ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އިން ގެއްލުނު ޒުވާނާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިފައިވަނީ އެރަށު ސަތަވަރީގެ އަލީ ޝަޒުވާން މުހައްމަދު އެވެ. ޝަޒުވާން ނުވަތަ ރައްޓެހިން ކިޔައި އުޅޭ ގޮތުންނަމަ ބޮމާ ގެއްލިފައި ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ކަމަށް ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އޭނާ ފެނިފައިވަނީ ދެންމެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ނަމަވެސް ފެނުނީ ކޮންތަނަކުން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ޝަޒުވާން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު ކައުންސިލުންނާއި ފުލުހުން ވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.