ބިދޭސީންތަކެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި އެކެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ ހެންވޭރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު ބިދޭސީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ރުޅިވުމުން އެކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލާގައި އަންހެން މީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ އަތުގައި ވަޅި އަޅަން އުޅުމުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފިރިހެން މީހާ އުޅުނު ކަމަށާއި އެވަގުތު އެ ވަޅި ފިރިހެން މީހާގެ ގަޔަށް ހެރި ޒަހަމްވީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާއަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކަކީ އެހާ ފުން ޒަހަމްތަކެއް ނޫނެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ނަޚްލާ

  ތިކަމަށް ފިލްމެއް ހަދާނަން.. ތިދެމީހުން ލައްވާ ކުޅުވަން ބޭނުމީވެސް..

 2. ކޮކްޓޭލް އަލިބބެ

  ތިޔަވާހަކތައް ކޮންމެ ދިވަހަކު ފަލަ ސުރުޙީޔައް އެރުވީމަ މިމުޖުތަމައު ހަލާކް ވުން ނޫން ކަމެއް ނުވޭ ޓީވީތަކައް އަރާ އަޑައް ބާރުލާފައި ދައްކާ ވާހަކަޔަކީ 60000 ހާސް 70000 ހާސް ބިދޭސީން އެބައުޅެޔޭ ވަގައް އައިސްގެން މިހެން ވިދާޅުވީއިރު މިހީވަނީ ބަނގުލާދޭޝް އަކީ މިއޮއް ވިލިމާލެ ނޫނޫ ހުޅުމާލެހެން ފަތާފަ ވަގައް އަންނަން ބިލަ 4 5 ގަޑިއިރު މަތިންދާބޯޓެއްގަ އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމުން ދަތުރުކޮއްފައި އަންނަ ބަޔެއްމީ ދެން ކިހިނެއް ބުނެވޭނީ ވަގަށާ ދިގަށޭ އެމީހުން އައީ އަދި ގާނޫނު އަސާސީގައި އެބުނާ ސާފު ކަޅާ ހުދުން ލިޔެފަ ނެތީތޯ ބޭރުމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަލަ ސުރުހީގައި ތިޔާ ކަހަލަގެ ވާހަކައެއް ލަދުން ބޯހަލާކް

  12
 3. މޮޔަދިވެއްސެއް

  މާކަބޮޑު ކަމެއް ނޫން، އެމީހުންގެ ޤައުމުގައި މިކަހަލަ ކަންކަން އެމީހުންކުރާނެ! ދިވެހިން މަޑުންތިބެބަލަ ޤައުމެއް ލިބެންދެން! މިއޮށްހާދުވަހުވެސް ތިބި ގޮތަށް މައިތިރިވެގެން! ކަމެއް ނުވާ ކަޑަ ދިވެހިން! (މަވެސް ހިމެނޭގޮތުން)