މާބަނޑު މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ފުލުހުން އެހީތެރިވެއްޖެ އެވެ.

އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ފުލުހުން އެހީތެރިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއްގައެވެ،

އަދި އެ މީހާއަކީ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ މީހާއަކީ ގެއަކުން ތިރިއަށް ބޭލި މީހެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.