ޖޭޑަބްލިއު ރިސޯޓުން ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯދަމުން އަންނަނީ އެ ރިސޯޓުގައި އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

އެ މީހާ ގެއްލިފައި ވަނީ، އޭޕްރިލް 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެ ރެއިން ފެށިގެން އެމްެއެންޑީއެފް އިން ދަނީ އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ޑައިވްކޮށްގެންނާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ކާނި ލޯންޗް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ރޭ 22:13 ހާއިރު ކަމަށާއި، ސީސީޓީވީ ފޮޓޭޖްތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ފޯނެއްގައި ހުރެފައި ގޮސް އޭނާ ފުންމާލައިފައި ވަނީ ސަޕްލައި ޖެޓީ އިން މޫދަށް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.