އުމުރުން ދެއަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެކުއްޖާގެ މުނިކާފައަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 82 އަހަރުގެ ހަސަން މޫސާ ދީދީ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖެހުމަށް ފަހު މާލެ ގެނެސް ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކުރީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ވެސް އޭނާ އަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދީފައި ވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ވަނީ ޕްރެޝަރު ޗެކް ކުރުމަށެވެ.

މިރޭ ވެސް އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސް ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އޭނާ މިރޭ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ވަނީ ވެސް ބްލަޑް ޕްރެޝަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ވެއެވެ.

ހަސަން މޫސާ ދީދީއަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ޚަބަރު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފާއިތުވި ތިން ދުވަހު "ވަގުތު" އިން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލުންނަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. ފުލުހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެއީ ދެވޭނެ މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހަސަން މޫސާ ދީދީއަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ޚަބަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބަހެއް ވެސް ނުލިބެއެވެ.

ކުއްޖާގެ މުނިކާފަގެ އިތުރުން ކުއްޖާގެ ކާފަގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވެސް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް ވެސް ކޯޓުން ދީފައި ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުހުލަތެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. ރަޖަމް

  ކޮބާ ކުއްޖާ އަންމަ؟ ބޯ ގޮލާ ހައްޔަރު ކުރޭ

  62
  9
 2. ރައްޔިތުމީހާ

  ތީތިކަން ވާނެ ގޮއް ކަން ކުރިންވެސް ދެން ބުނޭ ނަފްސާނީ އޭ އަނެކެއްޗެކޭ ކިޔާފަ ދޫކޮއްލާ އެހެން ނުވެގެނެއްނުން ތިއުޅެނީ ސަރުކާރި ތިބީ ބޮލު ރޮދި ކެނޑިފަ ތިބި ބައެއް ވީއްޔާ

  95
  11
 3. ނަސީދު

  ތިގޮލާ ބޭސް ނުކޮއް ބަހައްޓާ ތީބޭސް ކާންދޭވަރުގެ މީހެއްނޫން

  94
  13
 4. ނަސީ

  ތިގޮލާ ބޭސް ނުކޮއް ބަހައްޓާ ތީބޭސް ކާންދޭވަރުގެ މީހެއްނޫން

  54
  11
 5. ރައްޔިތުމީހުން

  މާލެ އައިސް ބޭސް ކޮއްލާގެން ދާ ގޮތަށް ދޯ.. ފްރީ އެކޮމޮޑޭސަން ވެސް..

  86
  7
 6. ސޮނިފުހޭ

  ހަސަން ތަކުރާ އާމިނާބީ ނަރުހުންގެ ތެރޭ ތިބިނަމަ އެތަނަށް ހާޒިރުހޫ އެބެޔަށް ބޭސް އަޅާދީ ބަ

  31
  5
 7. ޕަކަޕަކަ

  އަދިވެސް ފަރުވާދޯ ދެނީ. ޔޫކްރޭނުގަ އުފެއްދި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށް ޖަހާ އިންޖެކްޝަން އޭތި ގެނެސްގެން އޭނަ ގަޔަށް ޖަހާލާ

  83
  5
 8. ކޮމޮލިކާ

  ޙޮއް ހޯ! ފެށުނީ ކުޅިވަރު! ދެން ބަލިވެސް ވާނެ...ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވާނެ! ޝައިތޯނު!!! ހަވަރަށް ދޭންވީ!

  69
  11
 9. ފާތިމާ

  ހިފަހައްޓާ ބަހައްޓާފައި ބާރުދަށްކުރާ އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހާބަލަ ނިކަން.

  73
  3
 10. ކުށުގެބަލި

  ތީއާކަމެއް ނޫނެއްނު ކޮންމެ ނުރަށްކާތެރި މީހަކީ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހިފަ ނޫނީބުއްދިގޯސް ހަމަނުޖެހޭ ނުކުޅެދޭ މައިބަދަ ބިދިފަ ދެލޮލަށް ލޭއަރާފަ ސިކުޑި ގޮވާފަ ގޮހޮރު ފައިބާފަ ކޮންކަމެއް ނުވެގެންތަ ކޯއްޗެއް ނުލިބިގެންތަ މުޅިރާއްޖެ ރޭޕްކޮއް ވީރާނާތިކުރަނީ ތިބައިގަނޑު ތިމާމެން ނައްނުވައްޏާ ރަށްކާ ވާންވީނު ރަށްޔަތުން ނަށްދުއްތުރާ ނުކޮއް!!!

  67
  6
 11. ތުއްތުބެ

  މުނި ކާފަ ގެ ކޮންތަނެއްގަ ތޯ ޕްރެސަރު މައްސަލަ ހުރީ

  65
  3
 12. ނާރު

  ޢެދުންވެރިކަން ނާއްނަ ވެކްސިނެއް ދީ އެބެޔަށް

  65
  3
 13. ކަބީ

  ބޭވަރު 😠😠😠

  25
  3
 14. ސީރާ

  މިހާރު މިޖަނަވާރު ބަލިވީ ހެހެ އަވަހަށް ސުމާޓް
  ފޯނުދީއޭރުން ބަލި ރަނގަޅުވާނެ

  46
  2
 15. މއ

  18 އަހަރު ނުވަނީސް ކައިވެނި ނުކުރެވޭ!! އެހެޔޮ 18 ފުރެން 1 ދުވަސް އޮތަސް. ދެން ކީއްވެ 2 އަހަރު ނުވާ ކުއްޖެެއް 2 އަހަރަށް ވަނީ؟؟؟

  15
  25
 16. ރުމޭ

  ދުނިޔެމަތީގަ ހުރިހާ އުފަލެއް ހޯދި އިރު ލޭ މައްޗަކައް ނުދޭތަ؟

  67
  1
  • ތެދުމަގު

   ހަރާން އެއްކަމަކުންވެސް ނުލިބޭނެ ހަގީގީ ހިއްހަމަޖެހުމެއް. ތައުބާވެ އިސްލާހު ނުވެއްޖެނަމަ ދެ ދުނިޔެއިން ގެއްލިދިޔައީ. މާތްﷲ އަށް އިތުބާރުކޮށް ތެދުމަގުގަ ސާބިތުވާ މީހުންނަށް ދެދުނިޔޭގެ އުފަލާ އަރާމް ލިބޭނެ. އަލްހަމްދު ލިﷲ

 17. ސަޓޯ

  ޕޮލިސް މީޑިއާގަ އުޅޭ އިޒްމިއާ ޒާހިރުގެ ބީ.ޕީ އެއްނު ފުރަތަމަ ޗެކް ކުރަންވީ... ވަގުތު ނޫހުން ގުޅާއިރަށް އޭނާގެ ޕުރެޝަރު ދަނީ ވަގުތުން މައްޗަށް ވިއްޔަ.... ވަގުތު ނޫހާއި ޖައްސާލާފަ އޭނާ ހުންނަނީ

  29
  3
 18. އައިސަ

  ޔޫކްރޭންގަ އުފެއްދި އިންޖެކްޝަންގެ ޑަބަލް ޑޯޒެއް ދީ

  26
  2
 19. ޢަންސާރު

  ބައެއް ކޮމެންޓްތަކުގަ އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތައް ވާހަކަ އެބަހުރި...ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ބޭސް ފަރުވާ ލިބުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ...ރާއްޖޭގަ ގިނަ ފަހަރަށް މައްސަލަތައް ހައްލުނުކުރެވެނީ ޖަޒުބާތުގަ ޖެހި ބައެއް ދިވެހިންގެ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ހިޔާލާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން.މައްސަލަ ތަކުގެ ހައްލަކީ ﷲ ގެ ހުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުން

  12
  15
  • ވިލިގިއްލޭ ގޮޅެޔާ ކާމިލު

   ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް.. ހަސަންބެއްޔާ ފެންވަރަށް އެހެން މީހުން ދިޔައިމަ މިޖެހެނީ ކޮންތާކުކަން ވިސްނާލަން ޖެހޭ..

   4
   2
 20. ހުތުރު

  ތިޔަބުނާ އުފާ ނުލިބިގެން ލޭމަށްޗަށް ތި ދަނީ...

  20
  2
 21. ނަން

  ތި ބެއްޔާ ގަޑު ބަލިވެގެން އެއުޅެނީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ނުކުރާތާ މާ ގިނަ ދުވަސް ވީމަ ތޯޗެއް. ހަމަ އަންހެނެއް ލިބޭ އިރަށް ބެއްޔާ ގެ ބަލި ވެސް ރަނގަަޅު ވާނެ .

  25
  1
  • ވަން

   ބެއްޔާ ހައްޔަރު ކުރިއިރު ހުރިވަރަށް ވުރެ ސިއްހަތު ވަރުގަދަކޮށްފަ ދޫކޮށްލާ މުޖުތަމުއަށް،

   5
   2
 22. ކެހެރިބޯ

  ކަލޭމެން މީހުންގެ ބޯ ކަނޑަން ރަޖަމު ކުރަން ގޮވާއިރު އެކަންތައް ކުރަން ފަށައިިފިއްޔާ ކަލޭމެންގެ ތެރޭން ސަލާމަތުން ހުންނާނެ މީހަކު އެބަ އުޅޭތަ؟ އަނެއްކާ އެކަންތައް ކުރަން ތިބޭނީ ކޮންބައެއްތަ؟

  8
  112
 23. ތަރި

  ވަގުތު ނޫހަށް ޖެއްސުން ކުރުން ފުލުހުން އަބަދު

  12
  3
  • ހަނދު

   ވަގުތު ނޫހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބަޔަކަށް ލަނޑެއް އަނިޔާއެއް ދުއްޕާނެއް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން. އޭރުންތާ އެމީހުންނަށް ހީނހީފައި ފާޑުފާޑު ޔޯލަ ޚަބަރު ލިޔެވޭނީ. ޕޭޖަށް ގިނަ ހިޓްސް ލިބޭނީ!

   3
   5
 24. އެރަށުމީހާ

  މީ ބޮޑަށް ހީވަނީ ފިތުނައެއް ހެން. އެވަރުގެ މުސްކުޅިއަކު އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެ. އެކަމަކު ބޮޑު ފިތުނަ ވެރިކަމުން ސަލާމަތް ވާން އުނދަގު ވާނެ ނިކަމެއްޗެއް ވީމަ. އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު އާއިލާ މީހުންގެ ބަސް އެބަ ޖެހޭ އަހަން. 1 ފަރާތުގެ ބަހައް ނިންމައިގެން ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކުރެވޭހެން ހީވަނީ

  4
  6
  • ބަަަަަައްޕަ ފަރަާތު އާއިލާ މީހާ

   ލޮލް..އެއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އާއިލާއެެއް..މުޅި އާއިލާ އެއް މަސައްކަތެއްގައި..އަޖައިބު ހީވެއްޖެ..އެހެންޏާ! ހީވަނީ މުސްކުޅި ކޮންމެ މީހަކީ ހުދު ކަފަކޮޅެއްހެން.

 25. ދިވެހިސޮރު

  މުނިކާފައަކީ ހަމަ އަހިފަތެއް ހުދުފޮތިކޮޅެއް.. އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރޭ...ދެން ކީއްވެބާ މުނިކާފަގެ ނަހެއް ފުލުހުން ނީއްވަން ތިޔައުޅެނީ އޭނާ ދެކޮޅުހެދިތަ އެއްބަސްނުވޭތަ

 26. މަރިއްކޮ

  މުނިކާފައާއި ކާފަ ހޯޖާ ކޮއްލާ

  2
  1
 27. ގާންދީ

  ހެދޭ