ދެކުނުގެ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ވަޅިތަކަކާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ތަން ބަލާ ފާސްކުރިއިރު، 4 ވަޅިއާއި ދަނބު ކުލައިގެ ހޮޅިބުރިއެއް ފެނިފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ހޮޅި

  މީގަ ދަނބުކުލައިގެ ހޮޅިބުރިއެއް އޮތުމުގެ ބޭނުންކޮބާ

  14
  • ދފގފހ

   ވަޅިން ނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގަ ހޮޅިބުރިން ޖެހިޖެހީނުން ދަނބުކުލަ އަރުވާލުން

   18
  • އ. ޖ. އ

   އެއީ އާދައިގެ އެއްޗެއް ނޫންކަން އަންގާލީ

 2. ހުސޭނުބޭ

  ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭނީ އެކުދިންގެ ކުޅޭތަކެތި! ދެން އެކުދިންގެ ކުޅޭތަކެއްޗާއެކުތަ ތި ހައްޔަރުކުރަނީ! ދެރަ ކަމެއް!

  1
  1
 3. ފބ

  ތިޔާ ވައްތަރުގެ ދަނބު ހޮޅިބުރި ހުރޭ އެފްބީ ޕޭޖުތަކުގަ ވިއްކަން ޖަހާފަވެސް

 4. Anonymous

  ތީ ކިހާދެރަކަމެްތަ.