00:01

23:55

އިތުރު ގައުމުތަކުން މީހުން މަރުވި އަދަދާއި، ފައްސިވި އަދަދު އަދި ޖުމްލަ

އެމެރިކާ
އިތުރު މަރު:493
މިއަދު މިހާތަނަށް މަރު: 1403
ޖުމްލަ މަރު: 12274
އިތުރު ފައްސި: 972
ޖުމްލަ ފައްސި: 386571

ޖަރުމަންވިލާތް
އިތުރު މަރު:100
ޖުމްލަ މަރު: 1942
އިތުރު ފައްސި: 2204
ޖުމްލަ ފައްސި: 106739

ތުރުކީވިލާތް
އިތުރު މަރު:76
ޖުމްލަ މަރު: 725
އިތުރު ފައްސި: 3892
ޖުމްލަ ފައްސި: 34109

ކެނެޑާ
އިތުރު މަރު:51
ޖުމްލަ މަރު: 374
އިތުރު ފައްސި: 1158
ޖުމްލަ ފައްސި: 17825

އޮސްޓްރިއާ
އިތުރު މަރު:05
ޖުމްލަ މަރު: 243
އިތުރު ފައްސި:
ޖުމްލަ ފައްސި: 12616

ބްރެޒިލް
އިތުރު މަރު:16
ޖުމްލަ މަރު: 586
އިތުރު ފައްސި:
ޖުމްލަ ފައްސި: 12610

ނޯވޭ
އިތުރު މަރު:12
ޖުމްލަ މަރު: 89
އިތުރު ފައްސި: 37
ޖުމްލަ ފައްސި: 5903

އަޔަލޭންޑް
އިތުރު މަރު:36
ޖުމްލަ މަރު: 210
އިތުރު ފައްސި: 345
ޖުމްލަ ފައްސި: 5709

އިންޑިއާ
އިތުރު މަރު:10
މިއަދު މިހާތަނަށް މަރު: 14
ޖުމްލަ މަރު: 150
އިތުރު ފައްސި: 385
ޖުމްލަ ފައްސި: 5311

23:27

23:15

22:35

21:58

21:33

21:29

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕީއާރު އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މޫސާ ވަސީމް: ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޓިކެޓު ވިއްކާނެ އަގުތައް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި. އެއީ ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް. އެގޮތުން ކޮލަމްބޯ އަށް 220 ޑޮލަރު، ކޮޗިން އަށް 149 ޑޮލަރު، ޓްރިވެންޑްރަމަށް 199 ޑޮލަރު، ކުއަލަލަމްޕޫރަށް 330 ޑޮލަރު.

21:24

21:24

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕީއާރު އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މޫސާ ވަސީމް: އަޅުގަނޑުމެން ފުވައްމުލަކާއި ގަމަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި.

21:23

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕީއާރު އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މޫސާ ވަސީމް: އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު ޓްރިވެންޑްރަމަށް ދަތުރު ކުރާނަން. އެއީ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި.

21:22

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕީއާރު އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މޫސާ ވަސީމް: މެލޭޝިއާގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން މިރޭ ދަތުރު ފަށާނެ. އެއީ 200 މީހުން.

21:17

21:16

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: މަނާ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅެގެން 182 މީހަކު ހުއްޓުވި. އެއީ 150 ދިވެހިންނާއި 29 ބިދޭސީން.

21:13

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: 24 ފްލޫ ކްލިނިކެއް އެބަ ހިންގޭ. ޖުމްލަ 125 މީހަކު ހިދުމަތް ހޯދި. މިހާތަނަށް އެ ހުރިހާ ކްލިނިކަކުން 6.228 މީހެއް ދައްކާފައިވޭ.

 

21:12

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: އިތުރު ދެ ރިސޯޓެއް ވަނީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި.

 

21:11

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: 19 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި. މިހާތަނަށް 2،010 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ. 80 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނުލިބި. މި ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ހަތަރު މީހަކު އެބަތިބި. އިތުރު ދެ މީހުން ތިބީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި. 12 މީހަކު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި. އަދި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 877 މީހުން އެބަިތބި.

21:07

ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް: ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހަހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

21:01

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ.

20:58

20:39

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 818 މީހުން މަރުވެ، މިއަދު މިހައިތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 910ށް އަރައިފި. އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު 11،781ށް އަރާ. އެ ގައުމުން އިތުރު 8455 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު މިއަދު 10،495 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. އެމެރިކާ އިން ޖުމްލަ 377،499 މީހުންނަށް މިހާރު ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފަ.

20:21

19:57

19:34

19:23

18:33

18:27

18:20

17:45

17:26

17:22

17:19

17:02

16:48

16:22

16:01

15:41

15:39

15:35

15:23

15:13

15:06

15:05

14:58

ގުޔާނާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ފަސް މީހުން މަރުވި އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 31 އަށް އަރާފައި.

 

14:57

ސްރީ ލަންކާގައި އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ ހަ މީހުން. އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނީ 180 މީހުންނަށް.

 

14:56

ބޮލީވިއާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 14 މީހުން. އިތުރު 11 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 194 އަށް އަރާފައި.

 

14:56

ލެޓްވިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ ދެ މީހުން. އިތުރު ހަ މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 548 އަށް އަރާފައި.

 

14:55

ބޮސްނިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 30 މީހުން. އިތުރު 66 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 740 އަށް އަރާފައި.

 

14:54

ހަންގޭރީގައި އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 47 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 73 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 817 އަށް އަރާފައި.

 

14:54

އެންޓޯނިއާގައި އިތުރު ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މަރުވީ 21 މީހުން، އިތުރު 41 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،149 އަށް އަރާފައި.

 

14:53

މޮރޮކޯގައި އިތުރު ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 83 މީހުން މަރުވި. އިތުރު 21 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،141 އަށް އަރާފައި.

 

14:52

ޔޫކްރެއިންގައި އިތުރު ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 45 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 143 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،462 އަށް އަރާފައި.

 

14:52

ތައިލެންޑްގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 27 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 38 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،258 އަށް އަރާފައި.

 

14:51

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 31 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 125 މީހުން. އިތުރު 296 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،439 އަށް އަރާފައި.

 

14:50

ފިލިޕީންސްގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 177 މީހުން. އިތުރު 104 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަު ވަނީ 3،764 އަށް އަރާފައި.

14:49

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 54 މީހުން. އިތުރު 152 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،918 އަށް އަރާފައި.

 

14:48

ރޮމޭނިއާގައި އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 182 މީހަކު ވަނީ ބަލީގައި މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނީ 4،057 މީހުންނަށް.

 

14:47

ޕޮލެންޑްގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 111 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 119 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،532 އަށް އަރާފައި.

14:45

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 80 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިއްޖެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، 4،858 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މަރުވީ 136 މީހުން.

 

14:44

ނޯވޭގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 78 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު އެކެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،866 އަށް އަރާފައި.

14:44

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 46 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 13 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،980 އަށް އަރާފައި.

 

14:43

ރަޝިއާގައި އިތުރު 11 މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 58 މީހުން. އިތުރު 1،154 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7،497 އަށް އަރާފައި.

 

14:42

އިސްރާއީލްގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 59 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 102 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9،006 އަށް އަރާފައި.

 

14:42

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 192 މީހުން. އިތުރު 47 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 10،331 އަށް އަރާފައި.

 

14:41

ބްރެޒިލުން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 566 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 49 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،232 އަށް އަރާފައި.

14:40

އޮސްޓްރިއާގައި އިތުރު 23 މީހަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުގައި އެ ބަލި ޖެހިގެން 243 މީހުން މަރުވި. އިތުރު 102 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،399 އަށް އަރާފައި.

14:38

ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި އިތުރު ހަތަރު މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 769 މީހަކު އެ ގައުމުން މަރުވި. އިތުރު 55 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނި، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21،712 އަށް އަރާފައި.

14:37

އެމެރިކާގައި އިތުރު 72 މީހުން ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހިގެން 10،943 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 646 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނުނު އިރު، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 367،650 އަށް އަރާފައި.

14:29

14:12

13:52

12:36

12:22

11:47

11:36

11:21

11:09

10:44

09:30

08:55

08:51

02:54

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން އިތުރު 835 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 26735 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 363408 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:53

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1147 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 10763 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ

02:35

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން އިތުރު 3،615 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 25،900 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 362،573 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

02:35

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1،104 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 10،720 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ

01:10

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން އިތުރު 3،144 މީހަކު ފައްސިވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 22،885 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 359،558 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

01:09

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 172 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެއާއެކު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1،046 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 10،662 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ

00:59

00:39

00:39


ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ގިނަ ގައުމުތަކުން އަޅަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އަދިވެސް ބަލި އިތުރަށް ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ބިރުވެރިކަން ކުޑައެއް ނުވެއެވެ.

މިހާތަނަށް 1330240 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައި ވާއިރު އޭގެތެރެއިން 73868 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 4443 މީހުން މިއަދު މަރުވެފައި ވާއިރު މިއަދު 57378 މީހަކު ވަނީ މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައެވެ.އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ސްޕޭނުން މަރުވި މީހުންނާއި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެފައި ވީނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ހާލަތު އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ގޯސް ކޮށެވެ. ފްރާންސްގެ ހާލަތު ވެސް ވަނީ އިއްޔެ އަށް ވުރެ ގޯސް ވެފައެވެ. އިޓަލީވިލާތުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ އަނެއްކާ އިތުރުވެފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ކަރަންޓީން ކުރާ މީހުން ދޫކޮށްލުމުން އެމީހުންނާއި މެދު ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސަރުކާރުން މިރޭ ވެސް ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ބޭރަށް ނިކުތުން މަނާ ވަގުތުގައި މިއަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބޭރަށް ނިކުމެފައި ވެއެވެ.

ފެލައިނީ އާއި ބައްދަލުވި ތިން ދިވެއްސަކު މިއަދު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  އަލްހަމްދުލިﷲ އެމެރިކާއިން މީހުން މަރުވުމަކީ ރަހްމަތެއް. އަހަރެމެން މުސްލިމުން މަރާ ހެދި އިރު ނޭގޭ ދޯ ތިމާމެންނަކީ ނުކުޅޭދޭ ބައެއް ކަމެއް. މުސްލިމަކު މަރުވެއްޖިއްޔާ ވާނީ ޝަހީދަކައް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ

  • ކަލޭ

   ކަލެއަށްވެސް އެނގޭ ދޯ އަނގަފުޅާކުރަން.

   3
   4