ހުޅުމާލެ އަށް ފޭބުމަށް ބޭނުން ކުރާ މަގުގައި ސައިކަލަކާއި ފިއުލް ބައުޒަރެއް ޖެހި، އަންހެނަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން އަންހެން މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހާ އަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓުގައި ފިއުލް ބައުޒަރު ދުއްވަން އިން މީހާ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައި ވަނީ އެކްސިޑެންޓުވި އަންހެންމީހާގެ ފްރެކްޗާތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެ އަންހެން މީހާ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށްވެސް އެހޮސްޕިޓަކުން މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ވީ ލައިސަންސެއް އޮތް ބައެއް ކަމެއްވެސް ނުވަތަ ނޫންކަމެއްވެސް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މި މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށްވެއެެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ދޮންއަހައްމަދު

  ތެޔޮބައުޒަރުގަ އިން ޑްރައިވަރު އަށް ޖެހުނީ. ކުޑަ ސައިކަލަކުން ޖެހި އެއޮށް ބޮޑު ބައުޒަރުގަ އިން މީހަކަށް ވާނީ އެވަރުދޯ.. ހެހެ

  11
 2. ސަމާހާ

  ފުލުހުންނަކީ ބޮޓުން ތަކެއް. ފިއުލް ބައުޒަރު ދުއްވަން އިންނަ މީހާޔައް އަނިޔާވޭތަ؟ ގޭގަ ހަބަރު ކިޔާން ތިބޭ މީހުންނަކައް ވެސް އަނިޔާއެއް ނުވޭ.

  20
  1
 3. ބްރޯ

  އަންހެނުން ސައިކަލް ދުއްވަނީ މަގުގެ މެދުން ވާތްފަރާތު ކައިރިން ދުއްވަން އެމީހުން ނުދަނެ

  23
  3
  • އެހެންތަ

   ޢެހެންވީމަތަ ގިނަ އެކްސިޑަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ފިރިހެނުން ގިނައީ؟

   10
   11
   • ޢެކްސް

    ޢެކްސިޑެންޓު ވަޏީ ވަކިފަޅިއަކުން ދުއްވީމަޢޭ ނުބުނޭ ދޮ؟ ބުނީ އަންހެނުން ނުދަންނަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ

    6
    3
  • ށަވިޔަނި

   އަންހެންވެރިން ވ އުނދަގޫކޮށް ދުއްވަނީ ނުފަރިތަކަމުން. ބޮނޑިބޯވަރުވެސް މަދެއްނޫން. ބޮޑެތި އެކްސިޑެންޓް ނުވާތީ ހަބަރަށްނާރަނީ

   4
   3
 4. އައްބެ

  ތިއީ ފިއުލް ބައުޒަރެއް ވިއްޔާ، ތި ބައުޒަރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ނިޝާންތައް ކޮބާ؟

  1
  1
 5. އައް

  ތިއީ ފިއުލް ބައުޒަރެއް ވިއްޔާ، ތި ބައުޒަރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ނިޝާންތައް ކޮބާ؟

  1
  2
 6. އެމަންޖެ

  ސައިކަލަށާ ފިއުލް ބާޒައް އެކިވަރުގެ އަނިޔާލިބުނޭ ލިޔުންނަމަ.