ލ.ގަން އިންޖީނުގެ ކައިރީ އޮތް ތެޔޮ ލޮރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ އެ ލޮރީގައި ރޯވެފައިވަނީ ތެލާއި އެކު ކަމަށާއި މިހާރު އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 1:30 ހާއިރު މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު މިކަން ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަދު އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެ ރަށުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ތެޔޮ ލޮރީއެއްގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ފެނޭދޯ

    ދަ ރާއްޖެތެރެ އެއް ނޫންތޭ ފަރުވާ ކުޑަ ކަމުން ސެންސް މޭކް ނުކުރާ އުސޫލުން ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިނގި އެކްސިޑެންޓް އެއް ކަމަށްވާނީ. ވަން ސެންސް އޯލްވޭޒް މިސިންގް އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ. އޯއް އޯއް އޯއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ އޯއް އޯއް ވަޓް ޑޫ ޔޫ ސޭ..

  2. ދުރުމި

    އަލިފާން ސީޒަންގެ ސިލްސިލާއެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ކަރަންޓް އަގުހެޔޮވުމުން މޭކަރާ ބަޔަކުތިބީތާ. މިކަން ކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދަންނާތި. ތިމާ ފޭހި އިލޮށިގަނޑު ހެރޭނީ ތިމާގެ ލޮލަށްކަން. ޤައުމަށް އިޚްލާސްތެރިނުވިއަސް ތީ ބޮޑުވަރު. އެތައް ބައެއްގެ ހައްގަށް ތިއަރައިގަނެވުނީ.