މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން، އަދިވެސް ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން ދާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

މިޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންނެވި ގޮތަށް، އަދިވެސް އެމަނިކުފާނު އޮންނެވީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުރައީސް ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފައި ވަނީ ހިތުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންގޮސްފައި ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ފަސް މިލިއަން ޑޮަލަރުން ޖޫޫރިމާނާ ކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތު ވުމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. މަހަށްދޭދޭބަލަ

  ތަމެންގެ ވެރިކަން ނާކާމިޔާބު ވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ އެއީ ތަމެން މަމެން ޕިންކީންގެ އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސަށް ނުހައްގުން ދޭ އަނިޔާ ތަކޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދާންވީ އެއް ނޫންތޭ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  18
  1
 2. Anonymous

  މާތްރަސްކަލާނގެ އެނަނިކުފާނަށ ށް އަވަސް ޝިފާ މިންވަރުކުރައްވާ ށި އާމީން.

  48
 3. އެމްޑީޕީ ބުރޯ

  ތިވީއަދި އެންމެ 3ދުވަސް ދެއްތޮ! ވަރިހަމަ 3އަހަރު އޭނަ ހޮސްޕިޓަލުގައޮތަސް އެހެންޏާފަހެ ހުޅުމާލޭގަ އަޅާ ފުލެޓުތައްވެސް އޭނައުޅުނީ ރާއްޖެތެރޭ ރޮނޑާލިފައްޗައްދީ ހުސްކޮށްލަން! އަހަރުމެން މާލޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މަގުމަތި ކޮ ށްފަ! މިހާރުހުންނާނީ ރަނގަޅަ ށް ރާކަނިމަސް ކެވިފަ! މިސަރުކާރުން ހުރިހާފުލެޓެއް ރާއްޖެތެރޭ މީހުންއަތުން އަތުލާފަ މާލޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔަތުންނަ ށް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ އަހަރުމެންގެ ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވާފަ! ދެން ޕަކާސްޕަސް😂😂

  4
  49
 4. ކުޑަކުއްޖާ

  ބުއްދީގެހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެންމެކުޑަކުއްޖާއައްވެސް އެނގޭނެފަދައިން ތިޔަކިޔާލޯންޑުރީއެއްގެކުއް ސާބިތެއްނުވޭ އެހެންނޫން ތިކުއްތިވަނީ ސާބިތު ކުރުވާފަ

  31
  1
 5. ޔޫކޭން

  މަމެން ޕިންކީންގެ ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް ރައީސަށް ހިތްވަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އައި އޭމް އިން ޔުުއަރ ހާރޓް ޔޫ ކޭން ބީ އަވަރ ހީރޯ ޔޫ ކޭން ކިސްއަވޭ ދަ ޕެއިން ފްރޮމް އަވަރ ހާރޓް ޔޫ ކޭން ބީ އަވަރ ހީރޯ ޔޫ ކޭން ބީ އަވަރ ހީރޯ...

  13
  1
 6. ރަސީދު

  ނަމަ ނަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ވެއްޖެޔާ މި ތިބީ ވަރައްރަނގަޅައް ބަލަ ބަލާ

  24
  1
 7. އަލްޖިބްރާ

  ދެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނަވައިގެން ތާސްކުޅުއްވަން ފައްޓަވަންވީނު ؟ އަދުރޭ އަންނާނެ ތާސްބައި ހިފައިގެން !

  8
  39
 8. Anonymous

  އަލްޖިބޫއަށް ތާސްކުޅެމުންވެސް ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރީމަ ފަސޭހައެއްނޫން ތޯ؟ ބުރިޖު ގައި ދުއްވާލެވޭ އިރު އެއްބުރިޖް އެޅި މީހަކަށޭ އަނެއް ބުރިޖު ވެސް އެޅޭނީ ހިތަކަށް ނާރާ ތޯ

 9. ކިނބޫ

  ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރޭ

  10
  1
 10. ޕިންކީ

  ރައީސް ޔާމީން ދަ ބެސްޓް

 11. ޏިހެން

  ބާއްވާ 3 އަހަރު

  2
  8
 12. ފައިސާ

  لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِ نْ شَاءَ اللٰهُ
  Do not worry, it will be a purification (for you) Allah willing

  Abu Hurairah (R.A) reported, The Messenger of Allah (Peace and Blessings of Allaah be upon him) said, "Every Muslim has five rights over another Muslim
  1. To return the greetings
  2. TO VISIT THE SICK
  3. To accompany funeral processions
  4. To accept an invitation
  5. To respond to the sneeze.
  [Bukhari and Muslim]

 13. Anonymous

  ޝަފާކަﷲ..

  11