އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފަށަން މާލޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވެ، އެސަރަހައްދުން ފުރާލައިފިއެވެ.

ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ޖަމާވެ، ޖަލްސާގައި މީހުން އިށީންނަން ޖަހާފައި ހުރި ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވަނީ ފުރާލާފައެވެ. އިށީންނާނެ ޖާގަ ނެތިފައި ވެސް ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ނޫސްވެރިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ފަށަން މިރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ޖަމާވިއިރު މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ފަށަން ޖަމާވީ ދެތިން ސަތޭކައެއްހާ މެންބަރުންނެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންނާއި އެކު އެޕާޓީން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ފަށާއިރު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެންދަވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. އިއްޔެ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ.

އިއްޔެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތައް ލިބެން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކަށް ހިޔާނާތްތެރިވެ އެފައިސާ ލޯންޑާ ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ފުލުހުން މިހާރު ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

82 ކޮމެންޓް

 1. ސައްޕޭ

  ތިޔަ ލާދީނީ އަންނީގެ ބަލާބޮޑުކަމުން އެމްޑީޕީ ފުނޑެނީ، ކީއްކުރާނީ

  270
  8
  • ވާނެގޮތްބަލަންތިބޭ

   އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ބަލަން މަޑުކޮށްލާ.. ފުނޑޭ ބަޔަކު އެނގޭނެ.. ތިޔަ 2 ޖަލްސާގެ ތަފާތަކީ އެމްޑީޕީން ޖެއްސީ މުޅި ރާއްޖޭގަ އެއްފަހަރާ ހުރިހާ އެމްޕީންތައް އެ މީހެއްގެ ދާއިރާއަށް މާލޭ ޓީމާއެކު ގޮސް ހަމަ އެރޭ ޖެއްސީ ވަކި ވަކި ދާއިރާތަކުގަ.. ޕީޕީން ތިޔަ ޖެއްސީ ކުރިމަތިލީ ކެނޑިޑޭޓުންނާ ރަށްރަށުން ޓީމުތައް ގެނެސްގެން.. އޯވަރ ކޮންފިޑެންސްވެފަ ބޮޑާކަން މަތީ ތިއްބާ މިކަންވެސް މަމެން ނިންމާނަން އީޒީކޮށް އިންﷲ..

   9
   44
   • ޙައްގު ބަސް

    މުޅި ރާއްޖެއަށް އެމްޕީސްތައް ފޮނުވައިގެން މުޅި ރާއްޖޭގަ އެއްފަހަރާ ޖެއްސިއޭ ކިޔާ އަނގަފުޅާ ކުރާއިރު ހުރިހާ އެމްޕީސްގެ އަދަދަކީ 87 އެ މީހުންކޮޅު ނައިސްގެންތަ ހުސްގޮނޑި ގިނަވީ ދެން ކޮބާ މާލޭގަ އުޅޭހާ މީހުން
    ޢެމްޕީސް ނެތީމަތަ އެ މީހުންވެސް ނުދިޔައީ

    12
    2
   • ތިވެސް

    ފުރަތަމަ ހަޖަމް ކުރަން ދަސް ކޮށްބަލަ.....

   • މަސްމޫރު

    ބަލަ ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކަލޭމެން ކަމެއް ހާސިލުކުރެވެންދެން ތޯ އެވެ. ކަމެއްވެ ނިމުނީމަ ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމެއް ކަލޭމެނެއް ނުދަނައެވެ.

 2. ޔާމިން

  ސާބަހޭ މިފަހަރުވާނެ ބޮޑުތަނު އް ބަލިކޮށްލަން މޑޕ.

  246
  7
 3. ޢަޒްރާ ޢަލީ

  ސާބަސް ކުދިންނޭ މިފަހަރު ޖެހޭނެ ލާދީނިއްޔަތު ނައްތާލަން

  252
  6
 4. ޢަލީ

  ވާވް ސަޅި

  206
  4
 5. އިބްރާހީމު

  އަލްހަމްދުލިއްލާހި!

  244
  5
 6. ފަރު

  އަދި ކޮބާ ޕީޕީއެމްގެ ސައިލެންޓް މެޖޯރިޓީ... އެމްޑީޕީ އިސް ޕޮޕިއުލާރ ނޯމޯ!!!

  228
  4
 7. ބޮންދު

  ލޮލް. ބަންގާޅީން ގިނައީ

  20
  251
  • ތިވެސް

   ތީ ވެސް ބޮންދެއް ދޯ
   މިތާ ކޮމެންޓް މިކުރަނީ

   157
   3
 8. ޔޫކާންޓްބީ

  ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެވަރ...

  190
  5
 9. ހުދުހުދު

  👏👏👏👏👏👏👏👏👏

  145
  3
  • Anonymous

   ރައްޔިތުން ނުކުމު ވެރިކަން ބަދަލު ކުރެވޭނެކަން އެބަ ޔަގީންވޭ. އަލްހަމްދުލިﷲ

   191
   7
 10. ކިއެއްވެތޭ

  ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކީއްވެތޭ...

  157
  3
 11. ހުސޭނުބޭ

  ތިދާވަރުން ދަންޏާ މިހާރު ހިގާ ކަންކަމުގެ ސުވާލުވެސް ކުރާނީ ޔާމީނާ. މިސަރުކާރުން ގެއްލޭފައިސާވެސް ދައްކަން ޖެހޭނީ ޔާމީނުހެންހީވަނީ ބަޖެޓުގަ ލާރިހުސްވީމަ މިހަދާގޮތަކީ ސްޓިކަރޖެހުން ނޫނީ ހުކުމެއް ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް މީހަކުއަތުން ފައިސާތަކެއް ހޯދުން ނޫނީ އިންޑިޔާމީހުންގާތަށްގޮސް ސަލާންޖެހުން

  195
  4
 12. ބޮޑުބެ

  ސާބަހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން

  186
  3
 13. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް

  146
  5
  • ސަލްމާން

   ﷲ ގެބއިރާދަފުޅުން މިސަރުކާރު ވެއްޓޭނެ. ވެރިކަމުގައި އިނީ ބުދެއް. ބޭކާރު މީހެއް. އެތަނުގައި ބުޅާގަނޑެއް ބޭއްވިނަމަވެސް ވާނީ އެއްވަރެއް. ހިކިމަސްކޮޅެއް ދިނީމަ ނިމުނީސް. މިހާރު މިކުރާ ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހުނީސް.

   138
   5
 14. Anonymous

  ޢޮބި

  87
  1
 15. ހަންދާން ކުރޭ

  ޢަލްޙަމްދު ﷲ ﷲއަކުބަރު މިކަމުންއިގިގެންދަނީ ދިވެހިން ނަކީ އިސްލާމްދީނާ މިގައުމުގެ ދިފާއުގާ ތިބި ބައެއްކަން ރ ޔާމިން ވެރިކަން ފުރޮޅިގެނދިޔައީވެސް އަނިޔާވެރިކަމޭ ކިޔާފޮރޮޅާލަން ރައްޔިތުން ނިކުންނަން ތައްޔާރު ވާމަންޒަރު

  105
  3
 16. ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

  ރޔާމީން ގިނަގިނަ އިން ފުލަހަށް ގެންދިޔަވަރަކަށް ސަޕޯޓު އިތުވާނެ..ތުހުމަތުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރިވަރަކަށް ސަޕޯޓް އިތުރުވާނެ...މި އަދު ރަ އްހިތުންނަ އޮޅުވާނުލެވޭނެ..ނޫސްވެރިންލަ އްވާ ސަރުކާރުގެ ވަ އްކަން ފޮރުވާ ގަ އުމު ވި އްކާ ގަ އުމު ލޫޓުވާ ލުޓޭރުންގެ ހިމާޔަތްކުރަން މަސަ އްކަތްކުރާ ބޭކާރު ކަންތަ އްތަ ރަ އްޔިތުންނަ އެގި އްޖެ...

  135
  3
 17. ޑޯންވޮނާ

  ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަށް ދެއަހަރު ނުވަނީސް އެމެންގެ ސަރުކާރުގެ ކްރެޑިބިލިޓީ ގެއްލިގެން ހިނގައްޖެކަން މިއިންއައިޒް އޮން ދިސް...

  117
  3
 18. Anonymous

  މި އޮތީ 2018 ގަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ޕީޕީ އެމް ހޯދިކާމިޔާބީ އާއ އި އެމްޑީޕީ ވޯޓުން ކުރިވަ އްކަން ފާޅުވެފަ. އީސީ ޝަރީފު އިސްވެ ހުރެ ހިންގި ޖަރީމާގެ ހަގީގަތް ހާމަވެފަ.

  152
  5
 19. ރީދޫ ހިތި

  މާތްﷲގެ އިރާދަ ފުޅާއެކު މިފަހަރު ބޮޑުތަނަކުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ އެމްޑީޕީ ވަނީ ބޮޑުތަނަކުން ފެއިލްވެފައި ރައްޔިތުންނޭ މިހާރުވެސް ތިބާރު އޮތީ މުށުތެރެއަށްލާ ފިއްތާލާފައި ދެން އަނެއްކާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ނުދޭތި ނަމަނަމަ ނުދޭތި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ރީދުލުގަ ހުރި ހިތިކަން އެނގި ނިމިއްޖެ

  140
  2
 20. ޝަފްލިންގް

  ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ހުރިހާޑާންސް...

  87
  2
 21. Anonymous

  ޕޕމ ގެ ވެރިކަން އޮތްނަމަ މިއަދު 10000 ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަަފައިންނާ މާމަމަ މެނަށް ލިބޭނެ.

  122
  4
 22. މުހައްމަދު

  މިފަހަރު ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގައުމުގެ ދަރިން އެދެނީ މިނިވަން ކަމަށްކަން މށޕ އަށް ދައްކާލަން ހުރިހާ އެންމެ ނުކުމެ ޕޕމ އަށް ވޯޓް ދޭންވީ.

  121
  3
 23. ގުޑްޓައިމް

  މީ ތަމެންގެ ވެރިކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށް ނުދީ ތަމެންގެ އެކެބަނޑެ ބެއްޔާ މެންގެ ކުންފުނި ތަކަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ލޫޓުވާފައި ދޭ ކަމުގެ ނިޝާން ތަކޭ މިފެނިގެންދަނީ ކޮބާ ހުންނާނެއޭ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި އިނގޭތޭ ކޯއްޗެއްތޭ ގެއަށް ގޮސް ދޭންވީއޭ އެހެންތޭ އަރާ ސައިކަލް ފަހަތަށް ހެއި ޕާރޓީ ރޮކް އިޒް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް....

  72
  1
 24. ފާތުމަތު ރީމާ

  ރައީސް ޔާމީނު މިނިވަންކޮށް ހުރެ ކެންޕޭނުކޮށް ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ލިބުންނަމަ ތިޔަ ތަނުގައި އަދި ލައްކަ މީހުން ތިބޭނެ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިޔަސް ރާއްޖެގައި އެންމެ ތާއިދު ބޮޑު ރައީސްއަކަށް މިއަދު ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީނު.. ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު ހޯދީ ރައްޔިތުންގެ މުހުތާދުތައް ފިލުވާދިނުމަށް ކުރެވި ބޮޑު ބިޔަ މަސައްކަތްތަކުން ރާއްޖެ ދެމި އޮތްހާ ދުވަހަކު ރައީސް ޔާމީނުގެ ހިދުމަތުގެ ނިދާ ގުގުމާނެ

  104
  2
 25. Anonymous

  ދިވެހި ގައުމުގެ ހަޒާނާ ޖެރާޑްއާއި އާމާލް ކުލޫނީްަށާ ޝައުނާ ފިރިމީހާ އިނގިރަެސި ރޮބަެޓްއަށާއި އާއިލާ އެންމެނަށް ދީ ހުސްކޮށްފި. ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް 143500 މިލިއަން ޑޮލަރު މާލިްްޔާތު ކޮމިޓީ މެންބަރުން ނަގައިފި.

  90
  1
 26. ހާއްހަހާހާހާހާ

  މިއިން އެގިގެންދަނީ ދެން ތަމެންގެ ވެރިކަން މިހާރު ވަނީ ބިއުޓިފުލް ވެރިކަމުން ދަ ހަޑިގިއްލާ ވެރިކަމަށް ބަދަލު ވެފައޭ އިނގޭތޭ ހާއްހަހާހާހާޙާ ހާހާހާހާހާ ހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ...

  57
  1
 27. ހައްވަ

  ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިން ބޭނުން. އިންޑިޔާގެ ބަލާއިން ސަލާމަތްވާން މިހާރު ނުކުންނަންވީ. ދަރިންނަށްޓަކައި މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން މަޖްބޫރުވެއް.

  66
  1
 28. Anonymous

  އިންޝާ ﷲ ގައުމުގެ ދުޝްމަން އިންޑިޔާގެ އެޖެންޓް ނަޝީދުގެ މުސީބާތުން މިގައުމު ސަލާމަތްވާނެ.. ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައު އެދި ދަންނަވަންވީ.

  74
  1
 29. މުހައްމަދު

  ޕޕމ އަށް އަބަދުވެސް ތާއީދު އޮވޭ. ހުރިހާވެސް ނޮހޮރުއްޕާނަކީ އީސީގަ ހުރި ތިމަރަ ބޮޑު ޝައިތާނު ޝަރީފް

  72
  1
 30. ޕާރޓީރޮކް

  ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ އެއީ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުންދާ އެތައް ލައްކަ ފްލެޓްސް ތައް ލިބުނު އޭގެ ހައްގުވެރިން އަތުން ފްލެޓްސް ތައް ފޭރިގަނެގެން އެ ހައްގުވެރިން މަގުމަތި ކޮށްފައިވާތީވެ އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ދެމުންދާ ފިލާވަޅު ތަކޭ ސް ޑާންސް...

  56
  1
 31. މުހައްމަދު

  މިވަރަށް މީހުން ދިޔާމާ، ރާ އްޖެ އަށް ކޮވިޑް ރޯގާ އެރަ އިފިނަމަ އެކަމުގެ ދަ އުވާވެސް މިލާދީނީ ސަރުކާރުން ކުރާނެ ޔާމިނަށް

  63
  1
 32. ޕާރޓީރޮކް

  ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަޓޭ މެންނަށް ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް އެއްޗެއް ދަސްވެފައި އޯއް...

  53
  1
 33. ލެޓްސް

  ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ޕިންކީންނަށް ދޭން ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ކަމަރު ބަންނަންވީއޭ އިޓް...

  62
  1
 34. ާނޫސް ކިޔާމީހާ

  ޕާޓީ ތަކުގެ ޖަލްސާ ތަކުން ފެންނަނީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ވިޔާނުދާ ކަމުން އެސަރުކާރަކާމެދު
  ދެވެހިން ހިތް ހަމަ ނުޖެހުފައިވާ މިންވަރު

  55
  2
 35. ހޫއްއޫއް

  ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި އެއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީސް މިހާރު މިދަނީ ރިޖެނެރޭޓް ކުރަމުންނޭ ދޯ...

  47
  1
 36. ލެޓްސް

  ޕީޕީއެމްއިން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ބޭނުންކުރާ ފަސް ސިޔާސަތު ހާމަކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކުދިންނޭ...

  44
  2
 37. ހހހހ

  ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ޖަލްސާ. ސަޅި. މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ މިފަހަރު ހުރިހާ އެންމެންގެ ވޯޓް.

  36
  1
 38. ފެނޭދޯ

  އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ގޮނޑިތައް ފުރާލައިފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ ކްރެޑިބިލިޓީ ދަށަށް ދަނީ ޑް ގުޑް..

  33
  1
 39. ސސސސ

  ގައުމު އިންޑިތާއަށް ވިއްކުމާ ދެކޮޅު. ކުޅުދުއްފުށިން އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިއޮތް 360000 އަކަފޫޓް ބިން ދިނުމާ ދެކޮޅު.

  45
 40. އަންނާށޭ

  އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަން އޮތީ ފަޅަ ފަޅައިގެން ގޮސްފައި ކަން އިނގޭތޭ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިުތންނަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށް ނުދެވިގެން އުޅެނީ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން އުޅޭތީއޭ މީއޭ ހުރިހާ މައްސަލަ އަކީ އެއް އުރައެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ކަނޑިކުދިންނޭ...

  28
  1
 41. ސސސސ

  ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރި ވެރިއަކީ ރައީސް ޔާމީން. ޝަރީފް އިންތިހާބު ވަގަށް ނަގާ އިންޑިޔާއާ ހަވާލުކުރީ.

  38
 42. ފަރީދު

  ގައުމީ ޖަލްސަައެއް. ވެރިކަމުގެ ފަރާތަށް ނުކެރޭ ގައުމީ ސަލާމެއް، ގައުމީ ލަވައެއް ޖަހާލަންވެސް. އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އޮތް ސަރުކާރެއް

  37
 43. ޙާލުގެ ދުލުން

  އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ހިތްވަރާ ފަންވަރު އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާށި. އާމީން

  41
 44. އީޒީއީޒީއީޒީ

  އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ގޮނޑިތައް ފުރާލައިފިނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ މާލެ ސަރަހައްދު ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަމައެކަނި ބަދަލު ކުރެވޭނީ މަމެން ޕިންކީން ނަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދީގެންނޭ ކުދިންނޭ މީއޭ ފަހަރަކީ ކުދިންނޭ ހިނގާ ދާން ޕިންކީން ނާއި އެކު ކަމޯން ވޯޓް ލާ ފޮށި ތައް ފުރާލަންވީއޭ ޕިންކީސް ތައް ފުރާލާށެ ފުރާލާށޭ ހެއި ހެއި ހެއި އީޒީ އީޒީ ބޭބީ އީޒީ ދޯ...

  31
 45. ފަހީމް

  އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން މިގައުމުން ބޭރުކުރުމަށް އަތުކުރިބއޮޅައިލައިގެން ތިބި ޒުވާނުން ހާދަގިނައޭ. ވާނީވެސް އެހެން އެކުދިންގެ ދިރިއުޅުމާ އެދިންގެ ދަރިންގެ ހައްގުގައި ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭނެތާ.

  36
 46. ސަރުކާރޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންގެ ފުޅާ ކޯލިޝަން ލާރޖް ކޮށް ފަޅަފަޅައިގެން ދިޔާއީ ކަން މިހާރު މިދަނީ ފެންނަމުން ނޫންތޭ ހުޅަގުން ވިއްކާލާ

  31
 47. ހހހހ

  ފަގީރުކަން ނެތްނަމަ ސިޔާސީ ވެރިން ދިއްކޮށްލާ ހާހެއްހާ ރުފިޔާގައި ހިފާ ގަެުމު ވިެްކާނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ރައީސްބޔާމީން ހޯއްދަވައިދެއްވި މުއްސަނދިކަން ހުރިހާވެސް ގޯހަކީ.

  25
 48. Anonymous

  ސަޅި ޖަލްސާއެއް.

  39
 49. ކުރަންވީއޭ

  އިދިކޮޅު ޕިންކީންގެ ޖަލްސާ ތައް ފުރުނު އިރު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާ ފަޅު ކޮށް މުޅިން ހަންޑިން ގޮނޑީގައި އިށީނދެގެން ތިބި ގޮތަށް ފެނިގެންދިޔާ އެއީ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަށް ދެ އަހަރު ވެގެންދާއިރު ވެސް ތަމެން ކުރާ ކަމަކީ މަޖްލީހުގެ ކޮމެޓީ ތައް މެދުވެރިކޮށް ޖެލަސީތަންފީޒު

  32
 50. ހިއަރ

  މިހާރު ރައީސް އޮފީހަށް އިނގޭނެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ތޯ ސަރުކާރަށް ބޭނުންވަނީ ނުވަތަ އޭނާ އާއި ނުލާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންޚާބަށް ވާދަ ކުރާނީތޭ މި ދެ ޗޮއިސް އިން ކޮންމެވެސް އެއް ޗޮއިސް އެއް އެބަޖެހޭ ރައީސް އިބޫ ނިންމަވަން ހެއި ހެއި ހެއި ހެއި ހިއަރ ވީކަމް ހިއަރ ވީގޯ...

  31
 51. ކްލޯސްޑް

  އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ގޮނޑިތައް ފުރާލައިފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ ތަމެން މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅެނީކްލޯސްޑް

  29
 52. ޢަންސާރު

  ޕޮލިސީ ލެވެލްގަ އަހަރެމެން ދެނއ ފެންނާނީ

  24
 53. ޖައްސާތި

  ތަރައްގީގެ ހަލުއި ދުވެލި ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމްއަށް ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކުދިންނޭ އަވަހަށް ޕިންކީން ނާއި އެކު އަތާއި އަތް ގުޅުވާލަންވީއޭ މީއޭ ފަހަރަކީ ޖައްސާށޭ ކުދިންނޭ ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާތި ކެމްޕޭން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާތި...

  32
 54. ޑޫއިޓް

  އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ގޮނޑިތައް ފުރާލައިފި ނަމަ މިއިން ފިލާވަޅެއް ޖެހޭނެއޭ ރައީސްޑޫ އިޓް..

  27
  1
 55. ޑާޑާޑާޑާ

  އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ގޮނޑިތައް ފުރާލައިފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދަނީ އެއީ މަޖްލީހުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނިގަނެގެން އަދި މަޖްލީހުގެ ރައީސް މިނިސްޓަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް އަދި މިނިސްޓަރުން މަޖްލީހަށް ދަމައިގެން ކޫސުނި ކަންކަމުގަައި ސުވާލު ކޮށް އެމެން ފްރަސްޓްރޭޓް ވާގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދާއިރު އެއީ ސީދާ ރައީސް މިނިސްޓަރު ކަން ދީގެން މިނިސްޓަރު ކަން ކުރަމުންދާ ވަޒީރުން ކަން މަޖްލީހުގެ ރައީސް ހަނދާން ނެތުމޭ ތަމެންގެ ވެރިކަން ދަނީ ދަށަށް ދާށަށް ދާށަށް ދަށަށް ދަށަށް...

 56. ބޮޑަށޭ

  އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ބާެއްވާ ޖަލްސާ އަށް މީހުން ވަދެ ފުރާލުން އެއީ ރައީސް އޮފީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ މިއިން އެގިގެންދަނީ ރައީސް އޮފީހަށް މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ މިނިސްޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިވޭލުއޭޓް ކުރެވިފައި ނެތް ކަން ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ ކައުންސިލަރުން ރައީސް އޮފީހަށް ގެނެސްގެން ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން ތައްޔާރު ކުރާ ކަރުދާހަކުން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުުހުންނާނެއޭ އެކަން ފެނިގެން މިދަނީ ވަރަށް

 57. Anonymous

  الحمدلله. ماشاﷲ. ދިވެހިރައްޔިތުން ލާދީނިއްޔަތަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި . ދިވެހިން ބޭނުމީ ދިވެހިންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން. ދިވެހިން ބޭނުމީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން. ދުޢާދެއްވާފަވާ ސޯލިޙް ޖަލްސާ ރަނގަޅަށް ބައްލަވާ. އަންނިޢޭ ކިޔާ ބުރާންތިއަށް މިރޭ ހަމަނިދިވެސް ނުނިދޭނެ .މިސަރުކާރު ދެން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އިސްތިއުފާދެއްވުން. ރ. ޔާމީނަކީ ވަގެކޭ ކިޔާފަ ރައްޔިތުން ގެ ވޯޓްހޯދީ ހުވަފެން ދައްކައިގެން. ޝޭޚް އިލްޔާސް މެން އަދިވެސް ގޮތްދޫނުކުރަން.

 58. ފެންނަނީ

  ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަން އައި ސަރުކާރު އެކަމަކު ކޮރަޕްޝަންގެ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަން ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި އަދި އެހެން މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު ވާހަކަ ދެއްކި ކަން ސާބިތު ވަމުން ދާއިރު ވެސް އެމެން ޚިދްމަތުން ސަސްޕެންޑް ނުކޮށް މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމް ގައި ތިބުން އެއީ ރައްޔިތުން ކަންފަތް މައްޗަށް ރައީސް ސިޔާސީ ގޮތުން އަތް ދޮވެލުން ނޫންތޭ މީ ލިބިގެންދާ ފިލާވަޅު ތަކޭ

 59. އިންޝާﷲ

  އިންޝާﷲ😊😊😊👏👏👏👍👍👍👍👍👍

  32
 60. ޙައުލާ

  އަދޮދޯތް މާލިއްޔާތުކޮމިޓީން ގާނޫނު ފުނަޑާލާ އިހްތިސާސް އިންވމބޭރުވެ ޓމއ އަށް ތަރމިނަލް ދިން މައްސަލަ އޮއްބާލަނީ. އަހަރެމެން މެންބަރުންގެ ގޮނޑިގެއްލުވާލަން އާދީއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމް.ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދާނަން. އަދި އައިޕީޔޫއަށާ ޔޫއެންއަށް މައްސަލަ ފޮނުވާނަން. ޑޮމޮކްރަސީ ނައްތާލުމުގައި މަޖްލީހުގެ ނުބައި ދައުރު ޔޫއެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނަން.

 61. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައއގީ ދިވެހިން ބަލައިގަނެފައިވާކަމުގެ ހެކި މިފެންނަނީ.

  35
 62. ލިބުނީއޭ

  އިދިކޮޅު ޖަލްސާގެ ގޮނޑިތައް ފުރާލައިފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް އެވަނީ ގެއްލިފައި ކަން

 63. ޙައުލާ

  މިތިބީ މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ގައުމުގެ ދަރިން.

  35
 64. Anonymous

  ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކޮށްލަންވާނެ. ރޯދަ މަސްނިމެންދެން މިވެރިކަން އޮވެއްޖެނަމަ އީދުގެ ފަހުގަ ވާނެ މާލެ ފުރާލާ ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކޮށްލަން.

  36
 65. Anonymous

  ޕޕމ އަކީ ޒުވާނުންގެ ޕާޓީ. ތައުލީމީ ޕާޓީ.

  37
 66. މަޓާޓޯ

  ތިހެން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްވެސް ފުރާލިޔޭ ހަނދާންވޭތަ

  7
  91
  • ނޫސް ކިޔާމީހާ

   ތިމަރަގެރި ލަ އްވަ އިންތިހާބު ވަގަށް ނެގިކަމެ އް ނޭނގޭތޭ؟ ބުރާންޗާ

 67. ވެފައޭ

  އިދިކޮޅު ޖަލްސާ އަށް މީހުން ވަދެ ފުރާލާނެ ނޫންތޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ނަމުގައި ކުންފުނި ތައް ހަދަ ހަދައިގެން އެމެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ކަޓްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުންނަށް މިލިއަނުން ޑޮލަރު ލިބޭއިރު އެމެން ކުރި މަސައްކަތެއް އެއީ ފެންނާން ނެތް ކަންކަމޭ ވެފައޭ...

 68. ބާރީ

  ސުލޯލިހު އަށް ފެނޭތަ؟

  61
 69. ލަބީބު

  އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ މީހުންތަކެއް ނުދޭ! އަތޮޅަކުން ހަޔެއްކަ އށެއްކަ މީހުން ދިޔައީ! ގިނައީ ނުދާ އަތޮޅުތައް! މިރަށުގއި އެކަނިވެސް 1200 ސަޕޯޓަރުން އެބަތިބި! ޖަލްސައަށް ދިޔައީ 11 މީހުން~ ދެން އީސީ އޮތީ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރޭގައިވީމާ ބުނާނޭ އެއްޗެއް ނޭގެ!

  2
  1
 70. ރަޝީދު

  يا الله އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުން ބަލިކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާނދޭވެ.

 71. ވަތަނީ

  ރ ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން ކުރުމަށް އައްނި
  އަށް ގޮވާލަން!

  3
  1
 72. ފާތުން

  ރަށްރަށުން މީހުން ގެނެސް ގެން ބާއްވާފަ އޮއެ ޖައްލްސާ އެތީ.މީގެ ކުރިންވެސް ކަލޭމެން ޖައްލްސާބާވަނީ ވެސް ހަމަ ތިފާޑައް

  1
  3
 73. މާލެ ބޭބެ

  އަސްލުގަ މިއީ ބަތަލުން؛ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން
  ދީނާއި ވަތަނާއި ގައުމީ ލޯބީގައި ބައިވެރިވެ އިސްލާހުގެ ސަފް ޚިޔާރުކުރައްވާއިފި؛ ވވ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރ ޔާމިންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް.... އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ހުޅަނގުގެ ބައިވެރިންނަށް އިނގޭނެ ދިވެހިންގެ ކަރަށް ރާ ނެއެޅޭނެކަން އަދި ޒުވާނުންގެ ލޭ އޮހޮރުވަން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަން... ވަގުތުގެ ކަވރޭޖަށް ޝުކުރިއްޔާ..
  ރ.ޔާމިން މިނިވަން ކުރަން ސަޕޯޓަރުން ދެން ދާނީ މާފުއްޓަށް...ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ބާރުގަދަ ބަޔެއް ނުތިބޭނެ.... ސަރުކާރު ސައިޒްކުރާނެ...އިންތިޚާބުގައި ވ އާއިލީ ގުޅުމަށް ވޯޓްދާނެ؛ ނަމަވެސް މިފަހަރު ދީނާއި ޤައުމު ޚިޔާރު ކރައްވާ..

 74. އަހްމަދު

  ﷲގެހެޔޮ ރަހްމަތާއެކު ހަމަގައިމުވެސް މިފަހަރު އެމްޑީޕީގެ އިސްސަފުގައިގައިމަސައްކަތްޖުރައްވާ އިސްލާމްދީނައް ލޯބިކުރައްވާ ޑރ އިޔާޒްމެންފަދަބޭފުޅުންވޯޓަކީ ޕީޕީއެމްއައް ޔަގީންވޯޓުތައް ޕީޕީއެމްއަކީ އަދުވެސް ﷲގެމަގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެޕާޓީއެއް އިންޝާﷲ