ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީންނަށް މައާފު ދީފިއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ގޮތުގައި މައާފުދިން ގައިދީންނާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް މައާފު ދިން ގައިދީންގެ އަދަދު އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެނުމާއި އެކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ވަނީ ގައިދީންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޖަލު ގޮޅިތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފައިވާއިރު އެ ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައިވާ އެއްވެސް ގައިދީއަކު އަދި ބަންދު މީހަކުވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުން ވެސް އޮތީ މެދުކަނޑާލައިފައެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ ޖަލަށް ޑިއުޓީ ކުރަން ވަންނަ އޮފިސަރުންގެ ހުން ޗެކް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ވެސް ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އަދި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކަށް އަންނަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ރޯގާގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއެވެ. އެގޮތަށް ބައްދަލުވުން ކެންސަލްވާ ފަރާތްތަކަށް އޭގެ ބަދަލުގައި ފޯން ކޯލުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ގައިދީންނަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އާއިލާތަކާއި ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު ކަރެކްޝަނުން ހަމަޖެއްސިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގައި ކަރެކްޝަނުން އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

43 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  ތީ އަނެއްކާ އަނެއްކަންތައް!

  21
  2
 2. ފދފދ

  ޔާނު ނުލާތި ތި ލިސްޓަށް.

  9
  47
  • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

   ޢެއީ ބޮޑުވަގެއް! ޓެރަރިސްޓެއް! ނަމަނަމަ ދޫނުކުރާތި!

  • Anonymous

   އާނ. އޭރުން އަނެއްކާ ވޯޓް އޮޅުވާލަން ޖެހޭނީ ދެން އޮތް އިންތިޚާބުގަވެސް ގަންނާ ކުރެއްވި ބިރުން

 3. Anonymous

  އާނ ތިއޮތީ އަނެއް ނޮހޮރޮއްޕާން ދެން ތިމީހުނައް މާފުކޮއްދޫކުރީމަ އަހަރެމެން ރައްޔަތުންނައް ބަލާވެރިކަންޖެހޭނީ މިރުސްގަހެއްވެސް އިންދާފަ ނުބެހެއްޓޭނެ ގަސް އުފުރާލައިގެންދާނީ ނުވިތާކައް ރޯނުގަ އަންނައުނުކޮޅުވެސް ގެންދަނީ ފިހާރަތައް ފަޅާލާ ރޯދަމަހު ދުވާލު ރޯދަނުހިފާ ކާނެބޯނެއެއްޗިހިނަގަނީ ތިމީހުންތިތިބިތާ ތިބިއްޔާ ވާނީ ކީއް

  35
  5
 4. އަނެއްކާ

  އަނެއްކާ 25ބުރި ޖު ދޮންބެ ހިމެނޭތެ؟

  8
  31
  • ޕރ

   ޙެހެހެއެހެހެހެ ?????

 5. ފީރޯޒް

  ހަވާލު ނުވިއަސް ހަމަ ދޫކޮއްލީ.. މިފަދަ ހާލަތެއްގަ އިތުރު ބޮލުގެ ރިހުމަކަށްވީ..ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް..

  20
  2
 6. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ސުބުހާނަﷲ ކިހެނެއްވާނެބާ ؟

  18
  1
 7. ހަރަފި

  އަނެއްކާ އަނެއްގޯސް ތިހެދީ!!!!!!!!
  ގާނޫނުން ބޭރުގައި އުޅޭނެ ކަމުގެ ޓްރެކް ރެކޯޑު އޮތްބަޔަކު ރަށުތެރެޔަށް ދޫވީ.
  އަހަރުމެން މިވީ ގޭގައިބަންދުގައި ހޭލާތިބެން!

  29
  2
 8. ރައްޔިތުން

  ތީއަނެއްވަބާ ވަގުންނާހެދިނޮއޮންނާނެ ސަލާމަތެއްވެސް

  32
  1
 9. އަލީ

  މިއީ ވަކިމީހަކަށް ވަކިގޮތެއް ނުހަދާ ސަރުކާރޯ. ރައީސް ޔާމިނަށްވެސް މާފު ދެވެންޖެހެ.

  68
  10
  • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

   ނުޖެހޭނެ! ނުވެސްދޭނަން! ހަމަ ކުޑަގޮޅީގަ ޔާގުންޑާ ބަހައްޓާނީ!

 10. ާއަހުމަދު

  ޖަލު ހުސލކޮށްފަ ކަރަންޓީނުކުރާ ތަނަކަށް ހަދންވީ

  27
  1
 11. ސަންތި

  ޔާ މީން ދޫކުރޭތަ

  25
  7
 12. ހަސަނު

  ޔާ މީން ދޫކުރޭތަ

  18
  6
  • ޕރ

   ލާހިކެއްނެތް ދޫކު ރާކަށް?

 13. Anonymous

  ޖަލުން ދޫކޮއްލީ އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނޭ އެބަ ބުނޭ

  52
  5
  • ނިމްނާ

   އެއްކަލަ ސިޔާސި ވެއްޖެ.
   ??

 14. ހަނދާންކުރާތި!

  ކަލޭމެން ހަނދާން ކުރާތި، ދޫވިޔަސް ތިބެންޖެހޭނީ ހަމަ ބަންދެއްގަކަން! އެއީ ގޭބަންދުގަ! ނަމަނަމަ ބޭރަށް ނުނިކުންނާތި! އަހަރުމެން ކުށެއް ނުކުރާ ޙާލުގައި ވެސް މިތިބީ، ގޭ ބަންދުގަ އެވެ. ކަލޭމެން ވެސް ބަސްއަހައިގެން ތިބެއްޗެވެ!

  18
  3
 15. ޟާމް

  ރަނޅު ނިއްމެވުމެށް. އެކަމަކުން ވައްކަމާއި ޖަރީމާ ވ ގިނަވާނެ

  26
  4
 16. ރުމޭ

  ރ. ޔާމީން އަށް ކުޑަ ލުޔެއްވެސް ނުދިން ދޯ؟

  40
  6
 17. ދާދު

  އަނެއްކާ މީހުން މަރާފަތިބި މީހުން ދޫކޮށްނުލާތި.

  32
  3
 18. އުމަރު

  އެންމެންގަނޑު ދޫކޮއްލާ. އޭރުން މުޖުތަމައު އަދި ނިކަން އަމާން ވާނެ މިއޮއް ފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި.

  30
  2
 19. ބަބީ

  ތީ އިބޫގެ ރޭވުމެއް، ގައުމައް ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ވަބާއަކީ އިބޫ

  42
  14
 20. ވަސީމް

  ސަރުކާރުން ތިކުރީ ވަރަށް ކަޑައަމަލމެއް. މީހުން މަރާ ވައްކަންކޮށް ބިރުދައްކާ މިކަމުގެ އަރާތިބި ނުލަފާ ކުށްވެރިން ނަށް މައާފް ދީގެން ނުވާނެ..ވަގުތީ ގޮތަށް ދޫކޮށް ލިޔަސް ކަޑަ..އެމީހުން ގެންދަންވީ ވަކި ރަށަކަށް...ތިކުރިކަމުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނީ އާންމުންނަށް... މާރާމާރީ ތައް ވަރަށް ގިނަ ވާނެ.

  22
  3
 21. ކަލާކޯ

  ކޮން ކެޓަގަރީ އެއްގެ ބައެއް؟؟

  25
  1
 22. ޖިހާދު

  ވަގުންނައް ނުދެއްޗޭ

  18
  1
 23. ސަރު

  ތީގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ވަގުކަލޭގެ ޔާމީން ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން.

  15
  50
  • Anonymous

   ބޮޑު ވަގު ހުރީ ވެރިކަމުގަ. ދެން ހުރި މިނިކާވަގު ހުރީ މަޖިލީހުގަ. އެހެންވީމަ ރަނގަޅު މީހަކު ޖަލުން މިނިވަން ކުރެވޭކަށް ނެތް. ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ މީހުން އެކަނި މިނިވަން ކުރެވޭނީ ވަގުންގެ ސަރުކާރަށް.

   50
   8
 24. ހަސަން

  ޔާމީންވެސް މިނިވަންކޮށްދެއްވާ. އޭރުން އިބޫއަށް އިދިކޮޅުގެ ލޯބި އޮހިގެން ދާނެ. ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވުމުން މި ދިވެހިރާއްޖެގެ އެތައް ބައެއް ހިތާމަ ކުރޭ. ހަމަ އެއެންމެންގެ ހިތައް އުފާވެރިކަން ލިބި ރައީސައް ޝުކުރު އަދާ ކުރާނެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރަން ރަނގަޅު އަމަލަކަށް ވާނެ. ރައީސް އެކަން ކޮށްދެއްވާ.

  42
  7
  • އިދިފުށް

   އިދިކޮޅުގެ ލޯބި ލިބޭނެވަރު މިތާ ލިޔާ ކޮމެންޓުތަކުން އެނގޭ. އިދިކޮޅުގެ ލޯބި ނުލިބުނަސް ފުދޭނެ. އިންޝާ ﷲ.

 25. ބޮޑުތަޅު

  ގެދޮރުގައި އަވަހަށް ބޮޑުތަޅު އަޅުވާ. ރަމަޟާންމަހަށް ތައްތާރުވޭ. ނޫސްވެރިންނޭ. އެވެނި މިވެނި ގެޔަކުން ވައްކަންކޮށްފިއޭ، އެވެނި މިވެނި އޮފީހަކުން ތިޖޫރީއެއް ފަޅާލައިފިޔޭ، އެވެނި މިވެނި ފިހާރަޔެއް ފަޅާލައިފިޔޭ ލިޔަން ތައްޔާރުވޭ.

  38
  3
 26. މާ

  ރައްޔިތުންނަށް މި ނިކަމެތިކަން އައިސްގެން އުޅޭތާ ދެ އަހަރަށްަ ލައިގެން މި އުޅެނީ..ކުފޫ ހަ މަނުވާ ސުންޕާއިން

  24
  5
 27. މާ

  މި ނިކަމެތިކަން އައިސްގެން އުޅޭތާ ދެ އަހަރަށްަ ލައިގެން މި އުޅެނީ.. ކުފޫ ހަމަނުވާ ސުންޕާއިން ވެރިކަމުގަ ތިބީ

  23
  5
 28. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ޖަލުގައި ހުރި ވަކިމީހަކަށް ވަކިގޮތެއްނުހަދާ ނަމަ ރައީސް ޔާމީނުވެސް މިވަގުތު ގެއަށް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭނެ ، ތިޔަދޫކުރި މީހުން އެމަނިކުފާނަށްވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ނުރައްކާ ، މާގިނަކުށުގެ ރިކޯޑު ތިދޫކުރި މީހުންގެ އެބަހުރި އިބޫ މިވަގުތު ވެސް އިންސާފަށް ލޯބިކޮންބަލަ އިބޫ ވެސް މަރުވާނެކަން ހަނދާން ކޮށްބަލަ ....

 29. އޮޅުވާލި

  އެއީ ބޮޑު ބާޢީލުތުފީ ދޫކުރަންވެގެން ޖަހާރޮކެޓެއް

 30. ނަައީމް

  ޒާތީ ކަމެއް ނުވާނަމަ ޔަގީން މިފަހަރު ރައީސް ޔާމީން ދޫކުރަންޖެހޭ މިހާލަތުގަވެސް ގައުމުގެ ކަންކަން ރޭވުންތެރިކަމާއި އެކު ރޭވުމަށް ރައީސްޔާމީން ގެ ވިސްނުންބޭނުންކުރަންޖެހޭ

 31. އައްޔު

  ޔޫއެންގެ ގައިޑްލައިންގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި އެހެނިހެން ކުއްވެރިން މިނިވަންކުރުމާއި އެކު އެކަމަކު މިދަނޑިވަޅުގައި މިމީހުން ނެރުމުން ވަންނާނީ ކޮންތާކަށްތޯ؟ ހާލުގައި ޖެހުންނޫން ގޮތެއް ނެތެެއްނޫންތޯ؟

 32. ޏަމްޏަމް

  ކިހާ ދެ ރަކަމެއް. މި ހަބަ ރާ ވިދިގެންވެސް ސިޔާސީ ކޮމެންޓު ހުސް.
  ?

 33. ޔާލް

  ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނަމުގައި އެތައްް މުސްލިމުންނެއް ވަނީ ޖަލަށް ލެވިފައި. އެމީހުން ދޫކޮއްލާ. މުސްލިމުންގެ ބަދު ދުޢާ އަކީ ހީކުރާވަރައްވުރެ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް.

 34. ޢަހްޒާ

  ޥަގުން ވަގއް ވެރިކަން ހޯދި ރައްޔިތުންލީ ވޯޓް ވގައްނެގި ވަލިއްޔުލްއަމްރު ހުރީ ރޯނާ ގަންނުވާފަ

 35. ޞޮނިބެ

  ކުދިންނޭ ހޭއަރާ ތިބޭތި މިހާރުމިއޮތީ ވާނެހައެތިވެ ނިމިފަ