މާލޭގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ތަނަކުން 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ އެވެ.

މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި ގިނަ ބިދޭސީން އެއްކޮށް އުޅޭ ތަންތަން މިހާރު ފުލުހުންނާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ މިކޮޅުގެ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްގެ ތެރޭގައި އަދި މެޑިކަލް ޓީމްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިކަހަލަ ތަންތަނަށް ގޮސް އެތަންތަނުގެ ސްކްރީނިންގ ހަދައި، އެތަންތަނުގައި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކު ތިބިތޯ ބަލައި،އެކަހަަލަ ބަޔަކު ތިބި ނަމަ އެ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން". ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، މިއަދު ތިން ތަނެއް ސްކްރީން ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، މި 14 ކޭސްް ފެނިފައި ވަނީވެސް މިގޮތަށް ސްކްރީން ކުރެވުނު ތަނަކުން ކަމަށެވެ.

އަދި މި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއާއެކު މިއަދު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 23 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 108 އަށް އަރާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ??????

  15
 2. މާ

  ތިކަން ތިހެން ވާނެކަން އެގޭތީ ފިޔަވަޅު ޢަޅަން ބުނީމާ ހާލަތޭ ފަޅޮލޭ ކިޔަ ކިޔާ ތިބީ ނޫން! ޕެޓްރޯލުގުދަންތަކެއްގާ ހުޅުހިފަން ފެށީމާވެސް ހާލަތޭ ކިޔަކިޔާ ތިބެވޭނެބާ!

  52
  5
 3. ޝަރީފް

  ތިޔަ ބަނގާޅީންތަށް މާބޮޑަށްވެސް ގިނަ ތިޔަބައިގަނޑް މިގައުމުން ބޭރު ނުކޮއް ތިބެންޏާ ތިޔަހެންވާނެ ތިޔައީ ރައްޔަރުންގެ ފައިސާ.

  31
  9
  • ޢަލީ

   ގިނަ ދިވެހިން ހަތަރެސްފައިގަ ވަރު ނުހުރޭ އަދި ބައެއްމީހުން ކަކުލުހުޅުގަވެސް ވަރެއްނުހުރޭ ދެން ދެންދިވހިންގެ ފައިސާ ފެނާނީ ބޯގޮސް ބިންމަތީ ގަ ޖެހޭ ހިސާބުން. ދިވެހިން މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރުމުން ދެބައިކުޅައެއްބައި ނިންމާފަ ލާރިކޮޅޮހިފައިގެން ފިލާނެ. ބައެއްދިވެހިން އަންހެނުން ބުނީމަ ގެއައް ފުއްކޮޅެއް ނުގެންދެވޭ. ޅަލަލލަާ ދިވެހިން

   4
   1
 4. ޢަންނި

  އަންނި ބުނި އޯކޭޔޯ .

  27
  3
 5. ލ

  ޑެލިވަރީ ކުރެވޭކަށް ނެތް، މަގުމައްޗަށް ނިކުމެވޭކަށް ނެތް.... ????

  29
  • ޑެރަ

   ޜަށަށް ވެސް ދެވޭކަށް ނެތް

 6. ބެންގާލް

  ބަންގާޅީންނަށް ބަލިޖެހޭ އަދަދު ގިނަވާނެ. ސަބަބު ސާފު. އެމީހުންނަކީ ނޯކަރުން. މަސައްކަތްތެރިން. އެހެންވެ އެމީހުންގެ މިތިބެނީ ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތުގައި މަގުމަތީގައި ޑެލިވަރީގައި ނޫނީ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގައި. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ބަންދަލުވާ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން އޭގެ މީހަކަށް ޖެހިއްޖިއްޔާ އެމީހަކު އުޅޭ ތަނެއްގައި ތިބި އެންމެންނަށް މިޖެހެނީ. އަދި މާލޭގައި ދިވެހިން ގިނައިން އުޅޭ ގެއެއްގެ އެކަކަށް ޖެހިއްޖިއްޔާ އެ ގޭ އެންމެންނަށް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. މީ ބަޔަކު ތިބެގެން ޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫން. އެމީހުން ނެތިއްޔާ އެ ޚިދުމަތް ދޭން ނުކުންނަ އެހެން ބަޔަކަށްވާނީ ހަމަ މިހެން. ސިފައިންގެ މީހާގެ ކޭސްއިން ފެނުނީ މިކަން.

 7. ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ

  މީގަ މައްސަލައަކީ ބިދޭސީންނެއް ނޫން. މިހުރިހާ ކަމެއް މިދިމާވީ ބޮޑުވަޒީރު ހެދިގެން އުޅޭ މީހަޔާ ބޮޑު ކަރަޔާ ހެދި..އެއީ މިރާއްޖެއަށް މިބަލި އެތެރެ ކުރި ދެމީހުން..ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ހުއްޓުވަން ދެކޮޅު ހެދީ އެދެމީހުން...ދިވެހިން މިބިރުވެރި ނުރައްކަލަށް ވައްޓާލީ އެދެމީހުން.. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެދެމީހުން މިކަމުގެ އަގު ދައްކަން ޖެހޭނެ..

 8. Girl

  Deliverygaves emeehun ulhenvNy. Fihaarayakun hidhumatheh dhinas emeehun thibeny baithihbbafa. Dhivehi meeha birun geyga. Resposibility nagany emeehun. Bala gaumu mi higany emeehunna hedhi kameh neygeytha. Dhivehin emeehun naai dheythere rahumukudakoh amalu kurany. Emeehun ehaalathah vahttali bayakee ves hama aharumenney bala. Dhen kon bangalhekey kiyakah

 9. ޑެން

  q ބަނގުލަދެސް މީހުން މިތަނުން ދާން ޖެހޭ ނުވަތަ ތިބެމންޖެހެެެބުނަކަންނެެގެ. އެކަމަކު އަހަރުމެން ބަލިވެއްޖެއްޔަަ ތި ފެސިލިޱިި އަކުން ޖާގަ ވެސް ނުލިބި ޱެސްޱު ކޮށް ލާނެ ކިޱެއްގެ ހިސާބުވެސް މިހާރު ތިވަަގޮތުން ނުލިބޭނެ ހެން އެބަހީ.

  1
  2
 10. ވަރަށް ދެރަ

  Anonymous

 11. ދެރަ2

  ކޮން ފައްސިއެއްތަ؟؟ ވަގުތު މީހުން އެކނަި ކިޔާ އެއްޗެއްތީ.. ކޮންމެވެސް ފައްސިއެއްތޯ އައްސިއެއް!!!! ބަހަށް ކުރަފިއެރުވުން ކަމަކީ..

  2
  2
 12. ޢަބްދުލްޤާދިރު މުބާރިކް ޖީލާނީ

  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިސަރުކާރުން ކަންކުރާ ގޮތް އޮޅިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަރުކާރު ތިޔަވަނީ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ލޫޓުވަމުން ފިލާތިބޭ ލާދީނީ ޣައްދާރުންނަކީ ކޮބައިކަން ދިވެހިންނަށް އޮޅިފައި ނުވެއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ޢަދުއްވުންނެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްތެރިން ޤައުމުގެ ދޮރޯށި ބަންދުކުރަން ގޮވާ ކުރި އާދޭސްތަކާއި، ޤައުމުގެ ދޮރޯށި ބަންދުކުރަން އެދި ނޫސްވެރިންނާއި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ރުއި ރުއިމަށް ބީރުކަންފަތެއް ދައުލަތުގެ ބޮޑުން ދެމުން ދިޔައިރު އެކަން އަދި ހަނދާނުން ފިލައިގެންނެއް ނުދެއެވެ.
  ސުވާލަކީ:- 1- ވައިރަސް ވެއްދީ ކާކުކަން ދިވެހިންނަށް އަންގަވައި ދެއްވަ ބައްލަވާށެވެ؟
  2- ކާކުތޯ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރަން ހުރަސް އެޅީ މިސުވާލަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވެ ބައްލަވާށެވެ؟
  އެފަރާތަކާއި މެދު ދުނިޔެ ޤިޔާމަތް ނުވެ އޮތިއްޔާ ތަޙްޤީޤުކޮށް މިފަސްގަނޑުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގާތަން ދުނިޔޭގައި ތިބި ބަޔަކު ދެކޭނެ ކަމީ ކަށަވަރުވެ ޔަޤީންވާ ކަމެކެވެ. ކާބަފައިން ކުރެއްވި ޖިހާދުން މިނިވަން ކުރެއްވި ދިވެހި ފަސްފަނޑު މިއަދު މިއޮތީ އިންޑިޔާއަށް ނީލަން ކިޔުއްވާފަ ދެއްތޯއެވެ؟

  4
  1
 13. Anonymous

  ޜައިސް ޔާމީން ދޫކޮށްލާ

  2
  4
 14. Doctor

  Stay home

 15. ހާލަތު

  ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ، ޚާއްސަކޮށް ބިދޭސީ ލޭބަ ބޭފުޅުން ނިދިކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަންތަން ބައިނަލްއަގްވާމީ ސިއްހީ މިންގަޑުތަކާ ޚިލާފަށް ހުންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ތިޔަ ވިދާޅުވާ “އެޗް.ޕީ.އޭ” އިން އެކަން އިސްލާހުކޮށް ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިތޯ؟ ނުނިއްވޭ ވަރަށް ގޭގަ ރޯވީމާ ދެން ނިކުމެ ފެންޖެހީމާ ތި ފަރާތްތަކުގެ އިޚުލާސްތެރިކަމެއް ނެތްކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގި ހާމަވެއްޖެ. ހަބަރު ލިބޭ ގޮތުގަ ތިޔަ ބުނާ މޫމިނާ އަކާއި ނަޒުލާއެއް އެޗްޕީއޭގަ އުޅޭތާ އެމީހުން އުމުރުން ވީހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެ.

 16. ާބޭކާރު

  ޢެކަކު ކުރާށޭ ބުނީމަ އަނެކަކު ބުނަނީ ހުމެއް ނާދެޔޯ ރަޖައެއް ނުލެވޭނެޔޯ ކަރަންޓީނު ނުކުރެވޭނެޔޯ ދެން މިގެނައީ މޯދީ މީގުން މަރަން އުފެއްދި ބޭސް ހުރިހާމީހުން މަރުވުމުން މިގައިމު ހިތަކަށް ލިބޭނެދޯ .