މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ އެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މައްޗަންގޮޅިގައި ހުންނަ ގެއަކުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނުއިރު ދާދިފަހުން ވެސް މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. Anonymous

    ކުރިންވެސް ވާނުވާއެއް ނޭނގި މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރިކަމެއް ނޭނގޭ. އަނެއްކާ މިއަދުވެސް މީހަކު މިމަރުވީ. މީނާ ވެސް ކޮވިޑުއަށް ޓެސްޓް ކުރާނެބާ.