟؟ ދެން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ނަށާ ގުރޫޕަކާ ޖޮއިން ކުރިއްޔާ

 9. ހާދީ

  މީ ނަށާ ސަމީމާ، މޭޔަރެއްނޫން. ނަޝާލަދައްކާލާފަ އެބަހުއްޓެއްނު

 10. އަލީ

  ފެން ނުވަރާ ހަޑި ކުއްޖެއް ނަން ދެވުނޭ ހަޑިގިއްލާ... ނިކަން ބުރުގާ އަޅާ ރީތިވެގެން ވޯޓް ހޯދަން ހިގާބަލަ.. އޮރިޔާމާ މީހުންގެ ތެރޭގަ ނަށާކަށް ލަދެެއްވެސް ނުގަނޭތަ؟

 11. ސަންގުމަރުމަރު

  ތިޔައީ މި ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ އާއްމު ކަމެއްނު. އަދި އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ތިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް މިސަރުކާރުގެ ބޮޑުން އެކުރަނީ އެމީހުންގެ އައުވާނުން ކަމުގައިވާ ޔަހޫދީންނާއި ހިންދޫން ރުއްސަންވެގެން.
  ބޮނޑިބަތް ކައިގެން މަގުއޮޅިފައިތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ ފާދޭވެ. އާމީން