ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހްމަދު ނުއުމާން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ނުއުމާން އަވަހާރަވީ، ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަކަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށެވެ.

ނުއުމާން ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ އެމަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައެވެ.

ނުއުމާން އަވަހާރަވެއްޖެކަން އަދާލަތު ޕާޓީން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ އެޕާޓީގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުއުމާން އަވަހާރަވި ޚަބަރަކީ އެޕާޓީ އާއި ދިވެހި ގައުމަށް ލިބުނު ނުހަނު ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ.

ނުއުމާން ވަނީ ފެނަކަ އުފެއްދިއިރު އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ. އޭގެ ކުރިން ސްޓެލްކޯ އާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވެވިއެވެ.

ނުއުމާން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިއާ ކިޔަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ކޮންމެސްމީހެއް

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  91
  1
 2. Anonymous

  ‏إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

  61
 3. އިންސާނާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  17
 4. އަދާލަތު

  އަޚު ނުޢުމާނުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވައި، ޢާއިލާޔަށް ކެތްތެރި ކަމާއި، ދުޅަހެޔޮ ކަން ދެއްވާށި. އާމީން

  32
 5. Swity

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  17
 6. ބިރުވެތި

  ‏إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

  14
 7. ޙ

  ‏إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

  15
 8. ހުސައިން

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

  15
 9. ލހިޔަނު

  ‏إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

  17
 10. ބްރޯ @777

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  16
 11. ޕަރީ

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  13
 12. އައްމަޑޭސަމީރު

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  16
 13. މާލެ ބޭބެ

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
  ނޫމާނު އަ ކީ ދީނަށް ލޯބި ކުރެއްވި މަޑުމައިތިރި ބޭފުޅެއް..

  23
 14. Anonymous

  މަރްޙޫމަށް ދާއިމީ ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އަމީން
  އެހެން މީހުންގެ މަރުން ތިބާ ޢިބްރަތް ލިބިގަނެ ތައްޔާރުވޭ.
  "މަރުވާނެކަން ޔަޤީނޭ މަރުހަނދުމަކޮށް އުޅޭށޭ'
  ފަރުވާވެ އެދުވަހަށް ދަތުރަށް ފަހިކުރަން އުޅޭށޭ'"

 15. ވަސީމް

  އަޚަ ނޫމާންއަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރިނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި. ގެއްލިގެން ދިޔައީ އިޚްލާސްތެރި ބޭފުޅެއް. އާއިލާއައް ކެއްތެރިކަނ ދެއްވާށި.

 16. ސަަމްވަން

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ