ރޭ އުރީދޫއިން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ، ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް އަހުމަދުވެސް ވަޑައިގަތެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ހަފްލާގައި އުރީދޫން މި އަހަރު ތެރޭގައި ބައްވާ އުރީދޫ ކަލާ ރަން އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ.

އެ ހަފްލާއަށް އޭނާ ވަޑައިގެންނެވީ ރީތި ގަމީހެއް ތުރު ކުރައްވައިގެންނެވެ. އެއީ ޑޮލްޗޭ އެންޑް ގަބާަނާ ހެރަލްޑްރީ ޕްރިންޓް ގަމީހެކެވެ. އެ ގަމީހުގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަތައް މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ދައްކަމުން ދެއެވެ.

އުރީދޫގެ ރޭގެ އިވެންޓެއްގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރުން، ގިނަބަޔަކު އެ ފޮޓޯތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރަމުން އަންނައިރު، އެކަކު ވަނީ އެ ގަމީސް އޭނާއަށް ދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި އެއް ބަޔަކު އެ ގަމީހުގެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަދައްކާފައި ވެއެވެ.

އެ ގަމީހަކީ ޑޮލްޗޭ އެންޑް ގަބާނާ ހެރަލްޑްރީ ޕްރިންޓް ގަމީހެކެވެ. އެ ގަމީހުގެ އަގު 870 ޑޮލަރު (13441 ރުފިޔާ) އަށް އަރައެވެ.

"ފަރފެޗް.ކޮމް" ކިޔާ ވެބްސައިޓަކުން އެ ގަމީހުގެ އަގު އުޅެނީ 872 ޑޮލަރަށެވެ. މަހްލޫފް ތުރުކުރައްވައިގެން ހުރި ކަހަލަ ގަމީހެއް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އޯޑަރުކޮށްލަން ވީއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްގެ އިތުރުން، ގިނަބައެއްގެ ލޯތައް އެންމެ އަމާޒުވަމުންދާ އެންމެ ފެޝަން މިނިސްޓަރަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ އެވެ. އޭނާ ހެދުން އަޅައިގެން ހުންނަ ގޮތަަށް އަބަދުވެސް މީހުން ތައުރީފު ކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

48 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  އަހަރެމެންނަކަށް އެމްޕީއާރުސީ ލާރިގަނޑެއް ނުލިބޭ! އަހަރެމެން ކިހިނެއް ތިވަރުގެ ގަމީހެއް ލާނީ! ވަގުތު ނޫހުންވެސް އަހަރެމެންނަށް މަލާމާތްނުކޮށް މަޑުންތިބޭ!

  240
  2
  • ގުމާޝް

   ތިޔައީ ގަމީހެއްތަ ނޫނީ ކުލަ މަޖާ ގަނޑެއްތަ ނޫނީ އަނބުމަޖާ ގަނޑެއްތަ؟ ގަމީހެއް ވައްތަރެއް ނުކަހާ

   127
   2
 2. Anonymous

  ނުހައްގުން ލާރި ހޯދާ މީހުން ލާނެ ތިކަހަލަ ގަމީސް

  189
  3
  • ނިކަމެތި މީހާ

   ހަމަގައިމު މަރުވީމަ އޮޅާ ކަފުނެއް ގޮތުގައި ތިހާ އަގުބޮޑު އެއްޗެއ ނުލެވޭނެ. ސަންދޯކުގައި ޖަވާހިރު ޖަހާފައި ހުއްޓަސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯއްނާނެ.

   73
   1
 3. ބޮޑު ހަސަންބެ

  މުއްސަދިން މުއަސަނދި ވަނީ، ނިކަމެތިން ނިކަމެތިވަނީ. ޔޫތް މިނިސްޓަރަކަށްވެ ހުރެ އެއްކަމެއްވެސް ވީކީނުން. މިހާރުވެސް މާރިއާ ދީދީ އަށް ހަވާލުކޮއްލާއިރަށް ތިކަން ހައްލުވީ.

  129
  2
 4. ސިދާތާގެ ބެޑްސީޓް

  އެެއްވެސް ރީއްޗެއްނޫ ބުދު ޖެހިގަމީސް ލައިގެން ބުދު ކުޅި

  212
 5. ޅޮލޮ

  ތި މަންޑޭލާ ލާކަހަގަމީހެ

  133
  2
 6. ބޮޑު އަގު

  ބޭކާރު ޢެއްޗެއް ތީ
  ނަމާދު ވެސް ނުކުރެވޭނެ
  🙄😒🙄

  246
  3
 7. މާކުންބެ

  ބަލަ މަހުލޫފަށްލިބޭވަ ރަށް ލާ ރިލިބޭތަ އެހެންމީހުންނަ..މިނިސްޓަކަށްލިބޭ މުސާ ރައިން މަހުޖަނަކަށްވެއްޖެ..އަނބިމީހާގެ އަތްދަބަހުގެ އަގު 30ހާސްޑޮލަ ރު.އަހަ ރެމެން ބޭނުންވިޔަސް ކިހިނެތް ގަންނާނީ..ދެންތިބުނާ ނަހުލާ އެއީ ސޭޓެއްގެ އަންބެއް..ދެމަފި ރިކަނބަލުން މަގާމުތަކުގަ އެތިބެނީ ﷲއައްޓަކާ... އެމަގާމުތަކުގަ ތިބޭނެ އެހެންބަޔަކު ނެތިގެން ސަ ރުކާ ރުއުޅޭތީ...

  135
  2
  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް،ރ.ވާދޫ

   ވަރަށް ތާހިރު އެއްޗެއް ތުރުކުރެއްވިފަ ތިހިރީ! މުޑުދާރު ވައްތަރެއްޖަހާ ގަމީހެކޯ! ބަޔަކު އަގުބޮޑުކޮށްލީމަ އެއޮތީ ރީތި އެއްޗަކަށްވެފަ! މޮޔަވެދާނެ! ހިލޭދިނަސް ތި ނުވެސްލާނަން! ބޭނުމެއްވެސްނޫން!

   106
   1
 8. ދަތްދޫނި

  މުލިން ފްލޯކު ވާހަކައެއް. މަމެންގެ ފިހާރައިގައި ހަމަ ތި ޑިޒައިން ތިފޮތި ހަމަ ތި ބްރޭންޑް ގެ ޓޮޕް މި ވިއްކަނީ /-320 ރުފިޔާ އަށް. ދެން ތީކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އަދުރޭމެން ނިހާނު މެން އަތުގައި އަލާފައިވާ ގަޑީގެ އަގު /-45،000 ޑޮލަރ އޭ މީހުން ބުނާ އަޑު އަހަނމު.

  33
  53
  • މާހިރާ

   އަހަރެން އެންމެ ޢަޖާއިބުވަނީ މުސްލިމުންނަށް އެފަދަ ފޮއްޗަކުން ހެދުންލުން ހުއްދަނުވާ ފޮއްޗާއި ހެދުން، ރާއްޖެއަް އެތެރެކުރާތީ.

   26
 9. ީިިގުދު

  އައްޗީޑި ހާދަ ހުތުރު ގަމީހެކޭ 10ރުފިޔާއަށް ދިނަސް މަށެއް ތިގަމީހެއް ނުގަންނާނަށް ވީވަނީ ނަށާމާގަޑެއްހެން މިސްކިތައް އެރޭނެބާ ތިގަމީސް ލްއިގެން

  106
  1
  • ޝާހް،ރ.ވާދޫ

   ނަމާދަށް ގޮސް އައިސް އަނެއް ނަމާދާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ގަޑީގަވެސް ތި ގަމީސް ނުލެވޭނީބާ؟ 24 ގަޑިއިރު މިސްކިތުގަ އުޅެންބާ އަނގަވާފައޮތީ؟

   3
   21
 10. މިސޮރު

  ތިގަމީސް ރީތި؟ ކޮންދިމާލަކުން ބެލީމަ؟މަބޭނުމެއްނޫން ތިއާ ލާރިއާ ދިނަސް.

  79
  1
 11. ފަތަފޮޅި

  ތިޔަ ގަމީސް ލައިގެން ސުވަރުގެ ދެވޭނަމަ ރަނގަޅު ލާން.ތީ ފައްޅިއަށް ދާން ރަނގަޅު ގަމީހެއް.

  106
 12. ބެއްޔާ

  އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދާ އޮހޮރުވައިގެން ލާރި ހޯދާ މީހުން ނުގަންނާނެ ތިކަހަލަ ގަމީހެއް. އަދި އީމާންތެރިންވެސް ނުގަންނާނެ ނުވެސްލާނެ ތިކަހަލަ ގަމީހެއް. އަނެއްކާ މަހުލޫފަކަށް ހެޔޮވަރެއްވެސްނޫން. އެހެރީ މަތީބައި ފުއްޕާފަ.

  73
  1
 13. މުބީނު މާރނީ

  ތިޔަ ފަދަ ގަމީސް ލަނީ ބްލޫ ޖީންސް އާއި އެކު. މަހްލޫފަށް އެވަރުވެސް ނޭންގޭ. ފަހު ޒަމާނަށް އައިސް ކާޅު މަރުވަޅިއަށް އަރާނެޔޭ ބުނޭ. މައްސަލަ އެއްނޫން.

  57
  1
 14. ވަގު

  ވަގު ކަލޭގެ ޖަހާ ވައްތަރު ބަލާބަލަ، ވަގު ލާރި ބަނޑު އަޅާއިގެން

  51
  2
 15. އަލި ރަސްގެފާނު

  އެކިމީހުނަށް ވާނީ އެކިރީތި، އެއްވެސް ޖޭވުމެއްނެތި މިބުނަނީ އަހަރެންނަށް މަންޒަރު ހުންނަ ގަމީސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމަކު ނުދޭ، ޕްލޭން ގަމީސް ހަމަ ސަޅީ..

  65
 16. Anonymous

  ހިލޭ ދިނަސް ނަމަ ނުލާނަން އޭކީއްވެ. ސޫރަކުރަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ލައިގެން ނަމާދު ޞައްޙަ ނުވާނެތީ. މިސްކިތައް ނޭރޭކަހަލަ އެއްޗެއްހި މުސްލިމުން ކީކުރަން ލަނީ.

  71
 17. މަރި

  މަހޭ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ. ބޭކާރު ހަރަފު ނުކުރޭ ތީހަމަ އަލިފާން. ލިބުނަސް ތިޔާގޮތަށް ބޭކާރު ހަރަދުނުކުރޭ. މާދަމާއަށްވިސްނާ

  24
  1
 18. ގުއިނުދެކޭ ކާޅު

  ކޮބާ ހީ ވޭ ކަ މެއްހެން , އިއްޔެ ވޭވް ސާކަލެއް މާލޭގެ މަަތީގައި ދުއްވި އާދައިގެ އާއިލާއަކަށަ ނިސްބަތް ވާ ސޮ ރަކު ކުއްލިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ބިލިއަ ރ ނަ ރުން ނަށް ގޮންޖަހާލީމާ އަޖައިބުވެ އަންތަ ރީސް ވެއްޖެ? މި އޮތް މީނާގެ ބޮޑާކަމާއި , ކިބު ރު ވެ ރިކަމެއް ދޯއެވެ.

  26
 19. މުފައްކިރު

  ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ ނިހާނު އަގު ބޮޑު ގަޑިއެއް އެޅީމަތޯ މައްސަލަ އަކަށްވީ

  23
 20. ކެޔޮޅު

  މިއީ އޯގާތެރިސަރުކާރޯ މިނިސްޓަރުންނާ މަތިފަޑީތިބިމީހުން ލާރިމަތީއުދުހެނީ ރައްޔިތުން ހަނާވަނީ!!

  23
 21. ނަރެލް

  ގައުމުހިތަކަށްލިބިގެންއުޅުން ބަޔަކު އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާއަށް ބީއެމްޑަބުލިޔު ކާރުވެސްދީފައެބަހުރި ރޮލެކްސް ގަޑިތަކާ އެނޫންވެސް ކިތަންމެއެއްޗެއް ކޮންމެމީހަކު ޖީބުގަ އެންމެފަހުގެ އައިފޯނުވެސް އޮވޭ އެހެންވީމަ ތީއަދި ހައިރާންވާވަރުކަމެއްނޫން

  4
  12
 22. ނަހޫ

  ލާރި ކިތަންމެވަރަކަށް ލިބުނަސް ތިހާ އަގުބޮޑު ގަމީހެއް ނުލާނަން. ލިބޭ ލާރި ހޭދަ ކުރަން ވާނީ ހެޔޮގޮތުގައި. ދަތިކޮށް އުޅޭ އެތައް ބަޔަކުވޭ. ޒަރޫރީ ބޭނުން ނުފުއްދޭ މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދީގެން އެ ލާރިން ކުރާނެ ފައިދާ މާ ބޮޑު

  24
 23. ޙުސެން

  ޜައްޔިތުންގެ ލާ ރިން ހަހަރަދު ކު ރަންޏާ ތިޔައްވު ރެ ވެސް އަގު ބޮޑު ހެދުން ލެވިދާނެ

  14
 24. ާއަހްމަދު

  އަހަރެން ދަރިފުޅުގެ 1 މަހުގެ މުސާރަ ގެ އަދަދު ތި ކިޔަނީ
  މުސާރައިގެ ފަރަގު
  ކިޔަވައިގެން ތިބި ޒުވާން ކުދިން ދަހިކުރުވަން ނޫޅޭ

  14
 25. ކޯރުވާ

  އާނ މިސޮރު ނޫނީ އަގުބޮޑު ގަހަނާއާ އަގުބޮޑު އަންނައުނު ލިބޭ މީހަކުނެތް ވީމާ ރައްޔިތުންދެރަކުރަން އިސްތިހާރު ޖަހަނީ

  13
 26. ދިވެއްސެއް

  ވަގުތު އެމްވީގެ ރާގު މަޑުން މަޑުން ބަދަލުވެނީއެވެ. އެމްޑީޕީ ކުދިންކޮޅެއް ވަނީ ތޯއްޗެ.

  11
  3
 27. އެމްޖީބީއެސް

  މިހާރުމު އިނގެނީ ޕީޕީއާރސީ ފައިސާ ހަމަ ރަނގަޅައް ލިބުނުކަން ބޭބެއްޔާ ކޮއްކޮއްޔާ ފިހާރައިގެ މުދާގަންނަން ޓުރާންސް ޕޯޓްކުރީ އެކައުންޓައް ކަން ވެދުމާއީ ސަލާމް

  12
  1
 28. މާހިރާ

  ތިޔަ ގަމީހުގެ އެއްވެސް އަގެއްނެތް. އެގަމީސް ލައިގެން ނަމާދުކުރުންވެސް ހުއްދަނުވާނެވިއްޔަ.

  13
 29. އަޙްމަދު

  މުއްސަނދި ކަމުގައި އަބަދަކު ނުއުޅޭވެނޭ! މިހާ އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ލައިގެން މަޖާކުރަން އުޅެވިދާނެ! ތިކަންތަށް ގެނދިއުމުގެ ބާރު ވަނީ ވަކީ ފަރާތެއްގެ އަތްމަތީ!!!

  12
 30. އެސޮރު

  މިސަރުކާރު ބަޖެޓު ހަދާފަ އޮތީ ތިޔަހަރަދުތައް ފޫބެއްދޭގޮތައް.

 31. މޫސާފަތުހީ

  ވެދާނެ އެއްނު ޗައިނާ އެއްޗެއް ކަމަށް..

 32. ސޭޓް

  ކިތަންމެ އަގުބޮޑަކަސް އެގަމީހުގެ އެހެރަ ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ހަޑި، ހިލޭދިނަސް މަނުލާނަން ހުވާ

  13
 33. ބެއްޔާ

  އަދާއިގެ ސިވިލް ސާރވަންޓެއްގެ 4 މަހުގެ މުސާރަ. މިހާވަރަށް މީހުން ކޮމެންޓްކުރާއިރު މަހޭއަށް ނުފެންނާނެބާ.

  11
 34. ލިިތިލިލް

  މަހްލޫފް ޕްލީޒް ގިވް މީ ސަމް މަނީ، އައި އެމް ވެރީ ޕުއާ 🙁 🙁

  9
  1
 35. ޤާސިމްބެ

  ޔޫތް މިނސްޓަރެވެ. މިޤައުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިވާވަރުގެ މުސާރަކޮޅެއް ނުދެވި އުޅޭއިރު މަނިކުފާނު 13000ރ ގަމީސްކޮޅު ތުރުކުރައްވައިގެން އުޅުއްވާކަށް ލަދުފުޅެއް ނުގަނޭދޯއެވެ. ލިބޭ 6000 ރ އިން ދެކޮޅު ނިޖެހި ބިލްތައް ނުދެއްކި ދަރިންނަށް ޒަރޫރީ އެއްޗެހި ނުހޯދި ތިބީ ކިތައް މުވައްޒަފުންތީ ޔޫތުން ދިރާސާކޮށްބަލާށެވެ. މުސާރައް ރަގަޅުކޮށްދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވި ސަރުކާރުން އަދިވެސް އެކަމެއް ނުކުރެއެވެ. ހައްތާވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރާ ވާހަކައެވެ. ރ. ޔާމީން މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑުކޮށްލީ ޕޮކެޓްމަނީއެއްވަރުގެ ކުޑަ އެލަވަންސެކެވެ. ތަކެއްޗާައި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި އުޅޭއިރު އެންމެ 5000 ، 6000ރ އިން މިޒަމާނުގައި އަނބިދަރިން ގޮވައިގެން ގެދޮރު އަޅައިގެން އުޅޭނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ.

  11
 36. މުހައްމަދު އަހްމަދު

  އާދައިގެ ރައްޔިތެއްގެ މަހު މުސާރަ 4000 ރުފިޔާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ދަށް ސިޔާސީ މީހެއްގެ މުސާރަވެސް 20000 ރުފިޔާގަ.. މަހްލޫފު މެންނަށް ލައްކައިން ލައްކައިން... އެއީ ހައްގު މިންވަރު

 37. ނަން

  ނަމާދުކުރަން ނުލެވޭ ގަމީސް ލައިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވޭތަ؟

 38. ރިޒޫު

  ހެދުން އަޅައިގެން ތިބުމަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ހެދުން ނާޅާ ހުއްޓަސް،
  ރައްޔިތުމީހާ އަށް ހަމައަށް މުސާރަވެސް ނުލިބޭނެ 12،000 މި ބޭބޭފުޅުން މިއުޅުއްވަނީ ފެންވަރުގަ

  2
  1
 39. ދޮންފާތުމަ

  ވަޓް އެވަރ. ލޮލް

 40. ހަންބެ

  މިސްކިތަށް ނާރާ މީހުންނަށް ތިގަމީސް ރަގަޅުވާނެ، މަށަކަށް ކަމަކުނުދޭ.

 41. ރަޝީދު

  މުސްލިމުން ނަމާދު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެތިލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫން މުސްލިމުންނެއް އެކަހަލައެއްޗިއްސެއް ނުލާނެ

 42. އަފްސަލް

  ތި ގަމީސް އެއް ފަޅިން ބަލާއިރު ވަރ ސަޅި... ކުރިމަތިން ބަލާ އިރު އެއް ގޮތަކައް ވެސް ރީޗެއް ނޫން.. އަހަރެން ލާ 500ރފ ދޭގަމީސް ވެސް ތިއައް ވުރެ ރީތި...
  ބުނަން މިއުޅެނީ ކައްވަޅައް ދެވޭނެތަ ތިގަމީސް ލާގެން... ވެރިކަން ބަދަލު ވާއިރައް އައްމަތި ތަނަވަސް ވީދޯ.. ދެން ބުނާނެ ރައްޓެސަކު ދިން ހަދިޔާ އެކޭ.. ވެރިން ނޭ ކިޔާފަ މިއުޅެނީ ހުސް މުނާފިގުން

 43. އަލީ އަކުބަރު

  އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް 4000 ރުފިޔާ ނުޖެހޭ އިރު، ސަރުކާރުގެ އެންމެ ދަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ވެސް 20000 ވިހި ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަކީ، އެއީ ހައްޤު މިންވަރު.. އަދި ތިޔަ މަހްލޫފު މެންނަށް ލައްކައިން ފައިސާ ދޭ..