ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަަަަަަަަަަަަަަަައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަން ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން އެ މައްސަލާގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ސިފައިންގެ މީހެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ސިފައިންގެ ޕްރައިވެޓް ރޭންކްގެ މީހެއްކަން "ވަގުތު"އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ, އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ވަށަފަރު މުދިމު

  ހައްގު ޢަދަބު ނުދޭނެ

  47
  6
 2. އިދުރީސް

  މަހީކުރީ ސިދާތާ މިނިސްޓަރް ކަމުން ވަކިކުރީމަ ދެން ތިކަން ހުއްޓުނީކަމަށް ސަކަރާތެއްނޫންތަ

  70
  7
 3. ބިންގޯ

  މިހާރު ހުރި މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވަންކެރޭނެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް އެމަޖިލީހަކު ނުހުންނާނެ.

  18
  1
 4. ބަބުރު?

  ޕިސްޕިސްފިސްޕިސް?

  13
  2
 5. ހައްވާދީއެ

  ސިފައިން ވެސް މިކަހަލެ މުޑުދާރު ކަންތައް ކެރައޫ ހައުދަހައެ ނުބައެ ފާލެކާ. ޒިނެއި ހުތުރު އަމަލެކާ

  20
  4
 6. ކުޑޫ

  މަވެސް ސިފައިން މީހެކޭ ބުނީމަ ލަދުން ދެފައި ކާރިނުވެފަ މިހުރީ. ފުލުހެއްނަމަ ދެން އަބަދު އިވޭ އަޑެއް..

  16
  5
 7. ޟީ

  ކޮން ކަމަ ކާ މެދު ހާސް ވާންވީ. ކޮރޯނާ އޯރ ގޯނާ؟

  12
  3