މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް 7 ވަނަ މީހަކު ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ އެވެ.

މިއާއެކު މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27 އަށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި 7ވަނަ މީހާއަކީ ވެސް ދިވެއްސެއް ކަމަށެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ، އެ މީހާގެ ޓެސްޓުތައް ހެދީ އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ، އެ މީހާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ މީހާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އެޗްޕީއޭ އިން ހިއްސާ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު އެ މީހާ ހުރީ ކޮން ތަނެއްގައި ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. އަދި އެ މީހާއަށް ބަލި ޖެހުނީ ކޮން މީހެއްގެ ފަރާތުންކަންވެސް ނޭނގެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން ފުރަތަމަ މީހަކު ފައްސިވެފައި ވަނީ، މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އަދިވެސް އޭނާއަށް ބަލި ޖެހުނު ގޮތް އަދި ވަނީ ނުހޯދިފައެވެ. އޭނާއަށް އެއްވެސް ޓްރެވެލް ހިސްޓްރީއެއް އޮތް މީހެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާއާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް މީހުން މިހާރު ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ބައެއް މީހުން ވަނީ ނައްސިވެސް ވެފައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ ޓެސްޓުތައް އަދިވެސް ދަނީ ހަދަމުންނެވެ.

އެހެންކަމުން އިތުރު ބަޔަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވުން ގާތެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 16 މީހެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. ޢަހަރެން?

  حسبنا الله و نعمل وكىل...

  83
  2
 2. ޟަތޫ

  މިއޮއްފަދަ ހުކުރު ދުވަހުވެސް އޮފީހަކަުން ދަނީ މުވައްޒަފުން ނެރެމުން. މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއްވިއްޔާ އޮފީހުގެ ވެރިން ޒިންމާވާން ކެރޭނެބާ ،

  63
  2
  • މަރީ

   ކޮން އޮފީހެއްތަ؟ ނަން ހާމަކުރޭ... ބިރުނުގަނޭ ތިއޮފީހުން ނޫނަސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަޒީފާ ލިބޭނެ.

   40
   2
 3. ކާށިމަޖާ

  އައްސިވީ

  19
  15
 4. ޙޔެ

  ކޮބާހޭ ޓެސްޓު ކިޓުތައް؟؟

  40
  1
 5. ޞޮނިބެ

  ޢިންނަާލިށްލަާހި

  32
  1
 6. އއ

  އެއާޕޯޓުގަ އުޅޭ މީހާ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ޖެހުނީ ކަ މަށް ބެލެވޭ.

  53
  5
 7. ސިޒޫ

  ސުބުހާނައް ﷲ..

  28
  1
 8. ސިޒޫ

  ސުބުހާނައް ﷲ..އަޅަމެން މިބަލިން ސަލާމަތަ ކުރައްވާށި

  42
 9. ލ

  ސަރުކާރަކާށް ނުކެރޭ ރަގަޅު ކާފިއު އެއްވެސް ހިންގާ އަދަބް ދޭކަށް.... އަދަބް ދީގެން ރަގަޅު ވާނީ....

  25
  4
  • .

   އާން ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާ

 10. ޢަލީ

  ޥެރިމީހާ ރުއި ކީވެކަން .....ފ ލޭޑީ އާއިލާ ކުދިން ކޮޅު ŪĶ އިން އަައިސް ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތް މިއޮތީ ނަތީޖާ ދެން އަވަހަ ފަޒޫމުހައްމަދު ޓެސްޓު ކުރޭ

  33
  2
 11. Anonymous

  ސަރުކާރުން ގޮވަމުން ދިޔައީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ގިނައިން ކާބޯތަކެތި ނުގަނެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ވާވަރަށް ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ، ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންވަނީ އެމީހުންގެ ގުދަންތަކަށް ފުރިބާރުވާ ވަރަށް ކާބޯތަކެތި ވަށްދާފަ! މިޔަދު ހުރިހާ ނިކަމެތި ކަމެށް ލިބެމުން މިދަނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާއަށް...

  58
  2
 12. ޙަލީލް

  ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމައް އެދެންވީވަގުތު މިއޮތީއައިސްފަ މިސަރުކާރައް މިކަންކުރަންކެރޭނެތޯ؟

  11
 13. ރިޝް

  ސުބުހާނައް ﷲ..އަޅަމެން މިބަލިން ސަލާމަތަ ކުރައްވާށި????????

  حسبنا الله و نعمل وكىل.

  10
 14. ?

  Male meehun ge gofalhu kamun raajje there meehun ah mi jeheny haaluga ulhn

 15. އަލީއިމްރާން

  މިމީހާވެސްމީ ތިޔަވިދާޅުވާ މީހާޔާއެއްކޮއް މަސްދަތުރު ދިޔަމީހެއްތޯ އެހެންވީމަ މިއެންމެންހޯދާ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވީނޫންތޯ މިއެންމެންނަކީވެސް މަސްދަތުރުގޮސް ޕާޓީ ކުރިމީހުންތޯ އެހެންވީމަ ކަމާބެހޭ ފަރާއްތަކުން މިމީހުންނާއި ސުވާލްކޮއް މިމީހުންނާއި އެއްކޮއް މަސް ދަތުރު ދިޔަމީހުންނާއި ޕާޓީ ކުރިމީހުންހޯދާ ޓެސްޓްކޮއް މިމީހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުންވަން ވީނޫންތޯ މީމުޅިގައުމުގެ ހުރިހާ އެންމެންނައް މިނުރައްކާ ތެރިކަން ފޯރްކޮއްދޭން މަސައްކަތް ކުރިމީހުންނެއްނޫންތޯ

  13
 16. ...

  ޑެލިވަރީ މީހުން ފޯނު ނުނަގައެވެ.

 17. އުސައިދު

  އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހަފްތާގެ 7 ދުވަހު އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތުގަ މިއުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހެލްތުގެ ބައެއްވެސްނޫން. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ސަފުގައި މިތިބީ އާއިލާ އާއި ދުރުގައި..އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ތިބޭފުޅުންގެ އާއިލާ އަށް ޓަކައި ތިބޭފުޅުން ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވުން..

 18. އުސައިދު

  އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހަފްތާގެ 7 ދުވަހު އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތުގަ މިއުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހެލްތުގެ ބައެއްވެސްނޫން. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ސަފުގައި މިތިބީ އާއިލާ އާއި ދުރުގައި..އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ތިބޭފުޅުންގެ އާއިލާ އަށް ޓަކައި ތިބޭފުޅުން ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވުން....

 19. ??

  އަހަރެމެން ރިސޯޓު ތަކުން އައިސް މިތިބީ ނުދެވިފަ
  ޙެޔޮނުވާނެ އަހަރެމން ފޮނުވަދީ
  ޢަހަރެމެން ޓެސްޓު ކޮއްފަވިޔަސްފޮނުވާ

 20. މީހާ

  ތީ ހަމަ އެދުވަހު ޓެސްޓް ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ދިއަ އިޓަލީ ދެ މީހުން ގެ ފަރާތުން މާލެ އަށް އައިސް ސަރުކާރުން އެއްބަސް ވާންވީނު ދޯ

 21. ޙަސަނާ

  މިކަމުންވެސް މި ރަައްޖެ ސަލާމަޔްކުރައްވާނީ ﷲ ސުބުހާނަހޫވަތާލާ.....ގައުމުގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު ކުރައްވަންވީހާވެސްކަމަކީ ހެޔޮލަފާ ސާލިހު ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކެއް ގޮވައިގެއް ޖުމުހޫރީމައިދާނައް ނުކުމެ ވަޑައިގެން 2 ރަކުއަތްނަމާދެއްކުރައްވާފަ ﷲ ގެ ހަޒުރަތުގަ ދުއާދަންނަވަންވީ ދިހިވެހިގައުމާއި ރައްޔިތުން މިބަލިންރައްކާތެރިކުރައްވާ ދެއްވާތޯ..ހިތހުގެ އެންމެފުންމިނުން ގަބޫލކުރައްވީ އެންމެ މަތިވެރި ބާރުވެރި ފަރާތަކީ ﷲ ކަމައް ކިތަންމެވަރުގަދަ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އަޅައިގެން ތިއްބަސް އެކަލާންގެ މިންވަރުފުޅުން ރައްކާތެރިކަން ނުދެއްވަނީސް ރައްކާތެރިކަމެއްނުލިބޭނެ ހެޔޮނިޔަތުގަ މަކަރުވެރިލސމެއްނެތި އިހުލާސްތެރިކަން އިސްކުރަންވީ ކިބުރުވެރިކަމާ ބޮޑާބަސްބުނުމުން ދުރުހެލިވާންވީ ފަސާދައާ ދުރުވެ އެކުވެރިވާންވީ އަބަދު ވެރިކަން ވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރަން ނުވިސްނަންވީ...

 22. ސަދަޅޭ

  ކޮބާ ތިބުނާ އޮފީހަކީ

 23. މީ މަ

  އަޅުގަނޑައް ފެންނަނީ އަދިވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށްކަންކަން ސިއްރުކުރަން.

 24. އިމާމް

  ىامقتدر اللهم اصرف عنا اللفىروس كورونا