ގޭގައި ނަމާދު ކުރަން އެދި ރާއްޖޭގައި ބަންގި ގޮވައިފި

ނޮވެލްކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގޭގައި ނަމާދުކުރަން އެދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ރާއްޖޭގައި މިއަދު ބަންގި ގޮވަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ، އާ ކަލިމަތަކަކާ އެކުގައި މިގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބަންގި ގޮވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މެންދުރު ނަމާދަށް ގޮވި ބަންގިއަށް ކަލިމަތަކެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ އިރު، ކަލިމަތަކުގެ މާނަ ދިވެހިން ވެސް ގޮވިއެވެ. އިތުރު ކުރި ބައިގައި ގޮވަނީ “ހުރިހާ އެންމެން ގޭގައި ނަމާދުކުރައްވަވާ،” މިގޮތަށެވެ. އެގޮތަށް ދެ ފަހަރަކު ބުނެއެވެ. ބައެއް … Continue reading ގޭގައި ނަމާދު ކުރަން އެދި ރާއްޖޭގައި ބަންގި ގޮވައިފި