ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓްވިޓާގައި ގެންގުޅުއްވާ ފޭކް އައިޑީ "އެލެކްސް އަހްމަދު" އިން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެލެކްސް އައިޑީން އިޔާޒަށް "ހަމަލާއެއް" އަމާޒުވީ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާއި ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް އިޔާޒް ރައްދު ދެއްވުމުންނެވެ.

ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވާ އިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވީ ދީނީ ނަސޭހަތް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނާއި އެނޫން ބޭފުޅުން ވަކިކުރައްވަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށްވުރެ ނަޝީދުގެ ލާދީނީކަން ބޮޑު ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ މަޑުން ހުންނެވުމާށާއި ފަތައް ވެސް ލުއި ވާނީ އެގޮތް ކަމަށް އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޔާޒްގެ އެވާހަކަތަކަށް އެލެކްސް އައިޑީ އިން ރައްދު ދެމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިޔާޒަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ކަމަށް ހަކީމުން ބުނަނީ "އިންތިހާއަށް ވަހުޝީވެފައި، ކާފަރުވެފައި، ޖިންސީ ގުޅުމަށް ދެވިއަރާފައި ވުން" ކަމަށެވެ.

"ތިޔަ ކަމާއި ނަމަ، ޕާޓްނަރގެ ރުހުން އޮވެފައި އުމުރު އޯކޭ ނަމަ ދީނޭ ނުކިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޯކޭ." އިތުރަށް އެލެކްސްގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ނަޝީދުގެ ބޭބެ ޑރ.އަހްމަދު ނާޝިދު އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އެލެކްސްގެ އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "އަހަރެމެންގޭ ޑޮކް ވެސް ތިޔަކަމާއި ތިޔަގޮތައް ނޫޅޭ. ދީނެކޭ ނުކިޔާ. އޭނަ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން މަޑުމަޑުން ހުރެ ކުރަނީ. އަޅެ އިޔާޒް ވެސް ޝޭޑީ ކޯނާއަށް ބަދަލުވޭ."

އެލެކްސްގެ ޓްވީޓްގައި ނާޝިދުއާއި ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ވެސް ޓެގް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ނަޝީދު މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ފޯރަމްތަކުގައި އިޔާޒަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އިޔާޒް ނަޝީދަށް އިތުރަށް ދެއްވަން ޖެހޭ ދީނީ ނަސޭހަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. ެިތޟުތް

  މިހާރު ހުނާނީ ރާކަނިމަސް ން ބޮވިފަ ދެން ދުވެ ތިމާވރުގެ މޮޅު މީހަކުނެތިގެން ދީނަށް ފުރަެްސާރަކުރާ ބައިގަނޑު ފަހަތުން ވަރަށް ވެދުން

  69
  3
 2. ގުރާތުންފުހި

  ހަކީމުން ބުނަނީ ތިޔަމީހާއައް ޖެހިފައި ތިހިރީ ފައިސާ ޔާ ޙިޔާނާތާއި މަކަރާ ހީލަތާ ހާއްސަ ކޮއް ވެރިކަމައް ދެވި ހިފާފައި ވާކަން މިހާރުތާއޭ މިއިނގެނީ މަންޑޭލާ އެވިދާޅުވީ ތެދު ހަގީގައްކަން ވެރިކަމަކީ ދެވިހިފާކަމެއް ވެރިކަން ކިޔައިފިއްޔާ ދެވި ހިފާނެކަން މިހާރު އެބަ އިނގޭ އެއީ މަސްވެރިކަން ދަޑުވެރިކަން

  69
  2
 3. މަކަރުވެރި ޖާހިލު

  ކެނެރީގޭ ރަތްލާޖެހި ލާދީނީ ނަޝީދު .. ލަދު ހަޔާތެއް ނުހުންނާނެ.

  85
  2
  • ވަބާ

   ވަގުތުން ހަދައިގެން އުޅޭ ފޭކު އައިޑީއެއް.. ނަޝީދުގެ ފޜކު ސިއްރު އައިޑީއެއްނަމަ ޑރ ނާޝިދު ޓެގުކޮށްފަ އަހަރެމެންގޭ ޑޮކްއޭ ބުނާނެތަ؟؟ ބުއްދިއެއް ހުރިއްޔާ ވިސްނެންވާނެ ދޯ؟؟ މިއައިޑީއާ އޭގެ ޓުވީޓުތައް ޕުރަމޯޓްކުރަނީވެސް ވަގުތުން.. މިބުނީ ޏަޝީދަކީ ރަނގަޅު މީހެކޭ ނޫން.. އެވެސް ބޮޑު ވަބާއެއް

   6
   14
 4. މޫސާ

  ދޮންކުދިން އުޅޭހެން އުޅެންވާނީ
  ވަހުށީ އަންނީ

  72
  1
 5. ސަޓޯ

  އަންނި ވަގު އައިޑީވެސް ގެންގުޅޭތަ.. އައްޗީ ހާދަ ފެންވަރުދައް މީހެކޭދޯ އަންނިއަކީ

  81
  1
 6. އަޙްމަދް

  ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވާ އިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވީ ދީނީ ނަސޭހަތް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނާއި އެނޫން ބޭފުޅުން ވަކިކުރައްވަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށްވުރެ ނަޝީދުގެ ލާދީނީކަން ބޮޑު ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ މަޑުން ހުންނެވުމާށާއި ފަތައް ވެސް ލުއި ވާނީ އެގޮތް ކަމަށް އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.
  **************************
  ދީން ކިޔަވައި ގެން އައިސް ތިބޭ މީހުން ސިޔާސީ މީހުންނަށް ޕޮޑިއަމްތަކުގަޔާއި ނޫސް މަޖައްލާ ތަކުގައި މެންބަރު ތަކުމަތީ ރައްދު ދިނުމަކީ އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މި ކުޑަކުޑަ މުސްލިމު މުޖްތަމަޢާ އަށް އެކަމުގެ ނޭދޭވެ އަސަރު އިންތިހާ އަށް ކުރާނެކަމެކެވެ.
  އަދި އެ ސީޔާސީ މީހުންގެ ހިޔްތަކުގައި ދިނުގެމަމައްޗަށް އޮއްނަ ލޯބި ކުޑަވެ ފޫހިވެ ދީނަށް ނަފްރަތު ކުރުން އިތުރުވުން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ.
  މިއީ ނުހަނު ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.
  ޢެހެންވީމާ އިޔާޒު ވިއަސް އަދި ލަޠީފު ވިއަސް އަދި ކޮއްމެ މީހަކުނަވަމެސް އެމީހެއްގެ ފަތް ހެޔޮ ޢަމްލު ތަކުން ބަރުކުރަން ބޭނުންމަ އެއްމެ ފުރަތަމަ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އިސްލާޙުކުރަން ޖެހެއެވެ.
  Holy Quran 66:6
  ------------------
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

  O you who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire (Hell) whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe, who disobey not, (from executing) the Commands they receive from Allah, but do that which they are commanded.
  އެހެން މީހުން ނަށް ރިވެތި ނަމޫނާ ދައްކަން ޖެހެއެވެ.
  ﷲގެ ނަބިއްޔުއްނާއި ރަސޫލުން ދެއްކެވި ރިވެތި ނަމޫނާގައި ހިފަން ގެހެއެވެ.
  الله سبحانه وتعالى وحي ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
  Holy Quran 33:21
  ------------------
  لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

  Indeed in the Messenger of Allah (Muhammad SAW) you have a good example to follow for him who hopes in (the Meeting with) Allah and the Last Day and remembers Allah much.
  އެހެން ވީމާ ވެރީންނަށް ނަސޭހަޔް ދިނުން އޮތީ އެ ވެރިންގެ ގާތުގައި ސިއްރިޔާތުގައެވެ.
  އެ ވެރިން ޤަބޫލު ކޮއްފިނަމަ الحمدالله އެއީ ބޮޑު ވެގެން ހެޔޮކަމަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ.
  ނަސޭހަތް ޤަބޫލު ނުކުރިނަވަވެސް އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އެމީހަކު އަދާކޮށް ފިއެވެ.
  އެނިމުނީ އެވެ.

  8
  37
  • ޙަމަހަމަ

   ޢަހުމަދުގެ ތިޔަ އެސްއެސް ޖަމާއަތަކަށް އަދި ވެސް ނު ވިސްނޭތަ ؟ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތި މޑޕ ގެ ރުހުން ހޯދަން އުޅެގެން ވެސް އެމީހުން ކަލޭމެން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ. ޢަދި ތި ކުރާ ކަންކަމުން ދީނަކަށް ނަސްރެއް ވެސް ނުލިބޭނެ. ޙަމަ ބައިބައި ވާނީ. 72 ގެ ތެރެއިން ހިމެނުމުގެ ކުރިން އިސްލާހު ވޭ.

   23
   4
 7. ވޫސް

  ނަޝީދުއާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ އަޅެ ހުރި ތަފާތެއް ބުނެބަލް. އަހަންނަށް ޓްރަމްޕްވެސް މާ ރަނގަޅު އެެލެކްސް ކޮހަށްވުރެ

  64
  1
 8. Anonymous

  ހުރި ލަދުޙަޔާތް ކުޑަކަމުގެ ބޮޑުކަމާއެ ވެ
  ނަޝީދު ކައޭ ދީނީ ޢިލްމް ވެރިންނަށް ކުޑަނަމަ ވެސް
  އިޙްތިރާމެއް ކޮށްބަލަ

  60
  2
 9. ޣަނީ

  އިސްލާމީ އިލްމުވެރިންމީ އިސްލާމީ ގައުމުތައް ކުރިނާރައިގެން އުޅޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ

  8
  56
 10. އފާއިޒު

  މާނައަކީ ސިޔާސީ މީހަކު ކޮންމެ ހަޑިއެއް ހޭވިޔަސް އަދި އޭނާ އެންމެން ހެއްލުންތެރިކުރުވިޔަސް އެކަމާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ޗުއްޕުވެސް ނުބުނާށޭތަ؟

  32
  1
 11. ާަާމަ

  ނަޝީދު ބުނެދީބަލަ ވަހުޝީ އޭ ތިޔަބުނާ ބަހުގެ މާނަ. އަރަބި އެނގޭތަ؟ މީހަކާ ދިމާލަށް އެއްޗެހިގޮވަންވާނީ އެގޮވޭއެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން އެހެންނު. މަށާދިމާލަށް ވެސް މީހަކު ގޮވި ވަހުޝީއޭ. އަދިވެސް މަށަކަށް ނޭނގެ އެހެން އެގޮވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް. ހަމަގައިމުވެސް ﷲ ހަރާމް ކުރެއްވި ބޮޑު ފާފައަކަށް ދުވަހަކުވެސް މިވީހާތަނކަށް އަރައިގެންފައެއް ނޯންނާނެ... ﷲ މިކަމަށް ހެކިވެ ވޮޑިގެންވާނެ... އެހެންވެ އެއްވެސް މީހަކާދިމާލަށް ވަހުޝީ އޭ ކިޔާނަމަ މަށަށް ވަރަށް އަސަރުކުރޭ.

  25
  1
 12. މާރިޔަތު

  ނަޝީދަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން 444ރ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި މީހެއް.
  އެފައިސާ އަނބުރައި ދެއްކުމަށްފަހު އަމާނާތްތެރިޔަކާއި ތިމަގާމް ހަ ވާލުކުރުން ރަނގަޚުވާނެ

  32
 13. ބީތާ

  ޙަކީމު ތަގްލާ(ޝައިފު ރަސްގެފާނުގެ ޙަކީމް) ބުނަނީ ކެނަރީ ނަޝީދަށް ޖެހިފަ ހުރި ބައްޔަކީ ގަންޖާ އާއި ސީލާ ސޫރާޒާއި ތެލަށް ދެވިއަރާ މޮޔަވެފައި ވުމާއި، ރިސްވަތާއި، ކިރިސްތީނު ދީނުގެ ޕޯޕުންގެ އަވައިގައިޖެހި މެކި ބޮލަށް ތެޔޮއެރުމެވެ. މިކަން ކަލޯ މިރާއްޖެއިން ފެއްސި ހުރެ ކުރިޔަސް އަހަރެެމެންނަށް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ކަލެެއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުރި ބަލާވެރިކަމެކެވެ.

  17
 14. ބޮލި މުލައް

  އިޔާޒާ އިލިޔާސާ ތެޅެމަރުވެގެން ގެނަ ވެރިކަން.
  ހުވާމިބުނީ ސަހަލު އެކަކުނެތް

  15
 15. ފަޒޫ

  އެއްވެސް ތަނެއްގެ އިސްމަޤާމެއްދޭ ފެންވަރުގެ މީހެއްނޫން ނަސީދަކީ އެއައްވުރެ މާގޮތެއްފޮތެއްނެއް މީހެއް އެއީ

  21
 16. ގޮޅާ

  ވަހުސީ މީހުނާ ވަހުސީނޫން މީހުން ފިސާރި ސާފުކޮން އެގެން އެބައޮތް ދީދީ ޢާއިދެއްކުނު ވާހަކަ އަޑުއަހާލުމުން އެގޭ ލީކުކުރި ފޯނުކޯލުން ވަނާތަށް އޮބިނޯވެގެން އުޅޭ........

  10
 17. މިގޭ

  އިޔާޒު މިހާރު ހުންނާނީ ރާކަނިމަސްކެވިފައި އަދިވެސް ހަމަ އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި. އަދި ކަންނެލި އޮޑިވެސް. އެގޮތަށްށޯ

  10
 18. ދުޢާ

  ޔާ ﷲ މި ނުބާ ފާސިޤު މީހާއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް މިންވަރު ކުރައްވާ މީނަގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި.

 19. އެމަންޖެ

  ނަޝީދައް ވެގެން މިގައުމު ހަފާ ކާނެ...ލާދީނީ ހުރިހާކަމެއް އާމުކުރާނެ.