ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރެއްވީ މިއަދު ރައްޔިތުން މަޖިލީސް ގެކޮޅުގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ އާއްމު ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އެންމެން ޓެސްޓް ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ މަހުގެ 11 އިން 14 އަށެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ މަހުގެ 15 ގައެވެ.

އެހެންވެ އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވަން ވަނީ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ނަޝީދު ޕަބްލިކް ހެލްތުން އެދޭ ނަމަ، އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޓެސްޓް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ގައިން އެ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މީނަގެ އަމިއްލަ ހާއްޔެއްތ މަޖްލިސްގެ އިދާރާއަކީ؟ ހުސް ކޮރަޕްޝަން. ފައިސާއިންވެސް ބާރުވެރިކަމުންވެސް. ރަސްމީ ހައިޘިއްޔަތުން ނޫންގޮތަކަށް ކުރާކަންކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ނުކުރެވޭނެކަންވެސް މިހިރަ ބޮޑާ އިންސާނާއަށް ނޭނގޭތަ؟

  54
  8
  • ޖައުސުލޭ

   ދެއްކުންތެރިކަމުގައި ހައްދެއް ނެތް. މީނަ އެކަނިތަ ޓެސްޓު ކުރީ މިގައިމުގަ؟ މިވަރު ބޮޑު. މީ ތަފާތުކުރުން.

 2. ލުގުމާން

  ކޮންފަދަ ތީނަ އައްސި އާއި އެކު ފައްސިވެސް ވެއްޖެއްޔާ

  32
  24
  • ކަނީރު

   މީނދެ ގަމާރު ލުގުމާނާ ކަލޭތީ މުސްލިމެއްތަ؟ ނުވަތަ ކާފަރެއްތަ؟ ބުނެބަލަ.

 3. މާމީ

  ވަގުތު ފާއިތުވީމަ ދެން ގޮތް ދައްކާނެ ކަމެއްނެއް،،،،،،،،

  40
  5
  • ޖުހާ

   ކޮންތާކަށް މާސްކު އެލީ. މިފަދަ މީހުންނަށް އަދިވެސްނޭގޭކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަންމީ. އެއިިންް އިގެނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންދޭ މައުލޫމާތު ނެތްކަން ލަދުހަޔާތް ކުޑަ ޢަމަލެެއް ސައީސަކު ކުރާވަރުކަމެއްނޫން އެކުރީ

   16
   1
 4. Anonymous

  ﷲ ތަޢާލާގެ ރަހުމަތުން އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރުދެއްވާ އިސްލާމްދީނާ ދިވެހި ގައުމުގެ އަދުއްވުން ހަލާކުވެދާފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމުގައި މި ބަލިމަޑުކަން ލައްވަވާނދޭވެ. އާމީން.

  43
  5
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ހީހީ ހަލާކު.ކަލޭގެ ޕާރސަނަލް ގޯދެއް ދޯ

   5
   5
 5. އަލީ

  ކޮބާތަ އިހައްދުވަހު އެމެރިކާ އިން އައި ޑިޕޮލޮމެޓުންނޭ ކިއާމީހުން އެމީހުން ކަރަންޓީނު ކުރަން ނުޖެހެނީތަ؟ އޮޅުވާލައިގެން ހުރިހާކަމެއްކޮށް އެންމެފަހުން ސޯޓުބޭލެނީ.......

  41
  3
  • ކިނބޫ

   އެހެންވެތާ މރ.ބްރޫކްގެ މެންދުރުގަޑި ނުބާއްވަނީ. އުވާލާކަށް ނީންނާނަމޯ. ތިއިންނަނީނު.

 6. އެމަންޖެ

  އަލާމާތެއް އެކަންޏެއްނޫން ތިޔަ ބަލި ނެތަސް ތިޔަމީހާ ކަރަންޓީން ކުރަން ގޮވާލަން.

  53
  7
  • Anonymous

   ހުރޮގޮތަށް ހުރި ރޯގާއެއްދޯ؟ މިގައުމަށް ޖެހިފައޮތް ބޮޑު އުނދަގުލެއް.

   25
 7. އިންޑިޔާ ބޯއި

  އަޖައިބުހީވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ ޒާތީ މުއާމަލާތްތަވެސް މަޖުލިހުގަތަ ކު ރަނީ.. ތަންފުކެބޮޑުވަ ރު...ތަ ރިކަ މުދާހެން ހީވަނީ...ކެނެ ރީގެ އެޑް ރެހުން ކެޑިގެން މަޖުލިހުގަ އެޑް ރެސް ޖަހަންވީނުން...

  45
  4
  • ދދދދދދ

   ބޮޑު ބާޣީ އާއިލާއެއްގެ ޓެރަރިސްޓު ބާޣީއެކޭ. ގޮތެއްފޮތެއް ނުހުންނާނެ.

 8. ދޮން އާދަނު

  އަންނި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކުރިން އެކަހެރިތަނެއްގަ ބަންދުކުރަންޖެހޭ އަދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާލިބެންދެން އެކަހެރިތަނެއްގަ ބަންދުކޮށްފަ ބަހައްތަން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ގޭގަ އޮފީހުގަ އިންދާ ބަޔަކުގޮސް ޓެސްތް ސާމްޕަލް ނެގުމަކީ ޒިންމާދާރުކުޑަކަމެއް އަވަހަށް އެކަހެރިކޮށް ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ގޮވާލަން އިނގިރޭސިވިލާތުން އަންނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވަންޏާ މިކަލޭގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ

  53
  5
 9. ބަރުގޮނު

  ކޮންޓެކްޓް ވީ މީހެއްވެސް ހަމަ ނެތީބާ... ރާއްޖެ އައީ މާރޗް 14 ގައި. ޓެސްޓްކުރީ އެޕްރީލް 1 ގައި. 18 ދުވަސް ވަންދެން އުޅުނީ ކޮންތާކުބާ.؟؟؟

  21
  1
 10. Anonymous

  ކޮންފަދަ ބޮޑު ނޮހޮރުއްޕާނެއް. މަޖްލިސް އިދާރައިގަތަ މީނަ ޓެސްޓް ކުރަންޖެހެނޫ. ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެކަހެރިކުރޭ. ދިޔަގޮތަށް ނައިސް ހުރިނަމަ. ހާދަ ބޮލަށް ފަސޭހަވާނެ ޝަހާދެއް މީނާއާއި ހެދި ދިވެހި ރައްޔިތުން ނަށް އުނދަގޫވޭ އުޅޭވައްތަރުން. ލަދުންވެސް ބޮއިހަލާކު

  24
 11. ލައިލާ

  ކޮންތާކު އެކަހެރިކުރީ މިހިރީތަފާތަކީ. މިދަނޑިވަޅުގަ ޖެހޭނީީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަވާއިދު ތަކައް ކިޔަމަންވާ މިއީ ކިޔަމަން ވުމެއްނޫން ސަރުކާރު ނުހިންގޭ

  23
 12. ހޯޙޯ

  ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާ މިމުސީބާތުންސަލާމަތް ވާންވެއްޖެނު އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެއަންނަނީ މިސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ ދަރިންނާ އަބިން އާއިލާ މިހުން ސަރުކާރުން އެމީހުން ހޯމް އައިސޮލޭޝަންނޭ ކިޔާ ގޭގަ ބާތިއްބަނީ އެމީސް މިހުން ގޭގަ މަޑެއް ނުކުރޭ އެހެންވެ ރައްޔިތުން މިދަނީ ބޮޑު ބިރުވެރި ކަމެއްގެތެރެއަށް އެހެންވެ ފާޑެއްގެ ކަފިއު އެއް މިހިނގަނި މީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރި ބައިގަނޑެއް

  24
 13. ބުރާންތި

  ކޮންމެ މީހަކަސް އެ އޮތް މިންގަޑަކުން އަމަލް ކުރަން ޖެހޭ

  20
 14. Anonymous

  ނަޝީދު ޓެސްޓް ކުރިއަކަސް ނުފުދޭ. ބޭރުން އަންނަ މީހުން އަންނަހާހިނދު ކިހިނެއް ބަލިނައިސް ހުންނާނީ. އެކަކުވެސް ފެންނާނެ ކަމެއްނެތް ބޮޑުންގެ ޢާއިލާއެއް ކުޑައިންގެ ޢާއިލާއެއް ބަލާކަށް ނުޖެހޭ ޙަދީޘަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ.ބަލިފެތުރޭ ތަންތަނުން މީހުން ނުގެނޭ ބަލި ފެތުރޭ ތަންތަނަށް ނުދޭ

  18
 15. ތާށި

  ތިޔަކަލޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި އިނދެ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ ކަންކަމަށް ބޯނުލަބަންޏާ ރައްޔިތުން ވ. ރުޅިގަދަވާނެ މި ނަޝީދަކީ ކާކު

 16. ޒީރޯޓޮލަރަންސް

  ޑްރާމާ ކުޅުން ހުއްޓާލާ އިންސާފުގެ ހެޔޮމަގަށް މިމީހުން ރުޖޫޢުވާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ؟

  11
 17. ސަންފަ

  ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ވުރެ ތި ނަސީދުގެ ވަބާ މިގައިމައް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލަކައް ވެއްޖެ.

 18. ކާޅޫ

  ކީއްވެތޯ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަތިބި މުއްސަދި މީހުންގެ އާއިލާތަށް ރާއްޖެއައިމަ ކަރަންޓީނު ނުކޮށް ގެއަށް ފޮނުވާފަ ނިކަމެތިން އައިމަ ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވަނީ.ނަޝީދުވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ ކަރަންޓީނުގަ ނޫންތޯ؟ވަކިބަޔަކައްތޯ މައިމޫނާގެ އަމުރު ހިނގަނީ؟

 19. ނަގޫރޯޅި

  ދެއްކުންތެރި ކަމުގެ އައްޕަ. ރާއްޖެ އައިދުވަހު ވެލާނާ އެރަޕޯޓުން ތިޓެސްޓެއްހަދާ ނަތީޖާ ލިބެންދެން މީހުނާ އެކަހެރިކޮއް ތަނެއްގަ ހުރިނަމަ ތަންކޮޅެއް ތާހިރުވީސް. މިހާރު ތެޅޭނެ ތަނެއްގަ ތެޅިފަ ދެންކޮން ފިލްމެއް

 20. ސީނު

  އެއްއަހަރަށް ކަރަންޓީނު ކުރޭ. މީ މިގައުމަށްޖެހުނު ބޮޑު ވަބާއެއް.މިމީހުން ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެއްޔާ މުޅިދުނިޔެއަށް ވެސް ނުރައްކާ

 21. އަލީ

  ކީއްވެތޯ މަޖްލިސްގެ އިދާރާ ތި ބޭނުންކުރަނީ، ރައްޔިތުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅަނީ، ތިސޮރުގެ ގެދޮރު ނެތީ ތޯ؟

 22. ޙސހސ

  ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ފަރުދީ ޒިމާ އެ ކިޔާފަ ބުޏަކަސް ނުވާނެ ކުރީމަ ވަާނީ އެކަން ކުރާނެ އިތުރު މީހަކު ނާންނާނެ. އަމިއްލައަށް ގުއި ރީފަ އެ ދޮންނާނެ އެޗް.ޕީ.އީން އަންނަންދެން ހުރީމަ ވަސްދުވާނީ ތިމާއަށް ދެން ބަލި ވީމަ ގޯސް ވާނީ އެހެން މީހުން.........

 23. ޑަކައިތި 12

  ކަރަންޓީނުނުކޮށް ގަވާއިދާހިލާފަށް މީނަ އެހެރީ މަޖުލީހަށް ވަދެފަ މިކަލޭ ހައްޔަކުރޭ