ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު މިއަދު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް ފިލައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ފިލާފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް އިއްވާފައިވާ ގައިދީއެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައިދީ ފިލިއިރު އޭނާ ކައިރީގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ދެ އޮފިސަރުން ތިބި ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އައިސަރު ނަސީމް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މިއަދު ހެނދުނު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށް ފިލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުން ދަނީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ޢަބްދުﷲ

  މަރުޚަބާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް 🙂

  47
 2. Anonymous

  މި ސަރުކާރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޖިންސީ ގޯނާ ގެ ބޮޑެތި މުޖިރިމުން ފިލުވައިދެނީ. ހޯރަ އިއްބެ ޗިކާ ފަދަ މީހުން މީގެ މިސާލެއް

  56
  1
  • ނަކް

   ތިޔަ ބުނާ ޗިކާ އެއްގެ މައްސަލައިގެ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދެވަނައަށް ވެސް ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ހކުމްކުރީ ގަދަފަދަ ޔާމީނުވެރިކަމުގަ..ދެން ހޯރަ އިއްބެ ޖަލަށް ލައިފަ ހުކުމް ނިމެން ދުވަސްކޮޅަކަށްވީމަ ނެރުނީ

   1
   3
 3. އަދާލަތު

  އެއީ ރޫޙާނީ މީހެއްބާ؟ ކަރެކްޝަންގެ 2 އޮފިސަރުން ކައިރީގައިތިއްބާ ފިލޭނީ ރޫޙާނީ މީހަކަށް ވާތީކަމަށް ފެންނަނީ.

  49
  1
 4. ހާލަތު

  އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު. ކީއްތޯ ކުރާނީ. ބުއްފުޅި ޖައްސައިގެން ގެންގުޅެއް ޖެހެނީ

  46
  2
 5. ބޯކިބާ

  ވެރިއަކަށް ހުރިމީހާ ބަދަލުކޮށްފި، އޭނަ ބުނަނީ ދެން ރަނގަޅުވާނެއޭ. ހެހެހެހެ.

  41
  1
 6. އއ

  ފުޅު ސީޕީ ކަމާއި ޙަވާލުވިތާ 02 ދުވަސް

  38
 7. ޅޮލް

  ފިލު ވީ

  37
 8. Anonymous

  ފިލުވީ

  36
  1
 9. ތުރާކުނު އިއްބެ

  އާ ސީޕީ އާއެކު ބާރު ސްޕީޑްގަ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  40
 10. މަ

  އޮފިސަރުން ކައިރީގައިތިބީ ނިދާފަތަ؟

  22
 11. ޔާމިން

  ގަޔަކު އަތެން ނުލެވޭ. ވަނީ އަނިޔާ ކުރާކަމަށް. ބުއްފުޅި ސަރުކާރު. އަދިވެސް މަދީ ފިލާވަރު.

  19
 12. ޔާމިން

  ބުއްފުޅި ސަރުކާރު އަދިވެސް މަދީ ފިލާވަރު. ގަޔަކު އަތެއް ނުލެވޭ. ވަރަންއެގި ހުރެ މިބުނަނީ.

  14
 13. ބޮލި މުލައް

  މަރުހަބާ އައުކޮމިޝަނަރު.

  16
  1
 14. ޖިންނި

  އާނ އެހެންތާ ވާނީ މާލެ މީ ސަބް ކޮންޓިނެންޓަކަށް ވުރެވެސް ބިން ބޮޑު ތަނެއްވިއްޔަ ދޯ ލާދީނީ ސަރުކާރާ

  17
 15. އަހްމަދު

  އާކޮމިޝަނަރު ކުށްވެރިންނާއެކު އޮފިސަރުން ފޮނުވަނީ ލޯކަނުކޮށްފާބާ؟ ދެއޮފިސަރުން ތިބިއޯ.

  16
 16. ފިލުވީ

  ހާދަ ފަރުވާ ތެރި ތެރިޔޭ ދޯ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް ޝައްކުކުރެވޭ ޢެއްޗެއްގެ މައްސަލައި ގެމުޖުރިމެއްނު މިސަރު ކާރެއްނުހިންގޭނެ އެެޭގެވިޔަފާރިނުކޮއްށެއް އެހެންވީމަ އެފަދަކުއް ވެރިން ދޫކޮއްގެން ޝައްކުވާ މަސްތުގެ ފިޔަފާރި ކުރިޔަށްދާނީ!

 17. ހޯރަ ބޭ

  ސާބަހޭ ސާބަހޭ