ތިން އަންހެނުންނާއި ހަ ފިރިހެނުން ތިބި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ދެންމެ ވިދާޅުވީ ނުވަ މީހުންނާއި އެކު ނައިޓް ފިޝިންއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ކޮއްދިއްޕަރު ފަރަށް އަރައިގެން މާލޭ އޭރިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"ނުވަ މީހުންނާއި އެކު ނައިޓް ފިޝިންއަށް ދިޔަ ދޯނި ކޮއްދިއްޕަރު ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ އިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. މި ދޯނީގައި ތިން އަންހެނުންނާއި ހަ ފިރިހެނުން އެބަތިބި." އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)