‌ގަލޮޅު ގެެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ގ.ޕުޔާ ސައިޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ އިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ.
-ތަފްސީލް އަންނަނީ-