ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ވިދާޅުވީ ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށެވެ. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރައްވާފައި ނުވާތީ ނަޝީދުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި މުސްލިމުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ހަރުކަށި ހިންދޫ ވަދެ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ، މުސްލިމުންގެ ގެދޮރާއި މުދަލުގައި އަލިފާން ޖަހާ، އެތައް މުސްލިމުންނެއް މަރަމުން ގެންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މުސްލިމުންގެ ރަށްވެހިކަން ގެއްލުވާލަން އިންޑިއާ އިން ފާސްކުރި ޤާނޫނާއި ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން އަޑުއުފުލަމުން ގެންދާ މައްސަލައާއި އަދި ފަހަކަށް އައިސް މުސްލިމުންނަށް އިންޑިއާގައި ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ނަޝީދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ އިންޑިއާގެ ދާހިލީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާއި ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށެވެ. ނަޝީދަކީ އަބަދުވެސް އިންޑިއާ އާއި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

މިއަދު ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފައި ވާއިރު މިއީ އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ފުރައިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ނަޝީދު ވަނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ލޮލާއި ލޯ ސީދާ ކުރަން.
  ލަދުޙަޔާތް ގެ ކަންފުޅެއް ހުރިނަމަވެސް ނުކެރުނީސް. އެހެންނުންވާނީ އިސްލާމްދީން މީނާއަކަށް މާކަމުދާ ކަމުދާ ކަމަކަށް ނުވާތީނު އަބަދުވެސް އެހެންދީންތަކުގެ މީހުންނާއި މާ ގާތްބޮޑުވެގެން މިއުޅެނޫ

  89
 2. އަބްދުﷲ

  ހާޒިރު ކުރީ. ޗައިނާގެ ސަފީރު އާއި ބައްދަލްކުރީމަ.

  48
  1
 3. ގާދިރު

  ތީ.އަހާކަލަގެ ވާހަކައެއް ނޫނެއްނު އެދަނީ މިަގުމަށް ދުއްތުރާ މުސީބާތް ޖެއްސުމަށް ލާރިހޯދަން ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފޭރިގަންނަން ވެގެން ތީ މީހަކު ރަހީނު ކުރުމުގެ ކުއްސާބިތުވެ 12 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފަ ހުރި ގައިދީއެއް ހަމަޔާ އިންސާފު ނެއްތަނެއްގަ މިކަހަލގެ ނުބަި ނުލަފާ ގައްދާރުން ތިބޭނެ ދުނިޔެ ދުއް އެންމެ ނުބާނުލަފާ އިސްލާމްދީނާ އަދާވަތް ތެރިން މިނަޔާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުން ތަކެއް ބާއްވާނެ މިވަރުންވެސް ދިވެހިންނަށް ނުވިސްވޭ ވެލާނަގޭން ވައްކަންކިރި ހަޒާނާއިން ލާރިނނެގި މުލިއާގޭން އެތަށް ބައިވރު ރާ ނެރުނު ކިޔާނެކަމެއްނެއް އަޅެ ދިވެހިން ހަނދާން ނެތީބާއޭ

  166
  1
  • ސާަސް

   ތީވަރަށްބޮޱު ތެދެއް އެދިޔައީ ހަމަ ލާރިހޯދަން

 4. ގަދަ

  ތީ މިހަކު ވަގައްނެގި ގައިދީއެއް ދީށް ފުރައްސާރަކުރި މީހެއް މިގަމަށް މިޖެހޭ ހުރިހާ ބަލާޔާމުސީބާތެއް މިޖެހެނީ މިކަލޭގެ ސަބަބުން ވެރިކަމުގަ ތިބޭއިރުވެސް ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދީފަވެސް ބަލާ ކުސީބަތް އެޖެންޑާ 19 ހަމަ ތަފާތޭ ކޮވިޑް 19 ހަމަތަފަތު މީ އެއްވަރުގެ ދެ މުސީބާތާއި ބަލާ ވެރިކަން

  53
  1
 5. އެމަންޖެ

  ތިޔަ ނަޝީދަކީވެސް މިގައުމުން އިސްލާމްދީން ފޮހެލަން ބޭނުންވާ ސައިތާނެއް، މިހާރު އެކަންކަމުގެ މަސްވަރާކުރަން ގެރި ކައިރިޔައް ތިޔަދިޔައީ.

  108
  1
 6. ހަސީނާ

  ގާންދީޖީގެ މަހާނަގަލުކާރީ މިފަހަރުވެސް ދުއާކުރުން އޮންނާނެތޯ... މިފަހަރު އަނެއްކާ ނިއްކުރީގައި ސިންދޫރަ ޖަހައިގެންހުރެ ފޮޓޯނަގާނީކީނޫން. ޕަންޑިތްޖީކާރިއައް ގޮސް ގެރީގެ ނިއްކުރީގައި ސިންދޫރަ ނުޖަހާތި..

  48
 7. ރާއްޖެތެރެ

  ނަޝީދަކީ ރާއްޖެގެ އަދުއްވެ. ރާއްޖެ މިދަނީ ރަގަޅަކަށްނުން

  64
 8. ކުލަބްތުރީ

  ތިޔަވާނީ ރުފިޔާ ހޯދަން ސަލާންޖަހަން ވޯޓް ހޯދަން ކުދިންކޮޅައް ބަހަން މިގައުމުގެ ހަޒާނާއިން ނުކުރާ ބަހަނާ ދައްކަން ކަމައްވާނީ މޯޑީބޭ ވަރައް ގަޔާވާ ކުއްޖެކޯ ލޮލާލޯ ދިމާވެޔޯ

  42
 9. ދުރުމި

  ތިޔައީ ފާޅުކޮށް ފެންނަށް ހުރި ޝައިޠާނެއްފަދަ މީހެއް.

  27
 10. ޒިރޯ

  ނަޝީދު އިންޑިޔާ އޮންނަނީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއްނޫން. ދިވެހި ރައްޔަތުންގެ ފައިސާއިން މުސާރަނަގާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދުކޮށް އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރަނީ އަދި އޮންނަގުޅުމަކީ އަމިއްލައެދުމުގަ ވަޒީފާގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ދިވެހިރާއްޖެ އިންޑިޔާއަށް އަޅުވެތިކުރުމުގެ ގުޅުން. ރައީސް ސާލިހު އަބުދުﷲ ޝާހިދު މާރިޔާ ގެ މަސައްކަތަކީ އިންޑިޔާއަށް ޖިޒީދީ ޤައުމުއަޅުވެތިކުރުން. ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު މި ޤައުމު މިނިވަން ކުރާނެ ދިވެހިދަރިން އަދި ނުކުމެ ޤައުމު މިނިވަންކުރާނެ. އިސްލާމުން މެރުން އެއީ މިމީހުން އުފާކުރާކަމެއް. ރޮހިންޑާ އޭ ކިޔާގެން ވެސް ހިންގަނީ ބޮޑު ކަރެޕްޝަންގަޑެއް.

  10
 11. ނަވާރަ

  ކޮވިޑު ނަވާރަ އިންޑިޔާއައްހިގައްޖެ

  22
 12. މަމެން

  މީ އިސްލާން ދީންނަށް ފުރަށް ސާރަ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ބައިތު ހިފާމީހެށް....ރީތިގޮތަކަށް ނިމުން އަށް ނާނެ ގޮލަޔެށް....

  14
 13. ލިއުޝާ

  ރާއްޖޭގަ ފެތުރެނީ ކޮވިޑް-19 އައް ވުރެ ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއް އެޖެންޑާ-19 މާ ނުރައްކާތެރި ބިރުވެސް ބޮޑު.

  12
 14. މޫސަ

  އިންޑިއާގައި މުސްލިމުން މެރިއަކަސް ނަޝީދަށް ދެވިދާނެއެއްނު! އޭނައަކީ މުސްލިމއެއް...........

  3
  10
 15. Anonymous

  އޭނަގެ ބަޅާބާއިއޭ. ސެކިއުލަރ މީހުންނަކީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމުން އެއްކިބާވެފައި ތިބި ބައެއް. އެމީހުން ހިތަށް އަރާނެ އެކައްޗެއްވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ އެދައްޖާލު އުޅޭނީ އެހެން.

 16. ލިއުޝާ

  ހޮޅި ލާދީނީ ނަޝީދު އޭނަދާނެ ފޮށާ އަރުވާފަ އޭެނަ ވަރަށްއުފާވާ ކަމެއްއެކުރަނީ އެގައުމުގަ މުސްލިމުން މެރުއް އެކަމުގެ އުފަލުގައި މޯދީއައް ހަދާނީ ފިލައެއް ދޭއްކަންނޭއްގެ އެދިއައީ ބޮޑު ލާދީނީ ގަޑު. ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތެއްނު މިކަލޭގެގައިގާ.

  10
 17. ޙަސަނާ

  ސުބުހަާނަﷲ މީނާ އެބުރި މިގައުމައް އައިއްސަ މިތާގަވެސް މިލަންތައްގަޑެއްފަށާނެ ހަރުކަށިފިކުރޭ ކިއާފަ ސައްހައަގީދާގަ ދީނީކަންކަމައް އުޅެކުދިންނާ އިލްމުވެރިން ނައް ނުހޮރުއްޕާންކުރަންފަށާނެ އެދިޔައީވެސް މޮދީއައްހިތްވަރުދޭން މިހާރުވެސްމީނަގެ އެޖެންޑާގަ އެބައޮތް ގައެރުމުސްލިމުންނައް މިގައުމުގަ ވަޒަންވެރިކަން ލިބޭގޮތައް ގާނޫނު އައްބަދަލުގެނައުން މީނާ ޔާ މީނާގެ ކޮއްކޮ ގެ ބަރުގަދަކަން މިހާރުގެންދަނީ މަޖިލިހުގަ ދައްކަމުން ދިވެހިން ބޯންއުޅުނުބޮނޑި މިއޮތީބޮވިފަ ކައުންސިލްއިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމައްފަހު މީނަގެ ފިކުރު ރަސްމީކޮއްހިންގަންފަށާނެ ހޭއަރާވިސްނާ ދިވެހިރައްޔިތުންނޭ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނޭ ...

 18. މަސީހު

  އެމްޑީޕީއައް ވެރިކަންހޯދަދޭށޭ އިންޑިޔާ ބޭނުންކޮންމެކަމެއް ރާއްޖޭގަކުރެވޭނޭ ބުނީތިޔަކަލޭގެ.

 19. Juhaa

  އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކު އެކަމެއް ނުބަލާނެ.

 20. މުނިމާމަ

  މިކަލޭގެ އިރުއިރުކޮޅާ އިންޑިޔާ އައް ގޮސް ކުރާކަމެއް ދިވެހި ރަތްޔިތުން ވަރައްގާތުން ބަލަން އެބަޖެހޭ، އެއީކިޔާއަޑު އިވޭ އެތަނައް ގޮސް އެތާ އިންޓެލިޖެންސާ އޭ މިކަލޭގެ ލޮލާލޯ ސީދާކުރަނީ، މި އީ ވ ސރއސ މައްސަލައެއް، ދިވެހި ރަތްޔިތުން މިކަމައް ފާރަވެރިވާން އެބަޖެހޭ

 21. ޢަންސާރު

  މުޖާހިދުންގެ އަތުން ނޫނީ ނުދާނެ މައްޗަކަށް....

 22. ސޮނިފުހޭ

  ގެސްޓް ހައުސް އެއްހިފާފަ އާމާލު ކުލޫނީ އެތާ ބަހައްޓައިގެން ބުއްޅަބޭ ދެން އަތްޖަހާ މޯދީ އޭރުން ގެރި ގައި ޗާޔާ ގެނެސް ވެދުން ކުރާނެ

 23. މައްކާރު

  އިސްލްދީނުގެ އަދުއްވުންނަނީ އަންނިގެ އެކުވެރިން

 24. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މިދުވަސްކޮޅު އިންޑިޔާގެ ހިންދޫން ގެ އަނިޔާ ތަކުގައި ގިނަ މުސްލިމުންތަކެއްމަރުވާތީ އެކަމާ އުފަލުން ގެރިމޯދީ އަށް ސުކުރު ދަންނަވަން ކެނެރީ އިބިލީސް އެދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގައި ހަލާކުހުރި

 25. ސައްތާރު

  ކަލޭނޭ އަޅެ މިސޮރު މަންމަޔާ ބައްޕަޔަށް މިސޮރު މިއުޅޭގޮތް ހަމަކަމުދަނީބާ މުޅިމިގައުމުގެ އެންމެން މިސޮރަށް ބަވާއިރުވެސް އެދެމީހުން ހައްޕުކިޔައިގެމް ކެނެރީ ސައްތާރު ދަނޑިބުރިވިއްދަމުން މިސްކިތަށްދޭ މިސޮރު އިސްލާމު ދީނާ ދެކޮޅަށް ޔާ ހަބޭސް...