ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ބައްލަވައިގެންފިއެވެ.

ޖާބިރު "ވަގުތަށް" ވިދާޅުވީ އޭނާ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ބައްލަވައިގަތީ ގާތްގަނޑަކަށް 6 ލައްކަ ޑޮލަރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖޭގައި ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން ބަހައްޓަން ބޭނުން ވަނީ ދިވެހި ޕައިލެޓެއް ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ބައްލަވައިގަތް ހެލިކޮޕްޓަރ

އެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 6 މީހުންގެ ޖާގައެވެ. އެއީ ކުރީ ދެ ސީޓާއި، ފަހަތު ހަތަރު ސީޓެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ދިވެއްސަކު ޕައިލެޓަކަށް ބަހައްޓަން. މިހާރު އެ ހެލިކޮޕްޓަރުވީ އިޓަލީގައި. އިޓަލީ ޕައިލަޓުން އެބަ ތިބި އެކަމަކު ދިވެހި މީހެއް ބޭނުންވަނީ. ދެން ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދައަށް ސަރުކާރާއި އެކު ކުރާ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރިއަށް." ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޕްރައިވެޓް ހެލިކަޕްތަރެއް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ޖާބިރު ވަނީ ފެބްރުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެ ވުޒާރާ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، އޭނާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން އަދާކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވުމާއި އެކު އޭނާ އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ ވަރަށް އަަވަދި ނެތިކޮށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރަން ޖެހުމަކީ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާ ކަމެއް ކަމަށް ޖާބިރުގެ އެ ސިޓީގައި ވެއެވެ. އަދި އެ ދަތުރުތަކުގައި ހޭދަ ކުރާ ވަގުތު ކުރުކުރުމަށް ޕްރައިވެޓް ހެލިކަޕްޓަރެއްގެ ބޭނުން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

48 ކޮމެންޓް

 1. ރަނޭ

  ރަގަޅުނިންމުމެއް.

  96
  9
 2. ރޮކް1

  ދެން އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ މީހުން އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވާލާ!!

  161
  7
 3. ހުސޭނުބޭ

  މިހާރު ދެން ސަންސެޓް ބައްލަވަން ދިމާ މައްޗަށް އަރުއްވަނީތޯއެވެ. ބުއްދި ރަންވެގެން ތިއިން ފުންމާނުލިއްޔާ ކިތަންމެހައިވެސް ރަގަޅެވެ.

  169
  6
 4. އަލިވަހީދު ހެލިކޮޕްޓަރު އެޑިކްޓް

  އަލިވަހީދު އެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގަ އުފަލުން ފޮޅޭނެޔޭ ގައިމު ނާޗަރަންގީ ކުޅުއްވާ ނެތެވެ.

  77
  3
 5. ޖަސް

  ފަރަށް އަރާވަރުން މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްލަނީ ދޯ. ދެންގޮސް ގެއެއްގެ މެދަށް ވައްޓާލާ.

  116
  4
 6. އިބްރާހިމް މ ސާލިހު

  ޖާބެ ހަދަނީ ރަނގަޅަށް. ދެން ބަލި މީހުން އުފުލަން ޖާބިރުގެ ހެލިކަޕްޓަރު ދެއްވާނެ ކަމާއި މެދު ޝައްކެތް ނެތް. ބަޔަކަށް އަޅުވެތި ނުވެ ގައުމުގެ ދަރިއެއްގެ ހެލިކަޕްޓަރުގައި އަހަރުމެން ބަލި މީހުން އުފުލާނީ.

  151
  9
  • ޖާބެ

   ޖާބެ ވަރެއް ހަމަނެތް ....އަދިވެސް ބުނާމީހުން ބުނާނެ ޖާބެ ކަޑަނީ ސަޅިއޭ... މިފަހަރު ޖާބެގެ އަސްލު ކެޕޭސިޓީ ބަލަން ތިބި ބަޔަކައް ފެންނާނެ...

 7. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ހުއްދައެއް، ތިކަމުގެ ގަވާއިދެއް މިރާއްޖޭގަނެތީސް ތިހާބޮޑު ހަރަދެއްކޮށް ތިކަން ތިބޭފުޅާ ތިކުރެއްވީ؟ ހުއްދަލިބެންދެން މަޑުކޮށްލިނަމަ. ދެން ތި ހުއްދައެއް ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެ. ނުލިބިގެން ތި ރާއްޖެގެނެވޭކަމަކަށް ނުވާނެ. ޖާބިރުގެ މީޑިޔާ ސްޓަންޓުތައް މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެނގޭ ބްރޯ.

  88
  8
 8. ވަހީދު

  6 ލައްކަ ޑޮލަރަކީ 10 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގާތްގަނޑަކަށް. ދެމަސްދޯންޏަށް ވުރެ ވެސް އަގު ކުޑަ.

  72
  2
  • ޏގފ

   އަދުރޭ ކައިރިންތޯ ހިސާބު ކިޔެވީ؟؟

   5
   3
 9. މަންމަ

  މަގޭ ދޮށީ މަންޖެ މިހަބަރު ކިޔާފައި އައިސް ބުނަނީ މަންމާއޭ ޖާބިރު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގަނެފިއޭ، މަށަށް ވެސް ގަނެދޭށޭ. މަ ބޯ ހަލާކު.....

  134
  1
  • ޑޭޑު

   ދެން އެކޮން ބަ ހަނާ ނުދައްކަ އެމަންޖެއަށް
   ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގަނެދީ

   75
  • ޕިންކީބަނާނާ

   ދެރަ ނުވޭ، ޖާބިރު ގަންނަހެން އެެއް ހެލިކަޕްޓަރެއް ނޫން ފަނަރަ ހެލިކަޕްޓަރުވެސް ދަރިފުޅަށް ގަނެދެވިދާނެ. އަނގަ އޮތިއްޔާ ކިތަންމެ ފޮންޔެއް ކަޑާފަ މީހުންނަށް ހުވަފެން ދެއްކިދާނެ، ތި ޖާބިރު ތީ މީހުންނަށް ހަމަޔަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މީހެއް. ހެލިކަޕްޓަރޭ ބުނިކަން ދެރައީ، އެއާފޯސް ވަން އޭ ނުބުނީ ކީއްވެބާ؟!

   55
   3
 10. ފައްލަންބޭ

  ހިބަޅިދޫ މައްސަލަ ބަލަނީ ކޮންއިރަކުންބާ؟

  62
  3
 11. ދުންތަރި

  އަނެއްކާ ކުޅޭކުޅޭ ހެލިކޮޕްޓަރެއްތަ ޖާބެ ބައްލަވައިގަތީ ؟ ތިޔަ ޖާބިރަކީ ބަރަށްމޮޅު ވާހކަދައްކައިގެން މީހުން ހައްދާ ބޮޑު ދޮގުވެރިއެއް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައޔިތުން މިހާރުތިބީ ޖައްވުގަ އާބާދުކޮށްފަ ކާށިދުއާ ގާފަރު ޓުވަރިޒަމުގެބޭނުންތަކަށް ޖާބިރު ބޭނުންކުރަނީ ކާށިދުއާ ގާފަރާ ދެމެދު ލޭބަލްކާރު އަޅައިގެން ގެސްޓުން އެދޭތެރެ ވައިގަ އުދުހެނީ ހުރިހާ ދިވެހިން ބޭސްފަރުވާއަށާ ތަޢުލީމުހާސިލްކުރަން ދަނީ ކާށިދުއާ ގާފަރަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުންވެސް މަތީ ތަޢިލީމާ ފެންވަރުމަތީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްދަނީ ކާށިދުއާ ގާފަރަށް މީވާ ބޭކަލެއް

  75
  2
 12. އަލްޖިބްރާ

  ދެތިން މަސް ފަހުން ތިޔަ އެތި ވިއްކި ބަޔަކު ޖާބިރު ފަހާނުދުވިއްޔާ ރަގަޅު !

  92
 13. ބާރީ

  ދަބަރު ޖަ ހާހފަ ދޯ ޖާބިރު؟

  49
  4
 14. މޮޔަބެ

  ޖާބެ އަކީ ފޮނި ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރާ މީހެއް؛ ސީ ޕްލޭނެއް ހޯއްދެވި ނަމަ ނ7ވަތަ އުދުހޭ ކާރު ހޯދިނަމަ ސޭފްވާނެތާ... ރާއްޖޭގައި ހެލިޕެޑް ހަނދާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑްކަމެއް... ސީޕްލޭން އަގުބޮޑީ ތޯ... 2023 ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭއްގޮތުގައި ފެންނާނެތާ..އެހެންވީމަ އުދުހެންޖެހޭނެ....

  47
 15. އަލްޖިބްރާ

  ހީވަނީ އިޓަލީ ޕޮލިހުން ބާވެ ކައްވެގެން އެއްލާލާފަ އޮތް އެއްޗެއް އެތަނުގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކާ ޑީލެއް ހަދައިގެން ކަޓުވާލާފަ އޮތް އެއްޗެއްހެން ! ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ތިޔައެތީގެ ޚަބަރު އޮޅުން ފިލާނެ !

  66
  1
 16. މޮހޮނު

  މުސާރަލިބުނުބާ ސުޓާފުންގެ،

  49
  1
 17. ދަރަނި ދަންތުރަ

  އުއްމީދު ކުރަން ބަލިމީހުން އުފުއްލުމުގައި ޖާބިރުގެ ހެލިކޮޕުޓަރ ގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމަށް

  56
  2
 18. ލޮލް ލޮލީ

  ކޮބާ މީގެ ބުރަފައްޗާ އިންޖީނާ؟ އެބައި ފަހުން ދޯ ގަންނާނީ

  53
  1
 19. ޙހެޔ

  ޥަގުތު ތިޔަ ހެލިކޮޕް ޓަރުގަ އިނި ޕޮލިޒިއަ މި އަނެއްކަ ޕޮލިސް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ތަ ޖަބިރު ރަގަނޅު ވަނެ ތިޔަ އެތި ދިވެހިން ޕޮލިހައް ދެން އެރުން ރައްޖެ ގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބެލެނެ އެމިހުން އަތަކުނެތް ވައިގެ ސަރަހައްދު ބެލެނެ ގަބިލް ކަމެއް 😁

  44
  1
 20. Anonymous

  މީހަކު އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް މިވެރިންނަށް މިހިރަ ވާގޮތެއް. ޢަޅެ އޭނަ އެހެން ބުނެފާނެ ހިޔާލުގަ އެހެން އޮތަތީވެސް.ޖާ އަކީ ކާކުކަން ދިވެހިންނަށް އޮޅުނީތޯ ދެރަ.

  42
  2
 21. ލާމު

  އެމްއެންޑީ އެފް އަށް އަދި އަމިއްލަ ހެލިކޮޕްޓަ ރެއް ނެތެވެ.

  37
  2
 22. Anonymous

  ޖާބިރު މީ މޭން އެކޭ 😂

  43
  6
 23. ބަބުރު ބަކުރު

  ޖާބެއަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގަނެވުނު އިރު ދިވެހި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން މިއުޅެނީ ބަޔަކު ހަދިޔާ ކުރި އެއްޗެއްވެސް ދުއްވާލެވޭނެ ދިވެހި ސޮރަކު ނޭރުވިގެން

  30
 24. ޝަމީމް

  އެންމެ ..އެއްޗެއްތަގަތީ..؟

  17
  1
 25. ސޭނާ

  ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުން މަނިކުފާން ބައްލަވާގެންފަ ތިއޮތީ 3 ހެލިކަޕްތަރ

  16
  1
 26. ޢަބުޅޯ

  ފަހަތުގައި އިނީ ތިންސީޓް

  20
  1
 27. ރާއްޖެ

  ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ނުގަނެވުނު. ޢިންޑިއާގެ ބާ ހެލިކޮޕްޓަރު ސިފައިން ގެނެސް މި ދުއްވަނީ. މީހެ ހެއްވާ ކަމަކީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދުއްްވަން އެނގޭ ދިވެއްސެއް އަދިވެސް އުފަން ވެސް ނުވޭ.

  23
  1
 28. ކާފަބޭ2020

  އަޅެކީއްކުރަންތިޔަގަތީ މިރާއްޖެއަކުތިޔަދުއްވަންއިގޭނެމީ ހެއްނެތޭ އަނެއްކާއިންޑިއާއިން ތިޔަދުއްވަންމީ ހުންނުގެނަސްނުވާނެ! ބޮޑުބޭބެގެއަމުރެއްނެތި ތިޔަނުދުއްވޭނެ! ކުރިންއެކަމަށްއެދުނިންތޯ؟

  14
  1
 29. ނަހުލާގެ ފިރިމީހާ

  އަހަރެން އަންހެނުން ޒިންމާއަދާނުކުރާކަމަށް ބުނިސަބަބަކީ މިޢީތޯ؟

  16
  2
 30. ފަޅު

  ފެސްދޫ ކައިރިއަށް ވެއްޓުނު ހަމިންގް ބަރޑް ހެލިކޮޕްޓަރައް ވީވަރު ނުވެއްޖެއްޔާ ރަންގަޅު

  13
  2
 31. ކާމިނީ

  ޖާބިރޫ.......ފުރަތަމަ ޓެކްސް ދައްކަބަލަ. ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓެކްސް ޕެންޑިންގަ. އަދިވެސްހެލިކޮޕްޓަރާ ވަލްޗަރާ ގަތުމުގަ.

  19
 32. އަހުމަދު

  ސަލާމް.ޖާބެ އަޅުގަނޑައް ޖާބެގެ ކާރު ޑްރައިވަރ އެއްގެ ވަޒީފާ ދޭންވީނުންތޯ އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ ވަރައް ދަތިކޮއް.😣😣😣.

  15
 33. އުސައިދު

  ކޮބާ ކޭބަލް ކާރު ކަންތައް ކިހިނެއްބާވީ..!!

  16
  1
 34. ކައުންސެލަރު

  ޖާބިރު އަށް ވެދުން ވަރަށް ސަލާމް!
  އެދިފައިވާ ހުއްދަދޭން މިމިނިސްޓްރީއިން ނިންމާފައިވަނީ ޕައިލެޓަކަށް އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ "ފަންސަވަންނަހައްޓި" ސިފައިން ބައިތިއްބާ ގޮތަށެވެ. ސަބަބަކީ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް ނޫނީ ނޭނގޭނެތީއެވެ.
  އިހްތިރާމް ގަބޫލު...
  ޚާދިމްކުމް
  ސޮއި
  .........
  ދޫނިރާއްޖެ

  19
 35. ޞޮތު

  އެެެނަ ގަތިީ ޕޮލިސް ހެލިކޮޕްޱަރެއްތަ ލޮލް😂😂😂😂

  10
 36. ހާތްތެރީ

  މިރާއްޖޭގަ ޖާބިރު ވަރެއް ހަމަނެތޭ ބުނުމަކުން ގޯހަކަށްނުވާނެ.

  7
  6
 37. ސަމްސިއްޔާ

  މިކަލޭގެގެ ލަދުހަޔާތްކޮބާ؟؟ ކޭބަލް ކާރުގައި ދެވެންއޮއްވައި ކީއްކުރާ ހެލްކޮޮޕްޓަރެއް ބޮޑުއަގުދީފައި؟؟ ސަރުކާރަށް ދައްކަން އޮތް ލާރިދައްކަބަލަ. މީނަގެ އެކައުންޓްތައް ފުރީޒްކޮށް ތިޔަ ހެލްކޮޮޕްޓަރު ސަރުކާރަށްނަންވީ، ނޫނީ ސަރުކާރަށް ނަގާފައި ވިއްކާލަންވީ.

  8
  1
 38. އާމިނައިބީމަގޭފޫޅުގެނޭ

  މަވެސް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ބޭނުން. މަޖިލިސް މެމްބަރަކަށް ވެވޭތޯ އަވަހަށް ބަލަންވީ. ލޮލް.

  7
  1
 39. Anonymous

  މި ކާކު ލޮގިންއެއް؟

  3
  2
 40. ×ރައްޔިތު މީހާ

  ތި ހެލިކޮޕްޓަރ ދުއްވާ ޕައިލެޓް އައް މުސާރަ ދެވޭނެބާ؟
  މިހާރުވެސް ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް(ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއަރސްގެ މުވައްޒަފުން ނައް) މުސާރަ ނުދީއެބައޮތްތޯ؟ "ސުވާލު ކޮއްލަން ބޭނުން". މިހެން ބުނާއިރައް ބުނޭ އެއީ ޔޮޓްޓުވަރސް އޭ މީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު އޭ!އެހެން ވެއްޖިއްޔާ ކޮން ޗެޔާރ މަން ޖާބިރު އެއްތޯ؟؟؟

 41. ބަރަބޯމޫސަ

  ކާށިދޫދާއިރާގެމިންބަރު..ޖާބިރުގޮވާޔްގެން
  ޢެތަބަޔަކު.ކާށިދޫކޯޓަށް.މަސްހަލަތަށްހުށަ.ޢަޅާޔްފި
  ޖާބިރު.ދޭންޖެހޭފާްއިސާ.ހޯދުމައް.ކާށިދުވަށް.ލަދުން
  އަރަންނުކެރިފަޢެހުރީ..މާތާހިރުވާހަކަޔެނޫ.މީީޑިޔާޔަށް
  ތިހިއްސާކުރުން...ލަދުގަނޭތޯ.މިދާްއިރާގެމިންބަރުކަން
  ޙަދާނުހަންދާނުންފޮހެލަވާ
  ސޮރީވައްސަލާމް

  4
  3
 42. ދިވެހިސޮރު

  މީތޯ ކޭބަލް ކާރަކީ އޭރު ވިދާޅުވި ..ގޯހެއްނޫން

 43. ބޮަޓު

  ޕޮލިސް ހެލިކަޕްޓަރެއް
  ޔަގީން ތަ އެއީ ޖާބެ އެއްޗެއްކަން

 44. އާފް

  3 ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ތަފާތު 3 ހެލިކޮޕްޓަރުކަމަށް ބެލެވޭ. ކުލަ އާއި ޑިޒައިނަށް ބަލާއިރު..