ބިލް ނުދައްކައިގެން ޕީއެސްއެމްގެ ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ ބިލްޑިންގގެފެންކަނޑާލައިފި އެވެ.

މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ޕީއެސްއެމްގެ ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ އިމާރާތުން ފެންކަނޑާލިއިރު، ފަހުން ފެން ދޫކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެތަނުން ފެން ކަނޑާލީ، ބިލް ނުދައްކައިގެން ކަމަށް މައުލުމާތު ލިބެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ބިލަށް އަރާފައި ވަނީ ކިހާވަރެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަދި ބިލް ނުދެއްކި އިނީ ކިހިނެއް ވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕީއެސްއެމްގެ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބު ވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ފީރޯޒް

  ތީ ކުރީ ސަރުކާރުން ނުދައްކާ ބައި.. ???

  21
  • ބުއްޅާބެ

   ގަސްތުގައި ވިޔަސް ރަނގަޅަށް ތިބުނީ

   2
   9
 2. ބުނަމޭ

  މިސަރުކާރު ތާހިރުވެއްޖެއެއްނު! މަޖިލީހުން ކޮވިޑަށް މަރުޙަބާކީފަހުން ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ

  23
  2
 3. ކޮކަޑި19އެޖެންޑާ

  މަރުހަބާ.....ކޮކަޑި ސަރުކާރު....އިސްތިއުފާދޭނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަޑިޔަށް ގެބުނީ މަ...ބޯކޮށް ވޯޓުދީ އަތްޖަހާފަ ބަހައްޓާ..

  25
  2
 4. ބަޅ

  މި ސާރުކާރުގެ ފެންވަރު މި ފެންނަނީ. ޢޯޓިޒަމް ސަރުކާރެއްމިއީ

  19
  3
 5. މުއްލާ

  ހާދަ ނުވިސްނޭ.....

  12
  1
 6. މުއްލާ

  ހާދަ ނުވިސްނޭ

  8
  1
 7. ޕޮއް

  ކޮން ތަފްސީލެން... ފެން އަތުވެއްޖެ..

  13
 8. އ. ޖ. އ

  ނުދެއްކިފައެއް ނޫން.. ނުދައްކާފަ

  6
  1
 9. މުހައްމަދު

  ތީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގަވެސް ވަރަށް ކޮރަޕްޓް ތަނެއް. އެކިފާޑުގެ ނަންނަމުގައި މިލިޔަނުން އިނާމްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާނެ. ކަރަންޓް ބިލް ފެން ބިލްގެ ބަޖެޓް ދިރުވާލާނެ