ބައިސްކަލެއްގެ ވަށިގަނޑަށް ބަނގުރާ އަޅާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް އަޅައިގެން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ މީހެކެވެ.

ފުހުން ވިދާޅުވޫ، 55 އަހަރު އެ މީހާގެ އަތުން ބަންގުރާ ހުރި ފުޅިތައް އަތުލައިގެންފައިވަނީ ވަން ވޭ އާ ހިލާފަށް ބައިސްކަލުގައި ދަނިކޮށް ޝައްކުވެގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ މާފަންނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސް ބެލުމުން އޭނާގެ ބައިސްކަލު ވަށިގަނޑުގައި އޮތް ދެ ކޮތަޅުން ބަނގުރާ ހުރި 10 ފުޅިއާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މީހާގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު ހާމަކޮަށްފައިނުވާއިރު، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ގުންޑާމޯދީ

  ނަމަނަމަ އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާތި ތިޔައީ އަންނި އެންމެލޯބިވާ ގައުމު އެންމެލޯބިވާ ގެރިމޯދީ.

  26
  1
 2. ރަޖާ މުލާތި

  ކަލޯތީ ބީޖޭޕީ އަމާ ރުޅިއަންނާނެ ކަމެއް ކުޑަސަރުކާރު ތިކަމާ ބިރުން ހުންއަންނާނެ އެހެންވީމަ ތިވާހަކަ ނުދައްކާ ކޮވިޑަށްވުރެ ނުބާނުލަފާ ފިކުރު އެޖެންޑާ19

  20
  1
 3. ނަފީސާ

  ކޮވިޑް 19 އާއިގެން މުޅިދުނިޔެ ހަނާވަނީ. މި މީހާ ބަނގުރާ އާއިގެން ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް ދުއްވަނީ. އިންޑިޔާ މީހުން ރާއްޖެއަށް ގަދަ ވެފައިވާ ވަރު.

  26
  1
 4. ބާރީ

  ސެނެޓައިޒާ ހަދަން ވެގެން ކަމަށް ވާނީ ... ތިންކު ޕޮޒިޓިވް ... ގެ ރިލޯބި

 5. ށާރިފް

  ޑެލިވަ ރީގަ ދޯ؟ ކެނެ ރީގެ ހިސާބު ތަ؟

 6. ގެރިމޯދީގެ ކަންޒުކަހަނބު

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ

  9
  1
 7. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭއަނިޔާވެރިންނާދުރަށްދޭ

  މިގައުމުގެ އަންހެންދަ ރިން ރޭޕް ކު ރިއަސް ތިބައިގަޑަށް ކު ރެވޭނެ އެއްކަމެއްނެ އިންޑިއާމީހުން ބޭނުންގޮތަކަށް މި ރާއްޖޭގައިއުޅެމުންގެންދާނީ

 8. އަހްމަދު

  ތިޔަފައިސާއިން ޓިކެޓް ނަގައިގެން ވަގުތުން އެމީހާޑިޕޯޓްކޮށްލާ.

 9. މޯޑީ

  މިހާރުން މިހާރަށް އޭނާ ދޫކޮށްލާ.

  2
  2