ޝާހިދުގެ ހުނަރުވެސް ވަކި ދެރައެއް ނޫން، "ސްޓޭއެޓްހޯމްޗެލެންޖް" ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށް، އެންމެންވެސް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާދީފައިވާއިރު ކަރަންޓީނުވެގެން ގޭގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ތަކުގައި މުނިފޫހިވިލުވުމުގެ ގޮތުން އެކި މީހުން ކުރަމުން އަންނަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައި އެއް ކަމަކީ #ސްޓޭއެޓްހޯމްޗެލެންޖް އެވެ. ނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ނަން މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި އެ ޓީމުގެ އަރްޓޫރޯ ވިޑާލްގެ އިތުރުން މެންޗެސްޓާ … Continue reading ޝާހިދުގެ ހުނަރުވެސް ވަކި ދެރައެއް ނޫން، “ސްޓޭއެޓްހޯމްޗެލެންޖް” ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފި