މާލެއަތޮޅު ރަށެއްގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެގެން އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 34 އަހަރުގެ ބަނގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު 12:32 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ބިދޭސީންވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. މީހެއް

    ފެނުގެ އަޑިއަށް ދުއްވާނުލީތީ ރަނގަޅު

  2. Anonymous

    އަނިޔާ ލިބޭމީހުން ޖަހާ ސްޓޭޓަސް ފެނުނީމަ ބަނޑުގަ ވައިގުޅަ ހެދިގެން ފެން މައްޗަށް އަރާނެ އޮޓޮމެޓިކުން. ބޮޑެތި އޭ380ގެ ޕްލޭން ވެސް ފެން މައްޗަށް އެބަ އަރާ